Z velké skupiny onkologických onemocnění je to také rakovina prsu, která je považována za výhradně ženskou nemoc. Výjimečně se ale nevyhýbá ani mužům. Za jeden rok zemře na následky karcinomu prsu celosvětově přibližně čtyřicet tisíc žen a čtyři sta osmdesát mužů. Vedoucí lékařka mamocentra EUC Kliniky v Olomouci MUDr. Lucie Hallamová přibližuje příčiny a symptomy rakoviny prsu i postup při samotném vyšetření.
eu1.jpg
Čím je způsobena rakovina prsu a jaká je její příčina?
Jednoznačná příčina nádoru prsu není známa. Mezi rizikové faktory patří začátek menstruace před jedenáctým rokem, pozdní nebo žádné těhotenství, nástup menopauzy u žen starších padesáti pěti let. Dále také celkově vyšší věk, obezita, alkohol, stres, nevhodná strava, dědičnost, tedy genová mutace, hormonální stimulace, předchozí léčba zářením na oblast mezihrudí nebo prsou. Naopak například kojení snižuje riziko vzniku karcinomu prsu. Vzniku rakoviny prsu zatím nedovedeme zabránit. Včasnou diagnostikou a díky screeningové mamografii můžeme objevit nádor v počátečním stadiu a zajistit velmi vysokou šanci na úplné uzdravení.

eu4.jpgHraje zde roli genetika? Jaká je pravděpodobnost, že matka přenese nemoc na své potomky?
U deseti až patnácti procent žen je rakovina prsu způsobena genovou mutací a u nositelek těchto genů se onemocnění může objevit již v mladém věku. Jedná se nejčastěji o genové mutace BRCA 1 anebo BRCA 2. Riziko vzniku rakoviny prsu je u genové mutace BRCA 1 asi osmdesátiprocentní, u běžné populace žen je toto riziko šesti až osmiprocentní. Změny na genech lze zjistit genetickým vyšetřením. U žen pocházejících z rodin se zvýšeným výskytem rakoviny prsu nebo vaječníku, dvě a více přímých příbuzných, a není jim zjištěna prokazatelná genová mutace, lze míru rizika onemocnění rakovinou prsu vypočítat pomocí speciálních tabulek.

Kdy by měla žena začít chodit na preventivní vyšetření prsů? Má si objednání zajistit sama, nebo dostane z mamocentra pozvánku?
Doporučujeme ženám chodit na preventivní vyšetření prsů jedenkrát ročně již od třiceti let jako samoplátkyně. U žen od 30 do 40 let je vhodný ultrazvuk, od čtyřiceti již mamograf. Do 45 let věku si tato vyšetření hradí ženy samy, ale většina pojišťoven na ně přispívá. Ženám nad pětačtyřicet let pak pojišťovny vyšetření hradí v plné výši jednou za dva roky. V mezičase je dobré absolvovat kontrolní ultrazvukové vyšetření. K objednání na mamografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou je potřeba mít žádanku od gynekologa či obvodního lékaře, se kterou se žena objedná do mamocentra. Každé dva roky pak klientka dostává pozvánku na screeningové mamografické vyšetření, takže se nemusí obávat, že by preventivní prohlídku zmeškala.

Jaké jsou nejčastější symptomy onemocnění?
K nejčastějším příznakům tohoto onemocnění patří bulka, zatvrdnutí či vyklenutí části prsu, změna jeho velikosti, tvaru či vzhledu, ale také zvětšení lymfatických uzlin v podpaží a pod klíční kostí nebo otok paže, bolest nebo zvýšená teplota prsu.

Bohužel v počátečních stádiích je nádor většinou tak malý, že ho nelze nijak nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu. Některé nádory je i na mamografu náročné identifikovat, proto každý snímek hodnotí dva nezávislí odborníci a pro potvrzení diagnózy se vždy dělá biopsie, tedy odběr vzorku tkáně z problematického místa. V případě, že na sobě zjistíme některé ze symptomů, je potřeba si zajistit od gynekologa nebo praktického lékaře žádanku a poté se k vyšetření prsu objednat. Při akutních potížích vyšetřujeme na našem pracovišti ženy ihned či do druhého dne.
607952d5785d1blobid0.jpg
Má vyšetření mamografem i nějaká rizika? Mezi ženami se často mluví i o tom, že tlak na prsy při vyšetření může způsobit třeba právě onemocnění rakovinou nebo mají obavy z rentgenového záření, a proto na vyšetření nechodí.
Není to opodstatněná obava, přesto se velmi často objevuje vlna spamů ohledně nebezpečnosti mamografie, které upozorňují na údajně velkou dávku záření u screeningové mamografie. Mnoho žen právě kvůli tomuto strachu nechodí ke screeningové mamografii a k vyšetření přichází, až pokud se objeví nějaký problém, což může být již pozdě. Mamografie je první volbou v prevenci nádoru prsu a je spojena s velmi nízkou dávkou záření (0,1 mSV), kterou normálně každý člověk dostává z přírodního pozadí za přibližně patnáct dní. Co se týká možné bolesti a nepříjemných pocitů při stlačení prsu během vyšetření, každá žena je vnímá odlišně. Proto je velice důležité, aby se ženy nebály tuto skutečnost sdělit radiologické asistentce a informovaly ji též o případných dalších obtížích, které by mohly mít vliv na průběh a kvalitu vyšetření. Strach tedy rozhodně není na místě.

Jak si má žena plánovat den vyšetření? Existuje doporučení, ve které části menstruačního cyklu se má žena dostavit, může používat deodorant či je zde nějaké omezení?
Preventivní mamografické vyšetření prsu je nejvhodnější provádět v období týden po ukončení menstruace. Pacientkám radíme neprovádět vyšetření před menstruací. V den vyšetření nedoporučujeme používat deodorant. V případě podezření na možné těhotenství je nutné informovat radiologickou asistentku nebo přímo lékaře screeningového centra.

eu2.jpg
Měla by se žena snažit své prsa vyšetřit i sama? Jak případně na to?
S pravidelným samovyšetřováním by žena měla začít ideálně již od dosažení dospělosti. Doporučujeme vyšetřovat si prsa pravidelně každý měsíc. Nejvhodnější doba pro samovyšetření je těsně po ukončení menstruace, kdy jsou prsa nejméně citlivá a dobře prohmatatelná. Každá žena se může ohledně samovyšetření informovat u našeho lékaře, případně jsou k dispozici i informační brožury.

Pacientky na prvním místě

Je velice důležité, aby se pacientky při návštěvě mamocentra cítily dobře a vyšetření probíhalo bez stresu. Tomu odpovídá nejen empatický přístup personálu, ale také organizace péče. Díky možnosti online objednání si pacientka vybere termín a přesný čas vyšetření podle potřeb a bude mít jistotu, že nebude zbytečně čekat v čekárně. Výsledky vyšetření obdrží v nejkratším možném termínu, většinou ještě v den vyšetření. V případě potřeby lékař s pacientkou naplánuje i další postup. Pokud se na základě výsledků z mamografu ukáže potřeba dalšího vyšetření (ultrazvuk, biopsie), pracoviště se vždy snaží zorganizovat vše okamžitě a v ten samý den, aby pacientka nemusela na výsledky zbytečně čekat.

Kdy jste byla naposledy na preventivní prohlídce prsu? Nečekejte a objednejte se pohodlně online nebo telefonicky na čísle 588 000 389 do mamocentra EUC Kliniky v Olomouci, Na Šibeníku 914/1, nebo do některého z dalších EUC Mamocenter.

Foto: EUC
607952ec42a08obrazek.png

Reklama