Drahé kameny fascinovaly lidstvo odpradávna. Je v nich jistá magie, jemná energie, kterou lze do určité míry čerpat. Co kámen, to konkrétní vlastnost a specifický účinek. Možná už znáte svůj kámen v souvislosti se slunečním znamením; který se k vám ale hodí podle životního čísla? A přestože se říká, že ve skutečnosti si kámen vybere vás, podívejte se, co vám předurčila numerologie.
st.jpg
Foto: Shutterstock

Jak si vypočítat své životní číslo se dozvíte v článku: Datum narození je vaše druhá DNA: Odhalte tajemství svého života

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 1

Životní „jedničky“, případně lidé, kterým jednička dominuje v datu narození, jsou rozenými vůdci. Dokážou strhnout okolí svou aktivní energií i komunikačními schopnostmi. Skvěle argumentují, umí namotivovat i ovládnout okolí. Vyžadují perfektní práci, jsou nároční na sebe i ostatní. Trpělivost není jejich silnou stránkou, což může mnohé „pomalejší“ odradit a stresovat. Uvnitř se často cítí osamoceně, přestože by to sotva přiznali.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Opál
606f059d33ff0obrazek.png Kámen duševního rozvoje, mystiky a intuice. Navozuje pocit harmonie a vnitřní svobody, umocňuje citový prožitek a uvolňuje vnitřní bariéry. Nechává vyniknout opravdovému „já“, což je zejména pro jedničkové lidi velkým tématem. Opál pomáhá svému nositeli přijmou vlastní jedinečnost bezvýhradně, s čímž mívají jedničky obvykle trochu problém. Kámen dokáže přitáhnout i peníze, nicméně učí, že na světě nejsou jen viditelné a hmatatelné záležitosti.
Jantar
606f05f9a9bbbobrazek.png Jantar citlivě pohlcuje negaci a navozuje pocit vnitřního klidu, který jedničkám často chybí. Podporuje trpělivost, přitahuje do života lásku a přátelství. Dobře poslouží lidem trpícím osamělostí a pocitem izolace. Celkově zjemňuje osobnost a nechává vyniknout přirozené kráse. To ocení především jedničkové ženy, které díky převaze mužské dominantní energie nemusí působit dostatečně žensky.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 2

Ti, kterým vládne číslo 2, patří k jemným a trpělivým jedincům. Nesnesou nátlak na svou osobu a stres je paralyzuje. Jsou pečující a oddaní, intuitivní a vnitřně moudří. V kolektivu jsou vítaní zejména pro svůj talent přirozeným způsobem urovnávat spory. Patří mezi týmové hráče. Úskalím jejich osobnosti bývá naivita a tendence žít život druhého člověka. Partnerství je jim vším; často tak zapomínají na vlastní osobnost a přání.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Smaragd
606effd40b391obrazek.png Smaragd je kamenem lásky a milostného souznění. Tiší extrémní emoce, uklidňuje a navozuje pocit vnitřního klidu. Harmonizuje na více úrovních, podporuje intuitivní jednání a úsudek nezávislý na rozumu. Propojuje s moudrostí přírody a ukazuje, co je v životě opravdu důležité. Dokáže podpořit úspěch v podnikání, což obvykle málo sebevědomým dvojkám pomůže.
Měsíční kámen
606effe786b15obrazek.png Kámen propojený s energií Měsíce podporuje intuici a její správné využití. Uklidňuje, harmonizuje, udržuje v rovnováze ženskou a mužskou energii. Pomáhá zvládat emočně vyhrocené stavy, podporuje partnerskou sounáležitost, tiší rozepře. Řeší potíže se spaním a svými jemnými vibracemi přitahuje lásku. Přecitlivělým „dvojkám“ ukazuje vlastní cestu bez závislosti na druhých, podporuje jejich přirozenou osobnost.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 3

Lidé ovlivnění vibracemi čísla 3 bývají okouzlující, aktivní a charismatičtí. Na své okolí působí někdy až fascinujícím dojmem, skvěle komunikují a stres je pro ně jeden z hlavních motivátorů. S přehledem zvládají vypjaté situace a pod tlakem podávají nejlepší výkony. Mentálně jsou velice bystří, kreativní, se schopností najít neotřelý způsob řešení. Právě oni jsou předurčeni k celoživotnímu vzdělávání, protože jejich hlava potřebuje vykazovat neustálou aktivitu. Stinnou stránkou jejich osobnosti je sklon ke lžím, prospěchářství, kritičnost a častá nevěra.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Ametyst
606f051fb2409obrazek.png Ametyst je kámen ochrany a spirituality. Nabádá k čestnému jednání, na které obzvlášť trojky rády zapomínají, a rozpouští negativní emoce. Navozuje vnitřní harmonii, posiluje věrnost, čistí a pomáhá s nespavostí. Zlepšuje schopnost koncentrace, se kterou mívají trojkoví lidé potíže díky své roztěkanosti.
Tyrkys
606f055b746a9obrazek.png Tyrkys platí za kámen štěstí a ochrany. Podněcuje intuitivní jednání, kultivuje vnitřní energii a celkově zklidňuje. Neutralizuje elektromagnetický smog a předchází bolestem hlavy, na které trojkoví lidé často trpí. Pomáhá udržet v rovnováze ženskou a mužskou energii, rozvíjí kreativní myšlení, zlepšuje komunikaci a tiší nervozitu během verbálního projevu.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 4

