Migréna je těžký soupeř. Jak s ní co nejúčinněji bojovat, zda vyzkoušet alternativní léčbu a kdy raději vyhledat odbornou pomoc, nám poradila MUDr. Věra Peterová, CSc., jedna z našich předních odborníků na tuto problematiku.

Jak člověk pozná, kdy ještě bolesti hlavy zvládne a kdy už má raději vyhledat odbornou pomoc?
Intenzitu bolesti nelze nijak změřit, pokud se stane neodstranitelná běžným lékem nebo i antimigrenikem, které nemocný běžně užívá, pokud se záchvat prodlužuje na několik dní, vrací se ve vysoké intenzitě, jenž nemocného limituje v běžných denních aktivitách, potom je lépe vyhledat lékaře. Rovněž nemocní, kteří prodělávají první záchvaty a neví si s nimi rady, běžně dostupné léky proti bolesti neúčinkují nebo jen nedostatečně účinkují, by měli vyhledat lékaře.

headache

Vyhledání lékaře je rovněž na místě, pokud u léčeného migrenika vznikne záchvat atypický, příliš intenzivní, příliš dlouho trvající, ve vyšším věku, na používanou léčbu nereagující, nebo připomínající například mrtvici - s projevy jako je ochrnutí těla, poruchy mluvení, poruchy orientace a jinými neobvyklými projevy.

Dojde-li k nakupení záchvatů až jejich výskytu po dobu delší než 3 dny, může tento stav zvaný „status migrenosus“ vést až k výskytu mozkové cévní příhody - migrenózního infarktu. Tam je léčba možná obvykle pouze v nemocnici.

Když cítím, že stav migrény takzvaně nabíhá, lze to nějak včas zastavit, než se rozjede naplno?
Před vlastním záchvatem se u některých nemocných objevují tzv. prodromy, příznaky, které na blížící se záchvat mohou stále stejným způsobem upozornit. Mohou to být projevy zívání, nadměrného až „vlčího“ hladu, nebo naopak nechutenství, přecitlivělost apod. Někdy však nejsou tak markantně nápadné a mohou být přehlédnuty. Léčba předcházející migrenóznímu záchvatu je obtížná, prodromy se obvykle neléčí, a i když je možné je potlačit, vlastní výskyt záchvatu nepostihnou. Lze samostatně léčit auru, která se obvykle vyskytuje před vlastním záchvatem, ale opět potlačení aury nemusí vždy znamenat potlačení migrenózního záchvatu. Léky typicky používané pro léčbu záchvatu, např. triptany nebo i paracetamol, se obvykle užívají ihned na začátku migrenózního záchvatu a ten je jimi ve vysoké míře zastaven.

Je možné vzít si jakýkoli lék proti bolesti, který doma máme, nebo je lepší raději speciální?
Na to, jaký lék si vzít na ukončení migrenózního záchvatu, není jednoznačný návod. U nemocných s prvními záchvaty v životě, v mladším věku a se záchvaty lehkého až středního stupně obvykle zabere ulehnutí v klidu, tichu a bez ostrého světla, je-li tato situace možná. Účinná jsou v této situaci u dospělých jednoduchá analgetika - kyselina acetylosalicylová nebo paracetamol. U dětí obvykle paracetamol nepodáváme.

Běžně dostupný ibuprofen je obvykle, jako i ostatní nesteroidní antirevmatika, mnohem méně účinný. Někdy se účinnost těchto základních léků zvýší podáním léku na odstranění zvracení nebo pocitu na zvracení, které současně potlačují zvýšenou střevní motilitu u migreniků asi 15 minut před požitím vlastního léku proti bolesti. U středních až těžkých migrenózních záchvatů a dlouhotrvajícího období záchvatů u dospělých nemocných s migrénami obvykle tyto léky dostatečně nezabírají nebo se záchvaty migrény poté vrací. Tam je nutno užívat na začátku záchvatu léky speciální - tzv. triptany, nebo kombinovaná léčiva obsahující více složek, případně triptany s jinými léky proti bolesti současně.

