hor.jpg
Foto: Shutterstock

BERAN (21. 3. - 20. 4.)

Vládne mu Mars

+ odvaha, bojovnost, neohroženost, odhodlání, silná životní energie, rychlost

- agresivita, netrpělivost, vznětlivost, hrubost, unáhlenost

Tato planeta představuje v mytologii boha válečníka a ovládá schopnost přežít v boji či na útěku. Představuje mužský princip, aktivitu, akčnost, soupeřivost, rychlost a nebojácnost. Má vždy dostatek živočišné energie a nadšení, podobně jako odhodlání pustit se do konfrontace s druhými. V běžném životě lze energii této planety využít mimo jiné ke kariérnímu postupu a splnění vytyčených cílů. Lidé pod planetou Mars bývají nesmlouvaví a tvrdošíjní v obhajování svých názorů. Jsou schopní okamžitě reagovat a bez zaváhání se pustit třeba i do boje. Přemíra energie podporuje troufalost a zvyšuje šanci na vítězství, může se však projevit i nedočkavostí, vztekem a útočností, která mnohdy přerůstá až v agresi. 

BÝK (21. 4. - 21. 5.)

Vládne mu Venuše

+ láska k umění a kráse, přátelská povaha, smysl pro spolupráci, laskavost

- požitkářství, lenost, povrchnost, zhýčkanost, pohrdavost

Tato planeta představuje v mytologii bohyni lásky a krásy. Je matkou Erota a Řekové ji znali jako Afroditu. Představuje ženský princip, vytváří soulad a propůjčuje smysl pro umění, krásu a přírodu. V psychologické rovině má na starosti mezilidské vztahy, navazování přátelství a vyjadřování emocí. Lidem narozeným pod touto planetou propůjčuje půvab a přitažlivost, na druhé straně také lehkovážnost a přílišnou shovívavost. Důležitý pro ně bývá působivý zevnějšek a obliba ve společnosti; vystupují mile, jsou vášniví, romantičtí a vnímaví k přírodě. Jsou kultivovaní a jemní, s hlubokým estetickým cítěním. Zakládají si na majetku, důležité je pro ně zázemí, společenská prestiž a pocit jistoty.

BLÍŽENCI (22. 5. - 21. 6.)

Vládne jim Merkur

+ bystrost, komunikativnost, umění trefně vyjádřit myšlenky, abstraktní myšlení

- lstivost, vypočítavost, nepoctivost, mluvení do větru

V mytologii je Merkur poslem bohů, který věnoval lidem jazyk a schopnost učit se. Řekové znají Merkura pod jménem Hermes (daroval lidskému rodu písmo a jazyk). Disponuje řečnickým nadáním a také určitou dávkou lstivosti. Odráží schopnost rozvíjet ducha tak dlouho, až chytrost přeroste ve vychytralost. Přestože Merkur bývá nejčastěji zpodobňován jako mužská postava, ve skutečnosti není ani mužem ani ženou. Svým chráněncům propůjčuje bystré, racionální myšlení a bývá spojován s obchodováním. V psychologické rovině představuje planeta Merkur duševní schopnosti, vnímavost a potřebu komunikace ve všech možných formách.

RAK (22. 6. - 22. 7.)

Vládne mu Měsíc

+ citlivost, jemnost, starostlivost, empatie, péče

- náladovost, nestálost, přecitlivělost, závislost

Měsíc symbolizuje naše pudy a citové potřeby, vládne elementu vody a řídí příliv a odliv. Tradičně bývá spojován s ženskou energií, intuicí, podprahovým vnímáním a tajemnem. Jde o múzu básníků a hojně bývá zastoupen také v mytologii: Isis, Ištar, Artemis nebo Diana jsou některými z mnoha podob bohyně Luny. Božství této planety určuje zejména ženský cyklus plodnosti, početí, zrození, mateřství a přírodní hojnost. V astrologické rovině zastupuje Měsíc podvědomé reakce a subjektivitu. Souvisí také s uspokojováním základních životních potřeb, odráží duševní napětí a ponouká k citovým projevům. Ovlivňuje náladu a její proměnlivost, je nestálý a nepolapitelný, podobně jako lidé pod touto planetou narození.

LEV (23. 7. - 22. 8.)

Vládne mu Slunce

+ průbojnost, silná vůle, osobitost, tvořivost, vůdčí typ

- samolibost, sebestřednost, vysoké ego, pýcha, arogance

Slunce, energetické centrum naší sluneční soustavy, je zdrojem životodárné síly, tepla a světla. Je metaforou otce a mužského archetypu a také v mytologii zaujímá významné místo. S Héliem, řeckým bohem Slunce, bývají často spojováni mýtičtí králové a hrdinové. Slunce symbolizuje vědomí, identitu a ego. Mezi základní vlastnosti, které hvězda svým chráněncům propůjčuje, je silná vůle, rozhodnost, neohroženost a schopnost sebevyjádření. Typická je také ctižádost a potřeba být viděn, obdivován, zkrátka zazářit jako Slunce. Lidé, kterým vládne, často platí za sebevědomé jedince, mnohdy zaměřené především na sebe a své zájmy. Obvykle přesně vědí, co a proč dělají.

PANNA (23. 8. - 22. 9.)

Vládne jí Merkur

+ bystrost, komunikativnost, smysl pro detail, abstraktní myšlení

- puntičkářství, kritičnost, nedostatek empatie, mluvení do větru

V mytologii je Merkur poslem bohů, který věnoval lidem jazyk a schopnost učit se. Řekové znají Merkura pod jménem Hermes (daroval lidskému rodu písmo a jazyk). Disponuje řečnickým nadáním a také určitým stupněm lstivosti. Odráží schopnost rozvíjet ducha tak dlouho, až chytrosti přejde ve vychytralost. Přestože Merkur bývá nejčastěji zpodobňován jako mužská postava, ve skutečnosti není ani mužem ani ženou. Svým chráněncům propůjčuje bystré, racionální myšlení a bývá spojován s obchodováním. V psychologické rovině představuje planeta Merkur duševní schopnosti, vnímavost a potřebu komunikace ve všech možných formách.

VÁHY (23. 9. - 23. 10.)

Vládne jim Venuše

+ láska k umění a kráse, přátelská povaha, smysl pro spolupráci, laskavost

- požitkářství, lenost, povrchnost, zhýčkanost, pohrdavost

Tato planeta představuje v mytologii bohyni lásky a krásy. Je matkou Erota a Řekové ji znali jako Afroditu. Představuje ženský princip, vytváří soulad a propůjčuje smysl pro umění, krásu a přírodu. V psychologické rovině má na starosti mezilidské vztahy, navazování přátelství a vyjadřování emocí. Lidem narozeným pod touto planetou propůjčuje půvab a přitažlivost, na druhé straně také lehkovážnost a přílišnou shovívavost. Důležitý pro ně bývá působivý zevnějšek a obliba ve společnosti; vystupují mile, jsou vášniví, romantičtí a vnímaví k přírodě. Jsou kultivovaní a jemní, s hlubokým estetickým cítěním. Zakládají si na majetku, důležité je pro ně zázemí, společenská prestiž a pocit jistoty.

ŠTÍR (24. 10. - 22. 11.)

Vládne mu Pluto

+ obroda, přeměna, energie, odhalování tajemství, podprahové vnímání, intuice

- zneužívání moci, posedlost, manipulativnost, sklon k extrémnímu jednání

Pluto je v mytologii řecko-římský bůh podsvětí symbolizující smrt, transformaci a znovuzrození. Představuje hlubokou přeměnu a jeho energie je mocná a intenzivní. Právě Pluto propůjčuje svým chráněncům schopnost proniknout do podvědomí druhého člověka, vnímat jeho signály a cítit momentální nastavení. To lze skvěle využít v psychologické praxi (proto je mezi Štíry řada úspěšných psychologů), podobně jako zneužít ke kontrole a manipulaci druhých. Energie této planety dokáže vyvolat bouřlivé reakce; pod jejím vlivem často jednáme způsobem všechno nebo nic. Pomáhá ovšem také přijmout životní změnu, učí ponechat minulost minulostí a začí(na)t znovu.

STŘELEC (23. 11. - 21. 12.)

Vládne mu Jupiter

+ idealismus, optimismus, hledání pravdy, touha po vzdělání, velkorysost

- zveličování, rozpínavost, pokrytectví, nadutost, falešný optimismus

Jupiter je největší planeta naší sluneční soustavy. V mytologii šlo o nejvyššího římského boha (Řekům známý jako Zeus). Bývá spojován s moudrostí, spravedlností a vítězstvím. Symbolizuje schopnost překonávat hranice a vymýšlet odvážné plány. Svým chráněncům propůjčuje filosofický vhled a žízeň po vědění a zkoumání hlubších významů a pravd. Mimo to bývá Jupiter často spojován s justicí, právem a pořádkem. K energii této planety patří i nahodilé štěstí a hojnost, touha po nových zážitcích a dobrodružství. Inspiruje k cestování daleko za hranice, do vzdálených a exotických konců planety. Pozor však na přílišnou rozpínavost, která bývá pro Jupiterovy chráněnce typická. V extrému může přerůst v nadutost a pokrytectví.

KOZOROH (22. 12. - 20. 1.)

Vládne mu Saturn

+ vytrvalost, odpovědnost, moudrost, smysl pro povinnosti, trpělivost

- pesimismus, obavy, asketismus, tvrdost

V mytologii představuje Saturn boha společenského řádu, který ctí zásadu jak si kdo ustele, tak si i lehne. Ztělesňuje spravedlnost a zákon příčiny a následku. V psychologické rovině se Saturn ztotožňuje s archetypem moudrého starce, učitele. Energie této planety podněcuje k náročným úkolům, píli a učení, protože to je jediná cesta k úspěchu. Dokáže potlačit přílišnou přebujelost předchozí planety a nastolit řád. Ukazuje jasná vymezení, potřebuje formu a strukturu. Vytváří hranice, aby zajistil kontrolu a bezpečí. Její chráněnci jsou obdařeni vytrvalostí a tvrdostí vůči sobě, a jsou schopni postavit se čelem k povinnostem a závazkům. Vynaložené úsilí a rovné jednání se jim obvykle vrátí, protože Saturn je planetou spravedlivou a čestnou.

VODNÁŘ (21. 1. - 20. 2.)

Vládne mu Uran

+ přeměna, obroda, idealismus, intuice, vynalézavost

- posedlost, extrémismus, snaha podmaňovat si okolí

V mytologii vystupuje Uran v roli Saturnova otce a staří Řekové nazývali tuto planetu Nebesa nebo Noční obloha. Její nekonečnost symbolizuje lidskou schopnost otevřít mysl vesmíru, přináší osvícení a svobodu ducha. Představuje odvahu ponechat prostor pro věci nepoznané a kuráž ukázat vlastní jedinečnost navzdory tlaku okolí a případnému nesouhlasu. Zajdou-li lidé pod vlivem planety Uran příliš daleko, hrozí, že se z nich stanou rebelové už jen z principu. V psychologické rovině pomáhá Uran lépe pochopit vesmír a vnímat jednotu. Důležitým tématem jsou lidská práva a svoboda vyjadřování, proto je pod štítem této planety řada aktivistů a „nepohodlných“ lidí, kteří ovládají abstraktní myšlení a nekonvenční uvažování.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Vládne jim Neptun

+ soucit, inspirace, umělecké nadání, představivost, vnímavost

- zmatenost, povrchnost, neschopnost žít v realitě, klam

V mytologii je Neptun vládcem moře a všeho hlubokého a tajemného. Podobně jako voda dokáže rozpustit skály na písek, je Neptun obdařen schopností rozmělňovat bariéry ega a ukázat mystický rozměr života. Z psychologického hlediska pomáhá Neptun překonávat vlastní hranice prostřednictvím ryzího citového vnímání. Chráněnci této planety dokážou splynout s okolím, což v extrému může vést až k bezvýraznosti a povrchnosti. Neptun jim propůjčuje vysokou míru empatie a hluboký soucit k utrpení druhého, stejně jako schopnost plně se oddat tvůrčí činnosti a umění. Nadměrná vnímavost ovšem dává prostor i důvod k častému úniku do světa fantazie, daleko od šedé reality. Tady už bývá jen krůček k závislostem na alkoholu a jiných drogách.

Čtěte také:

Zdroj: kniha Magická hra čísel a hvězd, Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová

Reklama