Ryby a mořští živočichové na drceném ledu v prodejnách nejsou vždy ryby čerstvé, ačkoli to na zákazníky takový dojem dělá. Upozornil na to ve čtvrtek mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.

„Pracovníci státního veterinárního dozoru se již setkali s případem, že takto byly nabízeny ryby rozmražené. To samozřejmě možné je, ale jen za splnění patřičných podmínek,“ uvedl mluvčí.

Podle legislativy EU není možné rozmražené ryby označovat jako ryby čerstvé. „Jednalo by se o klamání spotřebitele,“ zdůraznil Duben. Ryba po rozmražení, stejně jako ryba čerstvá, musí být udržována při teplotě blízké teplotě tajícího ledu, tedy takzvaně „na ledu“. Právě to může zákazníky mást. Pokud si zákazník není jist, jaké ryby mu obchodník skutečně nabízí, doporučuje Duben lidem buď si vyžádat informace od prodejce, popřípadě informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Rozmražené ryby přitom mohou mít podle jeho slov v porovnání s čerstvými odlišné kulinářské vlastnosti. Kromě toho může být v případě rozmražených a čerstvých ryb různá doba použitelnosti. „Především by ale měly být mražené ryby levnější než ryby čerstvé,“ konstatoval Duben.

Zkušenější zákazník by měl podle Dubna čerstvou a rozmraženou rybu umět odlišit. Zejména když je ryby rozmražená delší dobu, lze pozorovat nižší soudržnost svalové hmoty,“ podotýká mluvčí. Lidově řečeno, maso se poněkud rozpadá. To je dáno skutečností, že při hlubokém zamražení dochází k poškozování buněčných stěn. I díky tomu se pak mění zmiňované kulinářské vlastnosti ryb a obecně jakéhokoli druhu masa.

Kde a jaké ryby nakupujete?

Reklama