Některé léky jsou navíc i v jiných lékových formách než v tabletách - v nosních sprejích nebo injekcích, kde účinná látka neprochází zažívacím traktem, někdy je lépe vstřebávána a účinek proto může nastat i dříve než u tablet.

Funguje nějak alternativní medicína?
Alternativní medicína u migrény je skutečně léčba obvykle doplňková. Lze použít jakékoliv prostředky na povzbuzení kvalitního spánku, odstranění úzkosti, mírných depresí. Pozitivní efekt na potlačení výskytu migrenózních záchvatů byl prokázán u kopretiny řimbaby, latinsky Chrysanthemum parthenium. U ostatních bylin je jejich účinek na migrenózní záchvaty nejasný, ani podávání preparátu z jinanu dvoulaločného nepřináší zásadní snížení výskytu záchvatů.

Nicméně tyto preparáty mohou postihnout některé ze spoušťových faktorů, díky nim se po jejich použití některé migrenózní záchvaty nedostaví. A každé nelékové omezení záchvatů je vítané. Akupunktura u pravých migrenózních záchvatů obvykle nefunguje dokonale, ale může pomoci odstranit přídatné problémy - např. bolesti z oblasti krční páteře, které mohou vlastní migrenózní záchvaty spouštět. Může se podílet u nemocných s mnoha migrenózními spouštěči z různých jídel na správné životosprávě, potlačit různé vnímání stresu apod.

Podobně pomáhá dobře prováděná rehabilitace těch částí páteře, která může některé ze záchvatů spouštět např. u sedavých zaměstnání apod. Podobně se může uplatnit aromaterapie, homeopatie. Alternativní medicína má tedy místo tam, kde jako neléková forma doplňuje pravidelnou životosprávu, napomáhá odstranit ty faktory, které mohou migrenózní záchvaty spouštět, nemá však přímý léčebný efekt na daný migrenózní záchvat a nemůže být důvodem opožděného požití léku proti migréně.

Je možné migrénu takzvaně „zaspat“ bez užívání léků?
Migrenózní záchvat lze v některých případech tzv. „zaspat“. Spánek uleví od bolesti po několika hodinách. U mladších osob a dětí to jde velmi často, prakticky vždy, pokud to mohou použít ihned po vzniku záchvatu. U dospělých nemocných, pokud mohou zůstat v pracovní neschopnosti nebo jsou doma, to může zabrat u středních a lehkých záchvatů. Ale většina nemocných má problém okamžitě na začátku záchvatu ulehnout pro své jiné povinnosti, a pokud se záchvat „rozjede“, po delším časovém úseku od jeho začátku už tento postup obvykle není účinný a je nutné použít léčbu některým lékem.

Spánek doporučujeme všem těhotným ženám, pokud mají migrény, neboť tam je léková léčba obtížná a tato forma dokonale vyhovuje. Koncem těhotenství, v posledním trimestru, stejně záchvaty obvykle vymizí nebo jsou jen lehké.

Lze migrénu úplně odstranit? Třeba i tak, že ji nebudou časem vyvolávat ani původní spouštěče?  
Migrenózní záchvaty nelze žádnými postupy úplně odstranit. S tendencí ke vzniku migrény se nemocný narodí a „migrenikem“ je po celý svůj život. Ale ukázněný nemocný může mnoho záchvatů odstranit tím, že vysleduje svoje spoušťové faktory, které jeho záchvaty vyvolávají, odstraní je ze života, i když si tím musí odpírat některá jídla nebo zážitky, omezit cestování, stresovou práci, přesčasy, musí pravidelně jíst a více odpočívat. 

U některých nemocných s jen lehkými záchvaty nebo s jejich malou četností se záchvaty mohou odstranit prakticky úplně, stačí jen změna životní situace - narození dítěte, nástup do jiné práce, stres v rodině, jiná pracovní zátěž, přidružené nemoci, změna léčby jiných onemocnění, infekce, přetížení - ale záchvaty se i po mnoha letech bezzáchvatového období mohou vrátit. U žen může být tímto přelomovým obdobím i menopauza - přechod, hormonální léčba. Podstatnou součástí přístupu k migrenózním záchvatům je však již i volba povolání u mladistvých, kteří trpí migrénami.

Čtěte také:

Reklama