Nejprve je nutné si uvědomit, že existuje rozdíl mezi fobií a obyčejným strachem. Fobie je nadměrný strach z určité konkrétní věci, který vede k tomu, že se člověk dané věci bojí, vyhýbá se jí anebo je v její přítomnosti velmi rozrušený. Fobie je často iracionální strach, který je nepřiměřený tomu, jaká hrozba reálně může nastat. Tato hrozba může být dokonce nulová, a i tak prožívá člověk intenzivní úzkost. Z toho vyplývá, že fobie je závažnějším problémem nežli samotný strach.

648acfb543468obrazek.png
Foto: Shutterstock

Společné příznaky fobie

Ať už vaše fobie pramení z čehokoli, příznaky jsou obvykle podobné jako u jakékoli jiné fobie. Jejich intenzita se pohybuje od pocitu mírných obav a úzkostí až po záchvat paniky. Typicky čím blíže jste zdroji vaší fobie, tím silnější budou vaše příznaky. Příznaky také nabývají na intenzitě, pokud je obtížné dostat se z dané situace pryč.

Mezi fyzické příznaky fobie patří obtížné dýchání, bušení srdce, sevření na hrudi, třes, pocení, pocit závratě, žaludek na vodě, mravenčení, návaly horka či chladu.

Mezi emocionální příznaky patří úzkost, panika, potřeba uniknout, strach ze ztráty kontroly, pocit neskutečna, pocit že zemřete nebo omdlíte.

Jak se dá s fobií bojovat?

  • KBT – Tato tři písmena označují jednu z nejrozšířenějších metod léčby fobií a to kognitivně – behaviorální terapii. Tato terapie pracuje s představou, která v člověku vyvolává pocity úzkosti a následně ho učí tyto úzkosti zvládat.
  • Obrňte se proti strachu – Díky bezpečné a kontrolované expozici (tzv. expoziční terapie) vás vaše fobie může postupně čím dál tím méně ovlivňovat. Expozice může být postupná a zpočátku velmi malá. Pokud tedy například trpíte fobií z pavouků, můžete začít tak, že se budete nejprve pouze dívat na fotky rostlin, které připomínají pavouky, poté na fotky opravdových pavouků, následně na videa a poté možná i na skutečné pavouky. Tato terapie by měla probíhat pod dozorem zkušeného terapeuta.
  • Léky – U některých typů fobií lékaři předepisují pacientům antidepresiva či anxiolytika, která pomáhají vyrovnat se s úzkostí.

Léky i terapie jsou součástí léčby. Zde jsou ale další kroky, kterými si můžete pomoci.

  • Řekněte si o podporu – Na poli duševního a fyzického zdraví hraje taky velkou roli podpora. Když svůj proces budete sdílet s přáteli nebo rodinou, budou vám naslouchat, povzbuzovat vás a oslavovat s vámi dosažené cíle.
  • Připojte se k podpůrné skupině – Jedná se o profesionálně vedenou skupinu lidí, kteří se scházejí, aby se vyrovnali s problémem, nebo aby jej překonali.
  • Relaxační techniky – Můžete je využít při setkání s tím, čeho se obáváte nebo jen při myšlenkách na to. Relaxační techniky se dají zkombinovat s vizualizačními a dechovými technikami.

Zdroj info: stoplusjednickazdravi.euroverywellhealthhelpguide

Čtěte také: 

Reklama