Čtenářka Maryene učila na základní škole a tak ví, že děti rodičům zdaleka neříkají všechno. Mnozí rodiče také po příchodu z práce dítěti raději pustí počítač, aby si mohli odpočinout. Takhle bezmyšlenkovitě to ale určitě není dobře.

Ná téma bezpečného internetu napsala dnes svůj příspěvek čtenářka Maryene...


Hezký den na ženě-in.

Svět našich dětí je na rozdíl od našeho dětství naprosto odlišný. Já sama už mám děti dospělé a internet byl u nás doma pod kontrolou. Zato ve škole, kde jsem učila, jsem často zjišťovala skutečnosti, o kterých nevěděli ani samotní rodiče dětí. Proto jsem s rodiči na toto téma často mluvila. Mnozí totiž po příchodu z práce už jsou tak unavení, že je pro ně především důležité, když jsou děti hodné. A u počítače, to opravdu jsou.

Stejně tak jako své děti poučujeme, aby nechodili nikam s cizími lidmi a aby jim ani neotvírali, měli bychom je upozornit i na rizika číhající na ně doma za monitorem. Chatování a komunikace s vrstevníky, ale i navazování kontaktů s novými lidmi je pro děti dobrodružství i zábava. Děti se pohybují ve virtuálním světě až příliš bezstarostně. Ve svých profilech na sociálních sítích jsou děti proto ochotni bez váhání dobrovolně sdělit jakékoliv informace a ani si neuvědomují, kdo všechno má k těmto informacím přístup. Internet se tak stává snadným prostředkem k cílenému ubližování.

Je dobré dítě upozornit na rizika internetu, mít ho pod kontrolou a vědět, co dítě na síti dělá, jak se na internetu chová, jaké navštěvuje stránky, s kým na webu konverzuje. Dítě v nás musí mít důvěru a vědět, že se na nás může s čímkoli obrátit. Pokud mezi námi a dítětem funguje dobře komunikace, máme šanci případnou kyberšikanu odhalit.

S informacemi o ochraně osobních údajů je třeba začít už u dětí nejmladšího školního věku. Jakmile však děti začnou dospívat, vyžadují si pro svoji komunikaci soukromí. Je proto potřeba děti neustále varovat před schůzkami s cizími lidmi, mluvit o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“.

Mnoho stránek pro děti požaduje registraci pro přístup k jejich obsahu. Dítě by nemělo nikomu dát své jméno, telefon nebo fotku bez souhlasu rodičů.

Stejně jako v rodině platí pravidla ohledně soužití, měla by se dohodnout i pravidla užívání internetu.

Rodiče by si měli uvědomit, že čím méně času budou mít na děti, tím více poroste jejich závislost na moderních komunikačních technologiích. Je na nás dospělých zajistit, aby se naše děti nedostaly do něčeho, co už nedokážou samy zvládnout.

Zákaz internetu pro děti není řešením. Navíc internet je dnes jedním z nejdůležitějších zdrojů informací a už se bez něho neobejdou ani ve škole. Internet je jako oheň. V jednom přísloví se říká: „Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.“

Maryene

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 21. června 2013: Děti a internet

  • Chodí vaše děti na internet?
  • Zajímáte se o to, co tam dělají?
  • Máte nějaký systém kontroly?
  • Určujete jim čas, který mohou trávit na počítači, potažmo na netu?
  • Mění se nějak přístup vašich dětí k internetu jak stárnou?
  • Myslíte si, že může být internet pro děti škodlivý či dokonce nebezpečný, anebo naopak prospěšný?

Své příspěvky k tomuto tématu posílejte nejpozději 21.6.2013 do 15.00 hodin a e-mailovou adresu redakce (viz níže). Dárek tu máme tentokrát připravený hned pro tři přispěvatelky, respektive pro jejich děti. Jde totiž o deskovou hru ABAKU – magickou hra s čísly od firmy Efko, která určitě zlepší matematický prospěch každého poškoláka.

Abaku

Reklama