Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU je společný projekt Ministerstva pro místní rozvoj a obecně prospěšné organizace Gender Studies. Cílem je jednou za měsíc informovat čtenáře o programech na podporu rovných příležitostí a projektech realizovaných ze strukturálních fondů EU a zároveň poskytnout aktuální údaje týkající se České republiky. Protože problematika rovných příležitostí i možnost čerpat ze strukturálních fondů by mohla zajímat i vás, ženy-in, rozhodli jsme se vás jednou za čas informovat o novinkách a zajímavostech na tomto poli.

Chcete vyhrát kyselou žábu?
Občanské sdružení Žába na prameni vyhlásilo soutěž, k níž vám jistě na Ženě-in také leckdy poskytneme materiál. Cílem soutěže, která naneštěstí končí už k 1. září, je upozornit veřejnost na sexistické a genderově stereotypní vyjádření redaktorek a redaktorů různých médií (v televizi, novinách, časopisech, rozhlasu atd.), na výroky osobností z kultury a politiky a na genderově nekorektní filmy, pořady a reklamy. Podle vyjádření organizátorů jde především o to, poukázat na genderovou nekorektnost v jazyce a komunikaci nejen v médiích, ale i v běžném životě. Sdružení zároveň na svých stránkách  poskytuje návod, jak používat jazyk tak, aby nikomu nestranil a nikoho nediskriminoval – tento takzvaný žabí záchranný kruh - desatero genderové korektnosti - je doporučením, jak se vyvarovat genderových stereotypů. Pro usnadnění orientace v genderové oblasti nechybí ani slovníček genderových pojmů.

I ženy „dělají“ vědu
Účast žen ve vědeckých projektech je nejen jedním ze znaků sociálního a kulturního pokroku společnosti, ale také klíčovým faktorem ekonomického úspěchu. Alespoň to tvrdí Jitka Jindřichová, office manažerka Zpravodaje. Podle výzkumů provedených v rámci UNESCO International Report on Science, Technology and Gender 2006 je poměr mezi muži a ženami po dosažení bakalářského titulu vyrovnaný. Dokonce v 54% zemí představují ženy 55% absolventů universit na úrovni bakalář. Doktorandské studium však více žen dokončí jen ve 20% zemí. Vědecké kariéře se pak ženy také příliš nevěnují – méně než 30%  žen – vědkyň je v 35% světa a v 75% světa se vědě věnuje méně než 45% žen. Zkrátka procenta tam, procenta sem, i když ženy vystudují, vědě se leckdy nevěnují.

Peníze od L´ORÉAL
Některé firmy, například L´ORÉAL, se rozhodly pozici žen ve výzkumu cíleně podpořit - Partnerský projekt "For Women in Science" a jeho součást - Stipendium L´ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě s podporou České komise pro UNESCO a Akademie věd České republiky jsou konkrétním vyjádřením a závazkem společnosti L´ORÉAL prosazovat ženy ve vědeckém výzkumu a podílet se na vytváření nových vědeckých profesionálních drah žen po celém světě. V roce 2006 budou udělena nejvýše tři stipendia - každé ve výši 180 000,- Kč (nebo ekvivalent EUR) českým ženám pracujícím ve vědeckém výzkumu v oblasti živých anebo materiálních věd, věkový limit je 35 let (možnost stáhnout si žádost o stipendium zde, podmínky udílení stipendia zde - žádosti je možno podávat do 31.10.2006)

Také vám schází kontext?
Časopis pro gender a vědění Kontext je odborným multidisciplinárním časopisem pro teoretické a empirické zkoumání produkce znalosti a skutečnosti z genderové perspektivy. Soustředí se na kritické zkoumání produkce vědecké znalosti a zároveň na znalost utvářenou mimo akademické prostředí. Vychází z předpokladu, že vědecká znalost získala status exkluzivního a dominantního způsobu tvorby významů o světě. Tato expertní znalost je ovšem také produkována skrze každodenní vtělené praktiky a na průsečíku mezi každodenní lokalizací poznávajících, jejich identit a vztahu k genderovým diskursům. Také vám výše uvedená prohlášení připadají krajně nesrozumitelná? Pak asi nemáte ten správný náhled na gender problematiku a nezbude vám, než si přečíst Kontext - časopis pro gender a vědění. Pokud tedy nebude stejně nesrozumitelný jako upoutávka na něj...

Pochopila jste kontext Kontextu? Zaujal Vás projekt L´ORÉAL? Nebo Vás víc láká kyselá žába? Víte, co jsou to genderově nekorektní výroky? Dokázala byste uvést nějaké příklady? Nebo vám diskuse kolem genderové korektnosti jazyka připadá jako humbuk? Cítíte se diskriminována nějakými formulacemi, ať už v médiích, na cedulích, nebo třeba v Ženě-in?

Reklama