Spokojenost a pocit štěstí ve vztazích jsou velmi důležité, dokonce možná víc, než si myslíte. Ovlivňují totiž nejen to, jak se obecně v životě cítíme, ale mají vliv i na naše zdraví. Profesor Robert Waldinger z Harvardu například uvedl, že výzkumy ukazují, že to, jak jsme šťastní ve vztazích, má přímý vliv naše zdraví a pevné a dobré vztahy pomáhají oddálit nejen duševní, ale i fyzický úpadek člověka. 

Výzkumníci se už řadu let zabývají tím, na jakých charakteristikách vztahy troskotají, proč může u párů docházet k rozvodu a jak se mu vyhnout. Psycholog John Gottman na základě výzkumů definoval čtyři vzorce chování, které ohrožují partnerství a mohou způsobit jeho zánik a podle Gottmana je nutné je v komunikaci co nejvíce eliminovat.

63623ad3e8b9dobrazek.png
Foto: Shutterstock

Kritika
Psycholog uvádí, že je třeba se vyvarovat přehnané kritiky. A je podle něj také nutné rozlišovat mezi kritikou a stížností. Tyto činnosti k sobě mají velice blízko, ale zatímco kritika je v jeho rozlišování útokem na osobnost partnera a jádro jeho charakteru, stížnost se týká dané věci, se kterou jsme nespokojení.  

Kritika: Zase jsi neumyl to nádobí. Jsi neschopný a sobecký a vůbec ti na mně nezáleží.
Stížnost: Mrzí mě, že jsi neumyl to nádobí, když jsme se na tom domluvili. Nechce se mi ho mýt pokaždé, když přijdu z práce.

Pohrdání
Pokud s partnerem komunikujeme pohrdavým způsobem, je naším cílem být skutečně zlý, jednáme s ním bez úcty, používáme sarkasmus, zesměšňujeme a pociťujeme nad ním morální nadřazenost. Takové jednání je podle Gottmana nejčastější předzvěstí blížícího se rozvodu. Výsledkem je, že se druhý cítí bezcenným.

Komunikace s pohrdáním: Ty že jsi unavený? Vždyť chodíš akorát do práce. To já se starám o děti, o domácnost, a ještě k tomu pracuju.

Obranný přístup
Rizikem pro budoucnost vztahu je i defenzivní přístup, kteří lidé mnohdy používají jako reakci na kritiku – staví se do role oběti a místo toho, aby uznali svou chybu, vymlouvají se, že něco neudělali, protože měli hodně práce apod. Přitom pokud došlo k chybě, mělo by spíše následovat přijetí odpovědnosti a omluva. Jenže na kritiku, která je záměrně útočná, se reaguje adekvátně jen těžko. Jsou to tedy spojené nádoby.

Emocionální stažení se
Stažení se bývá často reakci na pohrdání. Buď se daný člověk stáhne a přestane reagovat a odpovídat, nebo využívá nejrůznější úhybné manévry – odvádí pozornost apod. Tím se ale problém nevyřeší. 

Čtyři zmíněné komunikační vzorce mají destruktivní vliv na vztahy, a proto je podle psychologa vhodné snažit se je z komunikace odstranit a volit jiné. V opačném případě si totiž dláždíte cestu k rozvodu či rozchodu. 

Ve své knize Sedm principů spokojeného manželství Gottman radí nejen čemu se vyvarovat, ale také na čem pracovat a jak vztah rozvíjet. Patří mezi to schopnost ukládat si informace o partnerovi a orientovat se v tom, co se mu líbí a nelíbí, rozvíjení lásky a obdivu a zaměření se na pozitiva, dělat věci společně a mít čas jeden pro druhého, sdílené rozhodování a vzájemné ovlivňování, řešení řešitelných problémů apod.

Zdroje: Gottman, Happify, Wikipedia, Abbymedcalf, News.Harvard

Čtěte také:

Reklama