Biopotraviny vyrobené a balené v zemích Evropské unie budou od 1. července tohoto roku značené novým jednotným bio logem. Nová forma označování nám také částečně umožní rozlišit, odkud pochází suroviny, ze kterých je biopotravina vyrobena.

bioNové jednotné logo tvoří list z bílých hvězdiček na zeleném pozadí, díky čemuž si vysloužilo označení Euro-List (z anglického Euro-Leaf). Hvězdičky tvořící linii listu symbolizují členské země evropského společenství. Takzvaný euro-list se bude objevovat také na českých výrobcích. U těch jsme doposud byli zvyklí na naše národní značení, takzvanou biozebru, kterou podle zákona musí být označeny bio výrobky certifikované v České republice. Tato povinnost užívat takto biozebru zůstává zachována i po 1. červenci 2010.

Zatímco používání dosavadního evropského bio loga na produktech ekologického zemědělství v rámci EU bylo dobrovolné, označování potravin novým jednotným logem již bude pro balené biopotraviny pocházející z EU povinné. Zástupci EU si od toho slibují především lepší orientaci spotřebitelů v nabídce produktů ekologického zemědělství. Ty jsou totiž v každé evropské zemi označovány rozdílnými národními, regionálními i soukromými logy. Pro spotřebitele, který se v záplavě bio log ne vždy dobře orientuje, mohlo proto být někdy obtížné rozlišit zahraniční biopotravinu od potraviny konvenční.

bioOd 1. července budou mít evropští bio výrobci na obalech také povinnost uvádět, zda suroviny, ze kterých byla potravina vyrobena, pochází z EU nebo ne. Na obalech se tak budeme od 1. července setkávat s údajem „zemědělská produkce EU“ nebo „zemědělská produkce mimo EU“. A navíc, pokud budou suroviny pocházet pouze z jedné země, může výrobce na obalu takových potravin nahradit výraz „zemědělská produkce EU" jménem konkrétní země původu. Tuto informaci ocení především ti, kteří při nákupu dávají přednost výrobkům s nízkou ekologickou stopou. Právě transport biopotravin ze vzdálených míst bývá totiž s ohledem na deklarovanou ekologičnost biopotravin často předmětem bouřlivých diskuzí. Zda se zájem o nákup biopotraviny s označením lokálního původu surovin ze strany spotřebitelů zvýší, ukáže teprve čas.

Více informací najdete na stránkách JimeBIO ZDE

Reklama