Co se děje s psychikou, když člověk usne?
Ve chvíli kdy usneme, vypíná se náš „autopilot“, neboli naše recionální složka, která určuje, jakým tématům se v denní bdělé fázi věnujeme nebo naopak nevěnujeme. Mysl ve spaní reaguje na to, co potlačujeme, co si nechceme pustit k tělu. Může to být také to, že neznáme způsob, jak nějaký problém řešit, zpracovat, vyplouvají na povrch potlačené vnitřní konflikty.
Ve snech se nám objevují věci, emoce, které si v běžném životě nechceme připustit, vytěsňujeme je, neumíme je řešit, trápí nás. Mohou to být aktuální věci, ale také věci z minulosti – tedy i z dětství.  
5b87bddd95d23obrazek.jpg

To znamená, že co se ti promítne do snů, máš vyřešit na vědomé úrovni?
Ano, je to impuls naší mysli, že je potřeba problém řešit na vědomé úrovni. Mozek informuje o vnitřním konfliktu, že něco je potřeba změnit, aby nás to neobtěžovalo. Nemusí ale vždy jít o problém, může to být i touha a potřeba po něčem, co nemáme, co je v nás potlačené. Vždy je nutné si zapamatovat emoci, kterou ve snu prožíváte. To je pro rozluštění klíčové, emoce jako je vztek, úzkost, bezmoc, strach, pocit, že jsem ztracená, euforii, touhu, která nedojde naplnění, agresi…

A co postavy, které ve snu vystupují?
Pracuje se s teorií, že všechny postavy mohou být člověk, kterému se sen zdá. Jednotlivé osoby ze snu symbolizují složky osobnosti autora snu. Někdy to tak je. Ano, pro toho, komu se sen zdá to může připadat nesrozumitelné, ale já jako terapeut s tím musím pracovat i z tohoto úhlu. Osoby mohou symbolizovat to, co hraje ve sdělení a symbolice klíčovou roli. Je třeba si pak položit otázku – Jak vnímám tohoto člověka, je zlý, hodný, náročný, velmi kritický – což se může propojit se složkou osobnosti, která je příčinou problému – například naše zlost (autoagrese), nedůvěra v sebe, přílišná kritičnost vůči sobě...

Ve snech se také promítá prostředí, jaké je pro symboliku důležité?
Jsou to domy, obydlí, které jsou symbolikou člověka, jeho osobnosti, to, v čem se zrovna nacházíme se svou spokojeností. Například když se někomu zdá o sklepě, symbolizuje to něco hluboko uložené a potlačené v nevědomí, naopak vyšší patra, kde se ve snu pohybujeme, znamenají situaci, kterou si uvědomujeme i na vědomé úrovni. Například ženám, které se rozvádí se často zdá, že se stěhují nebo že musí z nějakého naléhavého důvodu opustit palác, velký dům, kde jim bylo dobře a byly šťastné (poznámka – rozvádějí se z důvodů, že je například manžel opouští, je to rozvod, který nechtějí). Nebo se jim často zdá o staré chatrči. Rozpadající se stavby mohou symbolizovat únavu a přetíženost, pocit vyhoření, prostě jakýkoli diskomfort.. Určitě si vzpomenete, že se vám někdy zdálo o bludišti, o domě nebo místě, ze kterého nemůžete najít cestu ven. To se dá krásně přirovnat k tomu, že v denním životě žiju něco, v čem se potácím, někde jsem se zasekla, ráda bych z toho unikla, vylezla, odešla, ale neudělám to nebo to nemůžu udělat. A tady jasně mozek ukazuje, že je to špatně, mysl nabádá k uvědomění si této situace a jejího řešení. Sen opět ventiluje potlačené emoce, prožívání.

Ukazuje sen i na zdravotní potíže, o kterých nevíme? Může být i to symbolem, varováním, ventilem a impulzem k tomu se nad tím snem a jeho významem zamyslet?
Uvedu příklad. Klientce se opakovaně zdálo, že čistí zanesené odpadní trubky. Nemohla se ve snu zbavit zaplavené a zahnívající vody. ve sklepě. Na kolonoskopii, kam ji poslala praktická lékařka, zjistili lékaři závažný problém se střevy. Po operaci se tento sen již neobjevil. Ano,i tak umí být spojení těla a psychiky významné. Týž sen však může symbolizovat dlouho neřešený a hluboko potlačený problém třeba i v osobním vztahu. Může znamenat že se v klientovi hromadí negativní emoční zážitky, ktré je třeba “proštouchnout  na vědomé úrovni. Nebo sen, těhotné ženy, ve kterém  porodila kočku, předvídal brzký potrat. Tělo již vědělo, že je něco špatně...to ale neznamená, že všechny sny jsou věštecké.
 