Lidé s převažující energií čísla 4 platí za poctivé a pracovité jedince. Vynikají někdy až extrémní houževnatostí, jsou spolehliví, čestní a své závazky obvykle do puntíku dodrží. Ctí tradice, upřednostňují jistotu a dříve vyzkoušené metody. Bývají věrnými partnery s poněkud konzervativním přístupem k životu. Sílu jim dává stabilita a plánování. Úskalím jejich povahy bývá nepružnost, zkostnatělost a nedostatek fantazie. Bojí se zbytečných rizik, často tak přicházejí o velké věci.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Akvamarín
606f0857dd1d1obrazek.png Akvamarín dodává svému nositeli radost ze života a pocit naplnění. Podněcuje odvahu, rozpouští strach a obavy, podporuje sebevědomí. Odstraňuje vnitřní blokace, uvolňuje nefunkční vzorce chování a do duše přináší klid. Zlepšuje sebevyjádření a komunikační schopnosti.
Karneol
606f08a1e13cfobrazek.png Karneol je kámen podporující sebedůvěru. Navozuje radost, ukazuje světlejší stránky života, dodává odvahu. Rozpouští negativní myšlenky, ochraňuje před depresemi. Podporuje klidný spánek a podněcuje sexuální aktivitu. Pomáhá zlepšit komunikaci a zbavuje strachu z veřejného projevu.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 5

Pětkoví lidé jsou všestranní, vtipní a přitažliví. Jejich energie je nakažlivá a fascinující. Aniž by si to jasněji uvědomovali, dodávají sílu i motivaci ostatním. Disponují dobrodružnou povahou a touhou vyzkoušet nepoznané. Rádi se vrhají do všeho po hlavě, milují adrenalin a pocit na hraně. V partnerství potřebují nezávislost, jakýmkoli omezením se brání. K temnějším stránkám jejich povahy patří nezodpovědnost, nedostatek vytrvalosti a sklon k extrémům jakéhokoli druhu.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Tygří oko
606f0a085e04cobrazek.png Tygří oko chrání a uzemňuje. Propojuje s přírodou a energií planety Země, zklidňuje a brzdí. Jde o skvělého pomocníka všem, kteří unikají od běžné reality a často uváznou ve světě fantazie. Mírní vyhrocené emoce i nadměrnou sexualitu, která bývá pro pětkové lidi typická.
Jaspis
606f09ba9c2c7obrazek.png Jaspis vyniká svou barevností. Svému majiteli přináší zklidnění a nastoluje vnitřní klid. Chrání před nebezpečím, mírní touhu po riskantním jednání, podněcuje k zodpovědnosti a uzemňuje. Odráží negativní energii okolí, pomáhá během vyhrocených situací, osvobozuje.

Mohl by se vám líbit také článek Jednička chce být dominantní, trojka miluje adrenalin, sedmička tantru: Sexualita podle životního čísla

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 6

Lidé s převažující energií čísla 6 patří k vůbec nejromantičtějším jedincům. Partnerský vztah je pro ně vším, hledají dokonalost, ideál. Většinou jde o přitažlivé osobnosti se silným erotickým nábojem. Mají skvělý cit pro krásno a estetiku, vynikají uměleckým nadáním, jsou veselí a pro okolí příjemní. Úskalím jejich povahy je někdy až dětská naivita a často nesplnitelná očekávání. Jsou nároční a věčně nespokojení. Mívají sklon k závislostem všeho druhu.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Achát
606f0b02ae1cbobrazek.png Achát je kamenem vnitřní harmonie, citové stability a sebedůvěry. Obrací pozornost dovnitř, poukazuje na vnitřní nesoulad a podporuje cestu k vyřešení. Prohlubuje koncentraci a dodává odvahu nazývat věci pravými jmény. Pomáhá a konejší, podporuje lásku a umožňuje snadněji překonat milostné zklamání.
Růženín
606f0b5385e80obrazek.png Růženín platí za oblíbený univerzální kámen podporující životní sílu. Rozpouští strach, dodává sebedůvěru a zbavuje pocitů viny. Symbolizuje šťastné partnerství, milostný úspěch, lásku. Učí projevovat opravdové city, uvolňuje a navrací víru v lásku v době vyhoření.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 7

