Přinášíme vám zajímavý rozhovor s metodičkou jazykové školy Helen Doron. Víte, že do jazykové školy Helen Doron mohou chodit i velmi malé děti? Jaké má tato škola s výukou výsledky? Jak výuka probíhá? Přečtěte si náš rozhovor a nechte se inspirovat. Na naše otázky odpovídala Mgr. Barbora Tošenovská, za její odpovědi děkujeme.

IMG-9397.jpg

Pokud se rodič rozhoduje, jak dítě naučit cizí jazyk, proč byste mu doporučila vaší jazykovou školu?

Nejen na našem, ale ani na celosvětovém trhu není jiný, obdobný program, který by nabízel 15 let systematicky propracované návazné výuky anglického jazyka a navíc stavěl na více než 30 letech zkušeností v oblasti jazykového vzdělávání, pedagogiky a práce s dětmi různých věkových kategorií. Není jiný podobný program, který může říct: naší metodou se za dobu její existence učily a učí více než 2 milióny dětí z více než 35 zemí světa… Děti, které se učí s Helen Doron English, dosahují o 20% lepších výsledků u ústních částí mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment než je celosvětový průměr. Program Helen Doron English je vždy napřed ve vývoji studijních materiálů, využívá nejmodernějších dostupných technologií, jako např. technologie rozšířené reality… Kdybych já sama  měla pro své dítě vybírat školu, ve které se bude učit, chtěla bych tu nejlepší, a proto bych zvolila Helen Doron English.
 5b87d69e403b7obrazek.jpg
Vím, že forma výuky je podle zakladatelky paní Helen Doron vhodná už pro děti, které ještě nemluví. Sama s tím máte zkušenost s vaší dcerou.

Metoda Helen Doron v podstatě imituje proces, kterým se malé dítě učí svůj mateřský jazyk. Lidé si mnohdy neuvědomují jeden základní fakt – dítě, které se učí svůj mateřský jazyk, přece taky ještě nemluví. Proč se tedy předpokládá, že proto, aby se mohlo začít učit anglicky, španělsky nebo třeba svahilsky, musí umět mluvit???

Kolik vaší dceři bylo a proč jste se pro tento typ výuky rozhodla?

5b87d68274142obrazek.jpgDorotka nastoupila do svého prvního kurzu, když jí bylo necelých 8 měsíců. Před jejím narozením jsem si pohrávala s myšlenkou, zda pro komunikaci s ní od začátku nezvolit pouze anglický jazyk. Nakonec jsem zvolila kurzy Helen Doron English a myslím, že to byl ten nejlepší kompromis.

Jak to vlastně probíhá?

Výuka nejmladších dětí – stejně jako všech ostatních věkových kategorií v HDE – probíhá v malé skupince maximálně 8 dětí a výhradně v angličtině. Rozdílem oproti kurzům pro starší děti je v tom, že na každé hodině je současně přítomen i rodič, který se výuky aktivně účastní společně s dítětem. Naprostým základem je pravidelný, každodenní poslech podkresových nahrávek v domácím prostředí, díky kterému dítě postupně nasává melodii a rytmus anglického jazyka. Jelikož je tak s angličtinou v každodenním kontaktu, osvojuje si tento jazyk zcela přirozeně a stejným principem jako svůj mateřský jazyk.

Jak byste sama zhodnotila efektivitu této výuky se začátkem v tak nízkém věku?

Čím menší dítě, tím lepší efekt do budoucna výuka přináší – toto je fakt. Malé děti jsou jako houby, čím více podnětů jim poskytujeme, tím více z toho dokáží vytěžit. Je vědecky prokázáno, že kritickým obdobím pro osvojení si jazyka – mateřského nebo cizího – je věk od narození do zhruba 7 let života. Automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka/jazyků patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které člověk v okamžiku narození má. Zhruba do sedmi let věku jsou všechny vjemy související s řečmi a jazyky ukládány do stejné oblasti mozku. Po uplynutí tohoto období se pro jednotlivé řeči utváří různé sítě neuronů. I tehdy se samozřejmě cizí jazyk naučit dá, je už ovšem daleko těžší dosáhnout úrovně rodilého mluvčího. A právě toto je důvod, proč jsou malé děti schopny osvojit si jakékoliv množství jazyků, kterým jsou pravidelně a opakovaně vystaveny bez většího úsilí. Děti opravdu nemusí být z bilingvní rodiny, aby se mohly naučit více než svůj mateřský jazyk.

Kolik je vaší dceři dnes? Učí se stále angličtinu v této jazykové škole?

Dnes je Dorotce 11 let. Aktuálně dochází do kurzu Teen Talent, který je v pořadí jejím 9. kurzem v HDE.

Jaký vidíte posun v jejím vnímání anglického jazyka a její schopnosti ve vyjadřování?

Okolo druhého roku života byla prakticky bilingvní. Velice často volila pro vyjadřování angličtinu, protože anglické výrazy byly mnohdy jednodušší na výslovnost. S nástupem do školky převládl český jazyk, který je pro ni dnes samozřejmě hlavním komunikačním kanálem, a tak, pokud nemusí, angličtinu ke komunikaci nevolí. Velice dobře ale rozumí anglickému mluvenému slovu, neřeší, jestli bude na film koukat v češtině nebo v angličtině, rozumí textům písniček a – co považuji za nejdůležitější – když to okolnosti vyžadují, nemá problém začít mluvit anglicky nebo se začlenit do anglicky mluvícího kolektivu. Letos v únoru absolvovala už druhou úroveň mezinárodních zkoušek Cambridge – na plný počet bodů. Vím, že nikdy nebudu muset řešit úkoly nebo přípravu na testy ve škole – angličtinu má přirozeně zažitou a nikdy už s ní problém mít nebude.
5b87d6c2ed569obrazek.jpgNěkteří rodiče mohou být nedůvěřiví k efektu výuky již od batolete, co byste jim doporučila?

Každý rodič by se měl zamyslet nad tím, co všechno a jak rychle se batolata musí naučit… a že to všechna bez rozdílů zvládnou. Každý takový rodič se mnou tedy musí být zajedno v tom, že jakýkoliv učební proces v raném věku je velice efektivní. A o výuce jazyka toto platí především.

Kolik eviduje jazyková škola Helen Doron žáků v ČR, kolik má poboček?

Do kurzů HDE aktuálně dochází více než 8000 studentů, které vyučuje 240 certifikovaných učitelů v 80-ti pobočkách po celé ČR.

Na naše otázky odpovídala Mgr. Barbora Tošenovská, za její odpovědi děkujeme

EM3A1262.jpg