Iniciativa OVOV - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - kterou organizuje Nadační fond Romana Šebrleho, si klade za cíl podpořit a motivovat děti ku sportování. Zapojit se ale mohou i dospělí...

cviceni

„S nápadem založit Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů jsme přišli ve chvíli, kdy závratným způsobem roste výskyt obezity u dětí. V době, kdy naši nejmladší vytěsnili ze svých životů sport a pohyb a veškerý svůj volný čas tráví převážně u počítačových her či televize. Právě těmto dětem chceme ukázat, že sport může být velmi zábavnou aktivitou, která je navíc nesmírně důležitá pro zdravý vývoj každého člověka,“ říká bývalý desetibojař Robert Změlík, jeden ze zakladatelů projektu.

O co Odznaku jde?

Jak tvrdí duchovní guruové projektu, je to soustavná a velmi nenáročná sportovní aktivita, ke které nepotřebujete žádné speciální pomůcky a sportoviště. Každý přihlášený se zpravidla stává součástí osmičlenné skupiny (4 děvčata a 4 chlapci), ve které se účastní tréninkového programu. Ten se skládá z několika jednoduchých disciplín. „Jsou to cviky tak snadné, že by šly dělat i v tramvaji,“ žertuje Změlík.

Prakticky to funguje tak, že dostanete brožurku, a do ní si zaznamenáváte své výsledky a tréninkový plán. Zapojit do cvičení se mohou i rodiče a věková tabulka bodového ohodnocení na konci brožurky počítá i s důchodci. A jaké cviky jsou předepsané? No, v tramvaji by jich šlo dělat jen pár, představa, že házím v tomto dopravním prostředku medicinbalem za hlavu, je docela k popukání. Ale cviky to povětšinou opravdu nejsou nijak náročné, náročné je až jejich plnění bodového ohodnocení na jednotlivé odznaky... zde je strohý výčet.

 • Sprint na 60 metrů
 • Plavání
 • Hod medicinbalem za hlavu
 • Skok daleký s rozběhem
 • Trojskok z místa
 • Shyby
 • Kliky
 • Šplh
 • Sedy-lehy
 • Driblování s basketbalovým míčem
 • Hod míčkem do dálky
 • Běh na 1.000 metrů

To vše je při testech (povětšinou) hodnoceno ve dvouminutovém limitu proti počtu či vzdálenosti. Uděláte li tedy třeba za 2 minuty 68 kliků, dostanete 910 bodů.

Jak akce probíhá organizačně?

Jak jsme se dozvěděli od organizátorů, trénovat může každý sám, aniž by byl začleněn do sportovního družstva. V případě žáků základních škol probíhá aktivita v trénovaných disciplínách nejčastěji v rámci hodin tělesné výchovy. Děti jsou za své výkony odměňovány odznaky v medailových hodnotách (tedy bronzový, stříbrný, zlatý a speciální diamantový). Během března a dubna probíhají okresní a krajská kola, v nichž se osmičlenná družstva jednotlivých ZŠ kvalifikují na Repupublikové finále v Praze. To se letos uskuteční na Strahovských stadionech ve dnech 20. až 23. září 2012.

„V tuto chvíli je do projektu OVOV zapojeno více než 2000 škol po celé České republice,“ říká Martina Traganová, ředitelka Nadačního fondu Romana Šebrleho.

Ukázka z loňska

Jak se přihlásit do tohoto programu?

Registrace pro letošní rok stále probíhá. „Pokud vás náš projekt oslovil, máte stále šanci přihlásit se do letošního ročníku, a to ať již jako jednotlivci, či v rámci školy. Kontaktujte členy týmu OVOV přes internetové stránky či informujte o programu třídního učitele vašich dětí, nebo přímo ředitele školy. Rádi vás v naší milé společnosti uvítáme, dodává Martina Traganová.

Kam dál?