Sedmičkoví lidé mohou působit poněkud tajemně a neproniknutelně. Patří k velmi intuitivním osobnostem s bohatým vnitřním životem a neustálým hledáním vyšší pravdy. Bývají čestní a spravedliví, originální a inteligentní. Přes svou schopnost skvělé analýzy často „ulítávají“ do světa snů, protože je pro ně mnohdy obtížné vyrovnat se s realitou. Úskalím jejich povahy jsou sklony k depresím, podezíravost a citový chlad. Rádi dramatizují situaci.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Sluneční kámen
606f0cd6e73c7obrazek.png Kámen duševního rozvoje, mystiky a intuice. Navozuje pocit harmonie a vnitřní svobody, umocňuje citový prožitek a uvolňuje vnitřní bariéry. Nechává vyniknout opravdovému „já“, což je zejména pro jedničkové lidi velkým tématem. Opál pomáhá svému nositeli přijmou vlastní jedinečnost bezvýhradně, s čímž mívají jedničky obvykle trochu problém. Kámen dokáže přitáhnout i peníze, nicméně učí, že na světě nejsou jen viditelné a hmatatelné záležitosti.
Lapis lazuli
606f0d0ba7c51obrazek.png Kámen duševního rozvoje, mystiky a intuice. Navozuje pocit harmonie a vnitřní svobody, umocňuje citový prožitek a uvolňuje vnitřní bariéry. Nechává vyniknout opravdovému „já“, což je zejména pro jedničkové lidi velkým tématem. Opál pomáhá svému nositeli přijmou vlastní jedinečnost bezvýhradně, s čímž mívají jedničky obvykle trochu problém. Kámen dokáže přitáhnout i peníze, nicméně učí, že na světě nejsou jen viditelné a hmatatelné záležitosti.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 8

Lidé s dominantní osmičkou platí za silné a sebevědomé jedince. Mezi jejich vlastnosti patří houževnatost, rozhodnost a akčnost. Mají skvělý cit pro detail a dokážou najít příležitost tam, odkud ostatní odcházejí, což se jim obvykle vyplácí. Disponují precizní logikou a bystrým odhadem. Mají silné charisma a fascinující osobnost. Bývají rozenými vůdci. Úskalím jejich povahy je značný sklon k manipulaci, tvrdost, povrchnost a fixace na peníze. Citově bývají nestálí a inklinují k nevěře.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Rubín
606f0e128ecaaobrazek.png Rubín ochraňuje svého nositele před negativní energií okolí. Mírní konfliktní situace, zlepšuje motivaci, projasňuje a tiší vyhrocené emoce. Tlumí vztek a navádí na cestu pozitivního myšlení. Utváří pomyslný štít, nehmotnou ochranu před energetickými útoky. Zaměřuje se na realistické cíle a přitahuje bohatství
Onyx
606f0eba3a2a4obrazek.png Podobně jako předchozí rubín, také onyx chrání svého majitele před negací jeho okolí. Doslova filtruje vnější energii, mírní vyhrocené situace, otevírá oči a přináší poučení z minulosti. Pomáhá udržet v rovnováze ženskou a mužskou energii a posiluje jak na fyzické, tak duševní úrovni.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 9

Lidé, kterým dominuje energie čísla 9, disponují vysokou mírou intuice a bohatým duchovním životem. Obvykle jde o moudré osobnosti nezávisle na věku či zkušenostech, hledače vyšší pravdy, plné ideálů a představ, jakým směrem by se věci měly vyvíjet. Mívají bystrý úsudek a situaci dokážou trefně zanalyzovat. K moudrosti je jim vlastní i logika, což je jednou z jejich nesporných výhod. Vynikají vysokou mírou empatie, dobře poradí ostatním, sami však často mívají potíže řešit vlastní problémy. Stinnou stránkou jejich osobnosti bývá náladovost a vznětlivost. Těžko říkají ne, bojí se nepřijetí a selhání.

Svou energií na ně bude dobře působit:

Křišťál
606f10303cbfeobrazek.png Král mezi kameny, univerzální křišťál, je pro „devítky“ ideálním pomocníkem. Kámen podněcuje intuici a navádí správným směrem, rozvíjí jasnozřivost a povzbuzuje duši. Podporuje nalezení a využití vlastního potenciálu a objevení skrytých rezerv. Vede k sebepoznání, ruší zastaralé vzorce chování a uvolňuje vnitřní bloky. Působí na nevědomé úrovni, čistí, chrání a posiluje.
Labradorit
606f1062c7946obrazek.png Mystický ochranný kámen, labradorit, podněcuje intuici, propojuje s vesmírem a upozorňuje na existenci nehmotného světa. Zjemňuje vnímání, rozsvěcí vnitřní světlo, potlačuje strach a nejistotu. Podporuje sebevědomí, posiluje a proniká k podstatě věcí. Jde o sině transformační kámen, který právě devítkám přináší pocit zklidnění.

Zdroj fotek: Shutterstock

Reklama