S vyšší než optimální tělesnou váhou má problém více než polovina Čechů, častěji muži. Pokud se s tím ale rozhodnou něco dělat, není to vůbec snadné. Boj s nadváhou či dokonce obezitou vyžaduje velké odhodlání a ještě větší úsilí. Jenže ne každý dokáže svou touhu po jídle ukočírovat. Tam, kde už ani pomoc obezitologů či farmakologická léčba pomocí dietetik a léků proti obezitě nezabírá, může nastoupit léčba chirurgická. Možností, jak omezit pacientův příjem potravy, existuje hned několik. Výhodou je, že jde často o vratné úkony, které se provádí laparoskopicky. Je to například:
6049ec163cc88obrazek.png
Foto: Shutterstock

  • Bandáž žaludku, kdy je kolem horní části žaludku umístěna silikonová manžeta (pásek), čímž chrirurg žaludek rozdělí na dvě části. Ta horní, menší, je brzy zaplněná jídlem, které pak zúžením pomalu přechází do části spodní. Rozsah zaškrcení lze dodatečně ambulantně regulovat injekční stříkačkou přes implantovaný malý port.
  • Vratnou operací je i plikace žaludku, kdy chirurg zanoří a přešije stěnu žaludku, čímž zmenší prostor v něm.
  • Další možností zmenšení prostoru v žaludku představuje intragastrický balon. Je ze silikonu a vyplňuje ho fyziologický roztok. Do žaludku se dostane endoskopicky (tenkou trubicí vsunutou krkem), a tedy ambulantně.

6049ec690170fobrazek.pngFoto: Shutterstock

Způsobů takto radikálního boje s přebytečnými kilogramy ale existuje mnohem více. Pro každého pacienta se hodí jiný. Zohledňuje se při tom celá řada kritérií – od zdravotního stavu až po věk.

Má to i svá ALE. Ačkoli vypadá tento způsob hubnutí jako velmi snadný, není tomu tak. Pacient musí i tak dodržovat velmi přísnou redukční dietu. V opačném případě může i zmenšení prostoru v žaludku takzvaně „přejíst“, nebo musí být léčba přerušena. Bariatrické chirurgické zákroky navíc nejsou zcela bez rizika zdravotních komplikací, tak jako kterákoli jiná invazivní řešení.

Kdo je vhodným kandidátem?

Indikaci k chirurgické léčbě metodou bandáže žaludku provádí tým odborníků (internista-obezitolog, chirurg, psycholog, dietolog), který na základě posouzení závažnosti celkového zdravotního stavu pacienta určí, zda chirurgická léčba je v daném případě vhodná a bezpečná.
6049ecd3f12acobrazek.png
Foto: Shutterstock

„Výkony bariatrické a metabolické chirurgie mají stanovena jasná medicínská indikační kritéria, která současně indikují i úhradu výkonu zdravotními pojišťovnami. Zcela zásadní podmínkou, kromě řady dalších, je míra obezity vyjádřena tzv. Body Mass Indexem - BMI.  Operace jsou indikovány u pacientů s BMI nad 40, resp. 35 - 40 při přítomnosti dalších doprovodných onemocnění, jako cukrovka II. typu, hypertense, syndrom spánkové apnoe,  PCOS (syndrom polycystických vaječníků, pozn. red.) a tak dále. Pod BMI 35 potom je možnou indikací cukrovka II. typu,“ říká MUDr. Martin Hrubý, specialista na bariatrickou chirurgii, který je primářem chirurgie Turnov Krajské nemocnice Liberec.

Pokud tedy spadáte do oblasti nadváhy (BMI  25-30), na operaci nárok nemáte. „Bariatrická a metabolická chirurgie řeší obezitu jako chorobu a není myšlena jako kosmetický výkon,“ vysvětluje primář Hrubý.

Jak vypočítat Body Mass Index - BMI?

Hmotnost v kilogramech dělíte druhou mocninou výšky v metrech. Pokud měříte 170 cm a vážíte 105 kg, bude to 105/(1,7)2 = BMI 36. Kam tedy spadáte?

Do 18,5 jde o podvýživu.
Od 18,5 do 25 máte normální hmotnost.
Mezi 25 a 30 už spadáte do kategorie nadváha.
Od 30 do 35 jde o obezitu I. stupně, tedy mírnou.
Hodnota 35 až 40 vás řadí do obezity II. stupně, tedy střední.

Čtěte také:

Reklama