Vyrazili jsme na výlet k snad nejznámější Santiniho stavbě, kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Udělali jsme zde spoustu fotek a navštívili také zámek Kinských, který stojí pod horou. Pojďte se (alespoň virtuálně) projít s námi!

Která stavba Jana Blažeje Santiniho-Aichela je nejznámější? Osobně bych vsadil na kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jde o stavbu nejen krásnou a architektonicky neuvěřitelně zajímavou, ale i vpravdě mystickou.

Zelena hora

Křesťanská symbolika je zde vyvedena a umně využita v mnoha originálně rozvržených stavebních prvcích, ale o tom vám již budou lépe vyprávět, stejně jako o Janu Nepomuckém, Josef Somra Ladislav Lakomý v cyklu České televize Poutní místa...

Se mnou se vydejte na malou fotoprocházku po této vzácné barokní památce a také po budově kláštera, respektive zámku, který stojí pod horou...

Cestou ke kostelu svatého Jana Nepomuckého musíte zdolat dlouhé schodiště. Ale pokud se vám do schodů nechce, můžete se sem dostat také druhým vchodem od menšího parkoviště, které je v úrovní svatostánku...

Zelena hora

Nejprve si můžete udělat procházku ambitem (prstencem okolo kostela), ve kterém se nacházelo několik kaplí, ale dnes je zachovaná pouze jedna.

Zelena hora

Při téhle procházce se vám naskytnou nádherné výhledy přímo na kostel...

Zelena hora

Když pak vyjdete z ambitu, ocitnete se na hřbitově, který ale nebyl původním záměrem. Poutní místo mělo sloužit pouze pro potřeby poutníků, a tak bude hřbitov (jak se dozvíte od průvodkyně) v budoucnu exhumován a ostatky přesunuty na jiné místo.

Zelena hora

Uvnitř kostela jsem nefotil, ale prohlídka rozhodně stojí za to! Asi nejzajímavější je artefakt umístěný u stropu kostela - jazyk Jana Nepomuckého, kterýž se údajně nalezl v jeho hrobě. Osobně jsem si také užil průhledy barevnými okny nad vchody do kostela, skrz které můžete spatřit pět ctností - soch umístěných na branách ambitu. Nyní jsou zde jen tři ctnosti, protože dvě se nedochovaly, ale ty budou v budoucnu nahrazeny replikami zhotovenými podle dobových nákresů.

Ze Zeleného hory můžete sejít dolů okolo rybníka k bývalému cisterciáckému klášteru a dnes zámku Kinských. Opat tohoto kláštera Václav Vejmluva byl zadavatelem stavby kostela svatého Jana Nepomuckého, a právě z jeho popudu dostalo místo tak silný mystický ráz...

Klaster, zamek

V zámku je spousta krásných míst, které stály za vyfocení, a to jsme navštívili jen jeho zahrady a dvorany...

Klaster, zamek

Klaster, zamek

Vstup do vnitřního paláce nestřeží žádní dravci ani siláci, ale dva jeleni - každý z jedné strany.

Klaster, zamek

Občerstvit se můžete v zámecké čajovně...

Klaster, zamek

Z celého areálu mě nejvíc zaujala koňská kašna (žel bez vody)...

 

Klaster, zamek

Přilehlá budova jsou patrně stáje...

Klaster, zamek

Pokud budete výletem znaveny, můžete se ubytovat v zámeckém penzionu, a prožít tak nezapomenutelnou noc...

Klaster, zamek

A na úplný závěr procházky mám pro vás, milé čtenářky, malou hádanku: Kde jsem se vyfotil s tímto krásným lvem?

lev

Napovím vám, že místo není v zámeckém areálu ani na Zelené hoře. Leží nedaleko dolního hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Nejde o žádnou soutěž, ale říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybyste se na stejném místě vyfotily také a fotku pak vložily sem do diskuze...

Kam dál?

Reklama