shutterstock-1714490323.jpgFoto: Shutterstock

Návratu do školy podle ní předcházela důkladná příprava budovy i zaměstnanců. Venku před budovou byly barvou nastříkány pruhy, které značí dvoumetrové rozestupy. Vnitřní podlahy chodeb byly polepeny barevnými samolepícími páskami, které též ukazují rozestupy.

„Před školou čekaly dvě paní učitelky, které měly za úkol žáky vítat a svým bezprostředním chováním je uklidnit. Hodně dětí bylo v doprovodu rodičů, takže před školou bylo docela dost lidí. Vše ale proběhlo bez problémů díky zmíněným pruhům. Pokud musely příchozí dvojice čekat, všichni se spolu v uvolněné atmosféře živě bavili,“ uvádí ředitelka. V pondělí do školy nastoupila polovina žáků.

Výuka i družina

Uvnitř školy na děti následně čekala asistentka pedagoga, která se dětí zeptala, zda jim může postříkat ruce bezoplachovou dezinfekcí a dále je nasměrovala do šatny. Šatnu na škole navíc zřídili i z tělocvičny, protože ten se vyučovat nebude.  

Po příchodu do třídy na žáky čekala jejich vlastní paní učitelka a ta jim dále pomohla s mytím rukou a další dezinfekcí.

„Učíme se od 8:00 do 12:00 hodin, kdy žáky učí jejich třídní, potom do tříd nastupují asistentky pedagoga a vychovatel a pokračují v té stejné třídě s družinou, která končí v 15:30 hodin. Učitelky doma pokračují v distanční výuce. Včera probíhaly stmelovací aktivity, povídání, děti kreslily, malovaly a třídní se pokoušely spojit se s dětmi, které zůstaly doma, aby viděly své spolužáky ve škole. Děti měly možnost rozhodnout o složení rozvrhu, podle kterého se bude učit,“ popisuje Kadrmasová s tím, že rodiče kromě toho učení nejvíce zajímalo, jak to ve třídách bude s dezinfekcí a nošením roušek.

„Je to tak, že ve třídě děti mít roušku nemusí, po opuštění třídy si ji navléknou. Pokud ve třídě probíhají aktivity ve dvojici nebo ve skupině, děti mají roušky. Zatím se nezdá, že by jim to vadilo. Shrnutí prvního dne a druhého rána je tedy to, že radost a nadšení dětí vyvážilo všechny problémy s přípravou školy a naše obavy se trošku rozplynuly. Museli jsme upravit rozvrh, předělat časové rozestupy při odchodu ze školy, ale jinak vše proběhlo hladce,“ uzavírá ředitelka.

Zklamání

Ne na všech školách ovšem návrat proběhl stejně, a ne všichni rodiče a děti sdílejí nadšení. Například Matka Martina s dcerou Julií, která navštěvuje jinou základní školu, si z prvního dne odnesly spíše zklamání.

„Dcera je moc smutná, protože kvůli pravidlu s patnácti dětmi skončila ve sběrné třídě, kde má jen tři spolužáky z původní třídy a není tam ani jejich paní učitelka. Když Julie před školou zjistila, že stejně kamarády do konce roku moc neuvidí, prvotní nadšení vystřídalo zklamání. Bohužel jsme to nevěděli dopředu. Jinak bychom dceru do školy nedávali,“ popisuje svou zkušenost Martina.

Reklama