A právě kvalitní vztahy podle některých výzkumů přispívají k delšímu a šťastnějšímu životu. Sociální dovednosti je dobré rozvíjet už od raného dětství, protože už tehdy si vytváříme první mezilidské vztahy. Jak na to?
5bebee20d5d24obrazek.jpg
Proč jsou sociální dovednosti důležité?

Každý den se setkáváme s mnoha různými lidmi, se kterými také různým způsobem komunikujeme. Zvolený způsob komunikace odráží charakter a formálnost našeho vztahu, postavení našeho komunikačního partnera nebo i situaci, ve které ke komunikaci dochází. Silné sociální dovednosti znamenají schopnost rozlišit, jak komunikovat s různými lidmi v různých situacích. Zahrnují schopnost empatie, asertivity, řešení konfliktů, spolupráce a také jazykové schopnosti, abychom dokázali správně verbalizovat naše pocity a potřeby.

Jak trénovat sociální dovednosti u dětí?
Hrou. Děti se toho hodně naučí z her. Vzdělávací edice Kvído od Albi obsahuje spoustu her speciálně navržených ve spolupráci s pedagogy, logopedy a dětskými psychology tak, aby cíleně rozvíjely mimo jiné právě sociální dovednosti a komunikace.5bebee3e5cde7obrazek.jpg

Pro děti od tří let zvolte hru Smajlíci na šňůrce, ve které mají děti za úkol podle jednotlivých nálad smajlíka vyprávět příběh. Kromě rozvoje empatie a komunikace děti při navlékání smajlíků na šňůrku trénují také jemnou motoriku. 5bebee6015b0eobrazek.jpg

 

Bavit je bude také Pohádkové divadlo, kde se příběh rozehraje pomocí kostky a dále už děti s využitím kulis a rekvizit tvoří příběh samy. Při hře tak přirozeně rozvíjí fantazii, komunikační dovednosti, vzájemnou spolupráci a také slovní zásobu. Na výběr jsou varianty Farma, Princezny a rytíři a Piráti.

5bebf08e92939obrazek.jpg

S předškoláky a menšími školáky si užijete Povídačky na cesty, které vznikly ve spolupráci s dětskou psycholožkou paní Androniki Valentovou a klinickou logopedkou paní Věrou Kopicovou. Nejen na cestách Povídačky otevírají řadu zajímavých otázek pro vzájemné povídání a poznávání mezi rodiči a dětmi. Podporují vzájemnou komunikaci, rozvíjí pozornost, paměť, fantazii, poznávání světa kolem nás a emoční inteligenci.


“Hry, které u dětí rozvíjí sociální dovednosti jako komunikaci nebo emoční inteligenci, jsou u nás poměrně ojedinělé.

Přitom v době, kdy spolu lidé stále méně komunikují, jsou velice důležité a pomáhají zlepšovat vzájemnou

komunikaci a otevřenější vztahy v rámci rodiny i mimo ni,” vysvětluje Andrea Löflerová z Albi.