Sledujeme případ rozvádějící se Alice. Samotné rozvodové řízení proběhne 16. února 2011. Již od října 2010 bylo rozhodnuto o svěření dětí do péče matky, manžel Alice ale zaplatil stanovené výživné jen jednou.

divorce

Již v několika článcích jsme vás seznámili s případem rozvádějící se Alice. Dovolím si úvodem článku drobnou rekapitulaci.

Alice nás oslovila s problémem. Rozvádí se, ale její manžel převedl byty nabyté v průběhu manželství na svoji matku. Alice v průběhu rozvodového řízení ztratila důvěru ve svého advokáta a tak nás požádala o pomoc. Zprostředkovali jsme jí spolupráci s doktorem Stanislavem Křečkem. Celý případ si můžete přečíst v následujících článcích (chronologicky)...

Jak se případ vyvíjí?

Dnes je již jasné, kdy proběhne samotné rozvodové řízení, totiž 16. února 2011. Na tomto stání se bude Alice zastupovat sama, neboť ztratila důvěru ve svého původního advokáta, ale (jak říká advokát Křeček): „Řízení v těchto věcech nebývá složité a jistě v něm nebude žádný problém.“

Co bude dál s byty?

Ve věci, týkající se bytů získaných v době trvání manželství, které dle názoru Stanislava Křečka patří do společného jmění manželů, zaslal advokát všem zúčastněným (Alici, jejímu manželovi a jeho matce) oznámení, že smlouvy o převodu na matku jsou neplatné a domnívá se, že: „Za nastalých okolností podle § 145, odst. 2 obč. zák. by k převodu vlastnictví bytové jednotky bylo zapotřebí souhlasu obou manželů. Bez souhlasu Alice jsou tedy darovací smlouvy, kterými její manžel převedl bytové jednotky na matku, od počátku neplatné, neboť chybí souhlas Alice s takovýmto převodem.“

Stanislav Křeček se rozhodl zastupovat Alici při majetkovém vypořádání po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu a dodává k tomu: „Podle § 40a) obč. zák. se Alice právem dovolává neplatnosti darovacích smluv na matku svého manžela. Ze zákona jsou tedy obě smlouvy tímto neplatné, a pokud by protistrana s tím nesouhlasila, musela by se domáhat rozhodnutí žalobou u soudu.“

A co výživné?

Předběžné opatření o výživném a svěření dětí do péče matky proběhlo již v říjnu loňského roku. Od té doby zaplatil manžel stanovené výživné pouze jednou. Celý problém by měl, podle právníka Křečka, být rozhodnut při rozvodovém řízení automaticky. Zde by mělo být buď potvrzeno již stanovené výživné, nebo určeno nové. „Pokud jde o výživné, asi by rozvodový soud měl potvrdit dřívější rozhodnutí o výživném, ale pokud tak neučiní, platí předchozí rozsudek. Pokud ovšem pan B. neplní vyživovací povinnost, lze výživné vymáhat i exekučně a může tím dokonce naplnit skutkovou podstatu trestného činu.“

Případ budeme, milé čtenářky, dále sledovat!

Stanislav Krecek

JUDr. Stanislav Křeček
Advokát v oblasti občanského a bytového práva.

Reklama