skolak.jpg

Pololetní vysvědčení je vlastně takovým varováním pro rodiče i žáky, co případně zlepšit. I kdyby se na něm totiž objevila pětka, neznamená to reparát. Ten by případně nastal až po vysvědčení, které se rozdává v červnu. I ti méně zdatní školáci tedy mají dalšího půl roku na to, aby si sehnali doučování a zamakali na svých nedostatcích. 

Již nekolik let se také vede diskuze, zda má pololetní vysvědčení vůbec význam a jestli by nebylo lepší nahradit ho slovním hodnocením. 

Foto: Shutterstock

Reklama