Indiánský horoskop je již nedílnou součástí rubriky magie na stránkách Ženy-in. Z mého pohledu je indiánská kultura, zvyky a životní postoje stále živým odkazem, prolíná se místy a konáním našeho každodenního života, aniž bychom o tom kolikrát měli tušení. :-)

I pro mě je to velká inspirace a cesta, která obohacuje můj život. I když se mnozí z nás na místa kolébky jejich původu nikdy nepodíváme, neznamená to, že z jejich moudrosti a magie nemůžeme čerpat. Mám to štěstí, že mi osud do cesty přivedl několik lidí, kteří se tímto proudem ubírají a zcela neskrývaně jím i žijí. Mimo jiné se také pořádá pro širokou veřejnost každoroční jarní pow wow (v Kladně) - setkání spřátelených duší a svobodných lidských bytostí z celého světa. Na internetu můžete prostřednictvím fotek z této, dnes již legendární akce, zachytit zlomek té nepopsatelné atmosféry… Stačí zadat pow wow Kladno.

SarahO velevýznamných hrdinech tohoto autentického lidu z rodu mužského, jste měli jistě možnost číst v různých knihách či časopisech. Já osobně mám ráda náčelníka Šíleného koně. Ovšem v dějinách života Indiánů hrála významnou roli i žena s velkým Ž - Sarah Winnemucca (1844 - 1891). Podle Davida Murdocha a PhDr. Stanleyho A. Freeda, ředitele oddělení antropologie Amerického muzea přírodních dějin, Sarah charakterizovala nezdolná statečnost. Energicky bránila zájmy kmene Pajutů. Tato žena se díky částečnému vzdělání ve školách bílých stala úřední tlumočnicí mezi pajuty a necitelnými vládními agenty pro indiánské otázky. Později vedla na východě kampaň za podporu svého kmene. Její autobiografie z roku 1883 je obžalobou krutosti bílých a holdem neskonalé statečnosti vlastního kmene.

Pajutská aktivistka a pedagožka Sarah se narodila poblíž jezera Humboldt v Nevadě do vlivné Pajutské rodiny, která vedla svůj lid k přátelství se skupinkami angloamerických osadníků, které k nim přijížděli. Byla poslána na studia do katolické školy v Santa Clara do Kalifornie. Když pak vypukla válka mezi Pajuty a osadníky, do které byla zapojena i rodina Winnemucca, odcestovala do San Francisca a Virginia City, kde se živila předváděním Pajutské královské rodiny na jevištích.

Kolem roku 1865, zatímco byla její rodina pryč, byl rodný kmen Sarah napaden americkou kavalérií, která zabila drtivou většinu Indiánů. Následkem tohoto se Sarah stala obhájkyní práv domorodých Američanů, cestovala přes Spojené státy vyprávět Angloameričanům o situaci a bezpráví páchané na jejím lidu. Neváhala. Když byli Pajutové zadržení ve sběrných táborech v Yakama po Bannock válce, cestovala, aby zasáhla v boji o jejich propuštění. V dobré víře fungovala jako tlumočnice Američanům či jako posel - zprostředkovatel. Významná je i její role učitelky přírodních Američanů.

Winnemucca publikovala svou autobiografickou knihu - Život mezi Pajuty, jejich křivdy a nároky, která je monografií a historií jejího vlastního kmene prvních 40 let kontaktu s bílými osadníky. Tato kniha je dodnes považována za první známou autobiografii, kterou napsala domorodá žena.

Antropolog Omer Stewart ji popsal jako jednu z prvních a jednu z nejautentičtějších etnohistorických knih napsaných Indiány, která byla velmi často citována učenci. V návaznosti na vydání knihy cestovala Sarah po USA či přednášela v Nové Anglii, Pensylvánii a Washington DC. Založila soukromou školu pro původní americké děti v Lovelock v Nevadě. 

V pozdním 20. století Sarah dosáhla obnovení pozornosti pro své příběhy a v roce 1993 byla uvedena posmrtně do Nevadské spisovatelské síně slávy. 

Sarah z mého pohledu neměla lehký život, věděla, za co bojuje, ale jejím životem se táhlo i velké zklamání z bezmoci. Mnohokráte jí byla na nejvyšších místech u bílých přislíbena pomoc a podpora... Mnohokrát se jí nedočkala. Její životní cestu lemují neštěstí, bezmoc a zbytečně mrtví blízcí… Posmrtná síň slávy… Inu, minulost je těžké soudit. A leckdy je i důkazem toho, jak tenká je hranice mezi dobrem a zlem, občas je tou hranicí jen úhel pohledu.

Dědictví této významné Indiánky bylo sporné, někteří autoři životopisů si přáli, aby si ji lidé pamatovali především pro její aktivismus a sociální práci, pro snahu o zlepšování podmínek jejího lidu, zatímco jiní ji kritizovali za její tendenci k přehánění sociálního postavení mezi Pajuty (především ti, co mezi Pajuty nikdy nezavítali).

Ani ve svém rodném kmeni neměla Sarah jednoznačné místo, některými byla kritizována za pomoc americké armádě v době jejich války a zároveň byla uznávána za neutuchající sociální práci a boj za práva domorodých obyvatel.

Čtěte také:

Reklama