Šikana ve škole je nejčastější „školní téma“, které děti v souvislosti s blížícím se koncem prázdnin na Lince bezpečí, jediné celostátní bezplatné krizové lince pro děti, řeší. Podle statistik se s určitou formou šikany na škole setká přes 40 % dětí*. Z hovorů na Linku bezpečí je patrné, že je téma šikany spojeno právě se školním prostředím.

linkaKonec prázdnin a začátek nového školního roku pro některé děti představuje stres, ať už jde o strach z nového kolektivu, nedobré vztahy s učiteli či hrozbu v podobě šikany. „Děti se na Linku bezpečí obracejí ještě před začátkem školy a svěřují se se svými obavami, zejména pokud jim bylo v průběhu loňského školního roku ve škole ubližováno,“ říká Mgr. Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí a upozorňuje na důležitost rozhovoru rodičů s dětmi o jejich případných obavách souvisejících s nástupem do školy. „Podstatné je nebrat obavy dětí na lehkou váhu, nezlehčovat je. Často není od věci, když se rodič zkusí na závažnost problému podívat očima dítěte,“ dodává.

Právě pro rodiče nabízí Sdružení Linka bezpečí také službu Rodičovské linky. Na tu často volají zoufalí rodiče, kteří nevědí jak postupovat v případě, že se jejich dítě stalo obětí šikany. „Rodičům chybí především informovanost o tom, že vyšetřování šikany má své jasné strategické postupy, které by vedení školy mělo dodržovat,“ říká Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky. „Téma šikany tvoří na Rodičovské lince 7 % z celkového počtu hovorů,“ dodává Schmidová.

Průběžné statistiky Linky bezpečí dokládají, že šikana je skutečně závažný problém, jehož výskyt v průběhu let neklesá. Zatímco v roce 2000 bylo na Lince bezpečí věnováno tomuto tématu 2 % hovorů, v roce 2013 šlo již o 4 % všech hovorů. Za období 2000-2013 se jednalo v průměru o 3,5 % všech přijatých hovorů. To je v přepočtu do absolutních čísel 27 158 telefonátů.

Dítě, které je šikanované, často ztrácí důvěru v okolí a uzavírá se v obavách, co všechno by přiznání, že je obětí šikany, mohlo způsobit. Bojí se, že by mu nikdo neuvěřil a především má strach z pomsty agresorů. „Nezřídka se stává, že se dítě se šikanou svěřilo učiteli nebo rodiči, ale ti neudělali nic pro ochranu dítěte. Právě v takových případech je role Linky bezpečí nezastupitelná. Ve chvíli krize můžeme být v očích dítěte často těmi jedinými, kteří mu důvěřují, nabídnou mu pochopení, přijetí a naplánování konkrétní pomoci,“ dodává Mgr. Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Relativně novou kategorií a speciálně sledovaným problémem dětí je kyberšikana, se kterou se na Linku bezpečí obrací ve většině případů dívky (60 %). Ředitelka Sdružení Linka bezpečí Ivana Šatrová k tomu dodává: „V roce 2007 jsme zaznamenali pouze dva hovory, v roce 2013 souviselo s kyberšikanou již 130 volání. Tento přetrvávající jev nás přiměl aktivněji se zapojit do tématu bezpečného internetu. Připravujeme rozsáhlý dlouhodobý projekt ve spolupráci s E-bezpečí při Univerzitě Palackého v Olomouci a portálem Seznam.cz, který se bude intenzivně věnovat tvorbě nových účinných nástrojů a hledání nových řešení pro přímou ochranu dětí na internetu a šíření osvěty mezi dětmi, rodiči a pedagogy. Jsme rádi, že nás v tomto úsilí podpoří i naši generální partneři – Nadace O2, Era a Nadační fond Avast,“ dodává Ivana Šatrová.

Školní témata očima Linky bezpečí

V období prázdnin Linka bezpečí logicky zaznamenává nejnižší počet hovorů souvisejících se školou. V tomto období se hovory týkají nejčastěji osobních témat, problémů s láskou a partnerstvím a témat sexuálních. Začátkem září dochází k výraznému – až čtyřnásobnému nárůstu hovorů o školních problémech. V průběhu školního roku může počet těchto hovorů dále růst až k pětinásobku oproti období prázdnin. Děti se v hovorech souvisejících se školou na Linku bezpečí obracejí nejvíce s problémy jako jsou šikana (až 44 % hovorů o škole), jiné potíže ve školním kolektivu (16 %), strach z reakce rodičů na známky a vztahy s učitelem (stejně 11 %).

Stresu ze školy se dá předcházet

Blížící se konec prázdnin by měli reflektovat nejen děti, ale také jejich rodiče. Právě oni hrají důležitou roli při přípravě svých dětí na nadcházející školní rok a dokáží zmírnit možné stresy a související rizika. Lucie Bukovská, psycholožka Linky bezpečí, rodičům doporučuje:

 Poslední týden prázdnin si zkuste už s dětmi pomalu upravovat denní režim tak, aby byl pro děti přechod do školy pozvolný.

 Speciální péči věnujte dětem, které nastupují do nové třídy, nové školy. Zajímejte se, na co se těší a z čeho mají obavy.

 Podporujte děti, aby s vámi mluvily o tom, co se ve škole děje, případně čeho se bojí.

 Zrevidujte také mimoškolní aktivity, zjistěte, co děti bavilo, co ne. Při plánování programu myslete na to, že děti potřebují čas i na odpočinek a zpracování zážitků ze školních dnů.

 Pokud výsledky minulého školního roku nedopadly nejlépe, tak zkuste s dětmi vymyslet plán, jak to v tomto roce zvládnout bez zbytečných stresů (např. pravidelná podpora při přípravě na daný předmět, doučování apod.)

 Nebojte se tvořivosti (cvičit násobilku se dá i vtipně během procházky v zoo).

Kontakt na Linku bezpečí:

Lucie Kopejtková Ivana Šatrová, specialista PR a komunikace ředitelka Sdružení Linka bezpečí mobil: 606 708 548 mobil: 602 607 586 l.kopejtkova@linkabezpeci.cz i.satrova@linkabezpeci.cz

tabulky

tabulky

graf

dalsi

 

Generálními partnery, kteří dlouhodobě podporují Sdružení Linka bezpečí, jsou:

sponzor

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama