Nedávno jsem byla na novinářské projekci filmu Hotel Rwanda, která má v našich kinech premiéru příští týden. Zasedla jsem do promítacího sálu jakožto profesionální novinář, abych zde zcela neprofesionálně půlku filmu probrečela. Když jsem v tom přiznávání, prozradím vám, že jsem asi deset minut filmu neviděla vůbec. Sem tam jsem si zakryla oči, často jsem neviděla přes slzy.

 

Před projekcí k nám promluvila paní Pavla Gomba z fondu UNICEF.

Mluvila krátce a velmi klidným hlasem. Mluvila o Rwandě a jejích dvou G. Jedno G znamená gorily, jelikož právě africká Rwanda je posledním místem, kde žijí ve volné přírodě. Gorily přežívají, lidé jen velmi ztěžka. Druhé G totiž označuje genocidu, která se zde udála v roce 1994.

 

Právě v roce, ve kterém jsem my Češi hledali rovnováhu po sametové revoluci a začínali jsme s kapitalistickým stylem života a drali se ve fialových sakách „nahoru“, ve Rwandě zemřelo během několika týdnů téměř milion lidí. Proč? Problém byl velmi složitý, a právě proto vám film Rwanda vřele doporučuji. Právě tak, jak nás před jeho projekcí upozornila paní Gomba, totiž že příjemný zážitek nám před tímto filmem popřát nemůže, nezbývá ani mně nic jiného, než vám dodat odvahy, se na něj jít podívat.
(Vězte, že z každé vstupenky bude 10,- Kč zasláno fondu UNICEF)

 

Genocida v roce 1994

 

 • Během genocidy bylo zabito přibližně 800 tisíc lidí, z toho 300 tisíc dětí.
 • Více než 2,4 milionu lidí uprchlo do přeplněných táborů v okolních zemích.
 • Přibližně 1,3 milionu lidí zůstalo bez domova ve vlastní zemi.
 • Přibližně 95 tisíc dětí ztratilo rodiče.
 • Tisíce dětí se staly obětí znásilnění nebo brutálního násilí.
 • 80 % zdravotníků a 50 % učitelů v roce 1994 „zmizelo“.

 

 Situace do konce roku 1998

 

 • 300–500 tisíc dívek a žen bylo znásilněno.
 • 700 tisíc dětí bylo nuceno přežívat v extrémně obtížných podmínkách:
 • 300 tisíc dětí žilo bez rodičů
 • 5 343 dětí žilo v sirotčincích
 • 4 533 dětí žilo ve věznicích
 • 6 000 dětí žilo na ulici
 • 350 tisíc dětí stále zůstávalo v táborech pro lidi bez domova

 

Co dělá UNICEF nejen pro Rwandu

 

Smyslem projektu UNICEF „Děti žijící bez rodičů“ je rozvinout a podpořit kapacitu místních komunit. UNICEF pomáhá nalézt řešení, která odpovídají místním tradicím a která nevytvářejí závislost na pomoci zvenčí, ale posilují možnosti přímo na místě. Bezprostředně po genocidě zaměřil UNICEF svoji pomoc na přežití těchto dětí - pomáhal pro ně zajišťovat dostatek výživy, náhradní bydlení a oblečení. Nyní jim umožňuje chodit do školy - poskytuje nezbytné školní uniformy, platí školní poplatky. Poskytuje také nezbytné počáteční vybavení pro aktivity, které dětem zajistí dostatečné příjmy, např. chov domácích zvířat, včel, pěstování zemědělských plodin apod. Důležitou součástí práce UNICEF je také mobilizace a vyškolení obyvatel komunit tak, aby oni sami byli schopni dětem, žijícím v jejich středu, účinně pomáhat.

 

 • Česká vláda v prosinci 2003 darovala za asistence Českého výboru pro UNICEF na pomoc dětem ve Rwandě částku 1 044 378 Kč. Tato suma je určena na vybudování přívodu vody ve rwandské vesnici Mayange, který zajistí pitnou vodu nejen pro celou komunitu a nedaleké zdravotní středisko, ale také  pro 1 200 dětí z místní školy.

 

 

 

Po filmu jsem kontaktovala paní Gomba z fondu UNICEF a mimo jiné ji požádala o nějaký zážitek či příběh ze Rwandy. Jelikož se mezi těmito lidmi pohybovala a prostřednictvím UNICEF se jim snaží pomoci, měla k dipozici příběh.

 

Je to úryvek z její knihy „Slyšíte mě?“, která vyšla v roce 2004 v nakladatelství Newfinances a který vám přiblíží situaci ve Rwandě několik let po genocidě. Chlapce, kterého z příběhu poznáte (viz foto), navštívila paní Pavla Gomba před dvěma lety při návštěvě této země. Cestovala Rwandou za účelem vyhledání projektu, kterým by v rámci fondu UNICEF mohli z České republiky těžkou situaci zdejších dětí podpořit.

 

Příběh vyjde v pondělním vydání

Recenze filmu Hotel Rwanda, který byl třikrát nominován na Oscara. Najdete jej na stránkách našeho magazínu ve středu 4. 5. 2005

 

Zdroj: www.unicef.cz

Reklama