Jak ale poznáme sen, který je symbolický, který vysílá signály? Za noc se přece může zdát více snů. 
Sny, které nejsou důležité, si většinou nepamatujeme. Ten, který je důležitý nám leží v hlavě, někdy nás i probudí. Symbolický sen často souvisí se silnými emočními prožitky, které se i ve spaní mohou promítnout do fyzické roviny (pocení, třes, pocit, že nemohu dýchat, trhané pohyby, mluvení ze spánku, fyzický neklid…). Tělo má emoční paměť, teprve když nejsme kontrolory svých emocí, rozumově se toto nahromaděné napětí projeví ve spánku. Pokud tyto sny konzultuji s klientem a hledáme propojení a paralely s jeho aktuálními problémy a řešení, chci, aby si tyto sny zapisoval. Nejen děj, ale hlavně emoci, která sen provázela.

Co sen ventiluje?
Porozumět svým snům, tomu, co se mi snaží podvědomí sdělit, může být dobrým vodítkem pro terapii. Jak tělo signalizuje, chce, abychom si uvědomili jaké emoce a situace dotatečně neodžívám na vědomé úrovni. Jenže to není snadné, sen nám tyto důležité informace mazaně koduje a vypůjčuje si právě k tomu různé osoby, předměty a situace...
Sny posílají výzvu k nějaké změně, nabádání o vyřešení problému, vnitřního konfliktu, signalizují potřebu uvolnění napětí, možnost vyventilovat obrazem potlačené tužby, strachy, traumata... ale současně může upozorňovat, naznačovat somatické obtíže. Dám příklad, třeba se vám zdá, že utíkáte a už nemůžete, chcete někoho praštit a nemáte na to sílu, ukazují bezmocnost nějaké situace. Jste někde ve vztahu, v práci, potřebujete něco dostat ze sebe, vyřešit tlak a nemáte na to sílu. Agrese ve snu mohou být například spojené s rodiči. Zde mají lidé často největší problémy ventilovat své pocity. Potřebuji na někoho zařvat, odstrčit ho, ale racio a strach mi to nedovolí, protože jsou to rodiče, které respektuji, mám s nimi vztah.
5b87beaae390cobrazek.jpg
 
Můžeme si tyto sny analyzovat sami nebo potřebujeme odborníka?
Klíčová je emoce, kterou prožíváme ve snu. Ta je vodítkem k uvedomění problému. Ptáme se sami sebe a hledáme, co v našem prožívání je s touto emocí spojeno. Co žiju, v čem se nám to objevuje. Často jsou ale tyto sny matoucí. Terapeut dokáže tyto věci analyzovat, ukázat problém, kterého se týkají, najít řešení. Nabízím klíč k tomu, proč se mu to zdá, hledáme význam symbolů a zasazujeme je společně do jejich reálného životního kontextu. Aby mohli svým snům, tomu, co mysl vysílá rozumět a naslouchat.
 
Jak pracujete s klienty a jejich sny?
Práci se snem chápu jako doplňující terapeutickou techniku, kde je důležité znát kontext klientovy životní situace, význam a symbolika je totiž značně individuální. Pokud za mnou přijde někdo, že nemůže spát, má těžké sny, probírám s ním celou jeho situaci, jak to vidí vědomě a pak hledáme propojení, co mu říká jeho nevědomí, na co poukazuje, co chce, aby se změnilo a odstranilo se napětí, které ho zatěžuje. Tím se významně urychluje hledání „zakopaných psů“ či „kostlivců ve skříni“ a to jak v terapii, tak v následném životním prožívání. Pomáhám hledat a osvětlovat určité symboly, je třeba se ale orientovat v klientově životním příběhu! Bez znalosti životního kontextu by mohl být výklad jen orientační a neseriózní.
 
Jak se díváte na lidové symbolické snáře?
O význam snů se lidé zajímali vždy, vytvářely se snáře, kde se určité situace a symboly vykládaly, ale mělo to obecný význam prakticky pro kohokoliv. Bohužel paušální výklad je velmi zavádějící. Těžko může mít vesnu stejný význam symbol např. psa. Z terapeutického hlediska – někdo psy miluje a je to pro něj příjemné, má ho jako věrného přítele, jiný má psa jako hrozbu, která ho ohrožuje. Naprosto extrémní význam má pro někoho, koho v dětství pokousal pes a prožil si traumatickou událost spojenou s tímto zvířetem.
Takže pokud si ve snáři přečtete „liják viděti, štěstí míti“, je to zavádějící.
 
5b87be9c9adfdobrazek.jpgMohou sny symbolizovat i to, po čem toužíme?
Ano, samozřejmě. I to bývá spojeno se symboly, je to zase o té potřebě, která může být potlačená.
 
Na naše otázky odpovídala Bc. Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut, za její odpovědi ji děkujeme. www.karinrehakova.cz
 
Naše články: