Máma, táta, bum, bác či ham – první slůvka bývají různá, ale mají něco společné - jsou jednoduchá a poprvé je zaslechneme kolem 1. roku věku dítěte. Dítě se s námi ale snaží komunikovat již mnohem dřív - vlastně už od narození. Dnes se tedy podíváme, jak se řeč rozvíjí od narození do půl roku.

baby

1. měsíc

Když se děťátko narodí, neumí téměř nic. Nedokáže chodit, samo se nakrmit, nebo zahřát u maminky, jako to po narození dokáže většina zvířat. Z tohoto pohledu je lidské mládě naprosto bezbranné, odkázané na pomoc své matky a okolí. Pokud má hlad, je mu zima, nebo horko, nedokáže to dát najevo jinak než urputným křikem. Někdy křičí dokonce, i když nic nechce, nemějme mu to za zlé – je to jediný způsob, jak na sebe může upozornit, navíc v prvních dnech života dítěte je křik záležitostí spíše fyziologického reflexu dýchacích a hlasových orgánů, a ne pouze projevem nálady. Kromě toho, křik je pro novorozence velmi zdravý – trénuje si tak mezižeberní a břišní svaly a jedná se vlastně o takový přípravný trénink na budoucí mluvení.

2. měsíc

Ve druhém měsíci života již dítě obvykle pláče méně a většinou důvodně. Všímavý rodič se dokonce může naučit rozlišit různé druhy pláče podle toho, zda má dítě hlad, nebo např. potřebuje přebalit. Je to zatím první forma komunikace dítěte s rodičem, v tomto případě stále ještě neverbální. V tomto období se již také může objevit i zvuk další, a to houkání či jemné broukání, které můžeme slyšet v momentech, kdy je dítě úplně spokojené a šťastné.

Již nyní můžeme dítě ve cvičení mimických svalů a mluvidel podporovat. Doporučuje se na dítě hodně mluvit nebo mu třeba zpívat ukolébavky a říkat říkanky. Dítě zatím sice nerozumí slovům a obsahům těchto sdělení, ale je spokojené, že s ním komunikujeme, vnímá barvu a intonaci našeho hlasu a jeho zvuk je mu velmi příjemný.

3 – 4. měsíc

Dítě umí stále lépe otáčet hlavičku a my podle toho můžeme poznat i to, jak rádo s námi komunikuje. Natáčí hlavu ve směru, odkud slyší hlasy a tím se začíná sluch velmi rychle rozvíjet pro řeč. Řeč, která je určená přímo jemu, je pro dítě ale mnohem důležitější, než různé zvuky a šumy přicházející z okolí. Je proto velmi důležité s dítětem nadále komunikovat, rozprávět a zpívat mu, a to tak, aby přitom mělo dítě možnost vidět na naše mluvidla a sledovat pohyby úst, které při mluvení děláme.

baby

Dítě stále víc houká a brouká a na konci tohoto období můžeme pozorovat i lehkou změnu v komunikaci. Dítě, které je již schopné se otočit za zdrojem zvuku, vydává kromě broukání i jakési bublavé zvuky a je schopno jednoduchých hlásek, jako je ááááá, ééééé nebo úúúúú. Tyto hlásky pak spojuje do slabik a vydává např. hrdelní grrr, gééé nebo egu či aga.

Dítě co možná nejvíce oslovujeme jeho jménem, aby si na něj zvyklo a naučilo se na něj slyšet. S dítětem mluvíme vždy pomalu a srozumitelně a snažíme se vyvarovat šišlání a patlání - již nyní tím předcházíme různým vadám řeči, které v mnoha případech musí nakonec řešit logoped.

5 – 6. měsíc

Mezi pátým a šestým měsícem dítě experimentuje s hlasivkami a přichází s prvními slabikami jako ma, ba, pa nebo hrdelními zvuky jako grrr či egu. Na dítěti už v této době také můžeme pozorovat, že je schopno některým slovům porozumět. Nejčastěji se jedná o jeho jméno nebo jednoduché pokyny jako papat, spinkat apod. Dítě je v tomto období velmi aktivní a cvičit si hlasové projevy ho velmi baví. Podporujme ho v tom, buduje si tak totiž i zdravou sebedůvěru.

Kromě verbálních projevů se objevují i další důležité projevy hlasové, které jsou většinou projevem dobré nálada a uspokojení dítěte. Jedná se o hlasitý smích a výskání, kterým dítě při hře s rodiči uvolňuje pozitivní energii. Tyto projevy je velmi dobré podporovat – jsou přínosem jak pro vývoj řeči a komunikace, tak i pro zdravý vývoj psychický.

Příště o vývoji řeči od 6 měsíců do roka

A jak to bylo u vás? Byl váš prcek spíš smíšek nebo křikloun? A kdy začal s prvními zvuky a slabikami? Napište nám do diskuze pod článkem.

Čtěte také:


Reklama