Rakovina děložního čípku je celosvětově strašákem žen. Po rakovině prsu je u nich totiž druhým nejčastějším typem rakoviny. Celosvětově onemocní ročně na 480 tisíc žen a téměř polovina z nich umírá. Jen v České republice je ročně diagnostikováno více než 1000 nových případů. Možným řešením je očkování. Má ale smysl i v pozdějším věku? A jak rychle se žena od přenašeče onemocnění nakazí? Zeptali jsme se prof. MUDr. Romana Chlíbka, phd., vědeckého sekretáře České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Jak se vlastně přenáší  papilomavirus, který je zodpovědný za vznik rakoviny děložního čípku?

Infekce lidským papilomavirem se přenáší pohlavním stykem při sexuálních praktikách. Nejenom při vlastním pohlavním styku, ale také pouhým vzájemným kontaktem genitálií nebo kontaminovanými prsty. Vzácný, ale možný, je také přenos například kontaminovaným ručníkem či spodním prádlem. Až 80 % osob se během svého života alespoň 1x infikuje lidským papilomavirem. Proto je to nejčastější pohlavní onemocnění.

cancer

Má smysl nechat se očkovat, pokud je žena starší dvaceti, třiceti let?

Ano má, ale očkování neochrání před těmi viry, kterými se žena již infikovala před očkováním. Vakcína nemá léčebný efekt. S věkem také klesá účinnost očkování až o 50 procent u žen, které již měli několik sexuálních partnerů.

A pokud má žena už několik let stálého partnera a neplánuje změnu?

Příliš velký efekt očkování již mít nebude. Na druhou stranu, ke změnám partnerů dochází často neplánovaně a zcela vyloučit je nemůže asi nikdo.

Jak rychle se žena od muže „přenašeče“ nakazí?

Zpravidla dojde k nákaze během prvních pohlavních styků. Žena je nejvíce vnímavá k nákaze při zahájení pohlavního života.

Existuje test, který by odhalil, že muž je přenašečem virů?

Mohl by se nechat vyšetřit na průkaz nukleové kyseliny HPV viru, ale musí to být test na více druhů viru. V praxi se to však běžně neprovádí.

Co se stane, pokud je žena očkována pouze jednou dávkou vakcíny a nedodrží celé očkovací schéma?

Efekt očkování bude minimální a bude velmi krátkodobý.

Má smysl, aby se nechala očkovat žena, která již prodělala rakovinu děložního čípku?

Očkování je možné, ale ochrání ji pouze proti těm virům, s kterými se ještě nesetkala. Vzhledem k povaze nemoci je pravděpodobnost, že se již s řadou HPV viry setkala, veliká, proto účinek očkování bude nízký.

Můžete tedy ve zkratce říci, proč je důležité, aby se žena nechala oočkovat proti rakovině děložního čípku?

Je prokázaná vysoká účinnost očkování před vznikem prekancerózních lézí (předstadia nádoru) cervixu (CIN 3), které jsou spolehlivým markerem účinnosti proti karcinomu cervixu. Ani řádně prováděný pravidelný screening nemusí včas odhalit např. adenokarcinom cervixu.

Pokud díky očkování nevznikají na cervixu různé typy lézí, nemusí se provádět následné konizace (operační výkon) čípku. Je prokázaný pokles počtu konizací čípku u očkovaných dívek v porovnání s neočkovanými.

Jestliže očkování zabraňuje vzniku lézí čípku vyvolaných HPV infekcí a tím pádem nedochází ke konizacím čípku, je eliminován jeden z možných faktorů obtížného otěhotnění, případně potratů či předčasných porodů z důvodu snížené funkčnosti poškozeného čípku děložního.

chlibekProf.MUDr. Roman Chlíbek, PhD. je odborník na očkování a prevenci infekčních onemocnění, epidemiolog. Je vedoucím katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové a vykonává funkci vědeckého sekretáře České vakcinologické společnosti.

Čtěte také:

Reklama