Rovnátka a rovnání zubů má většina z nás spojené s často komicky zubatými úsměvy dětí.
V ortodontických ordinacích se však čím dále častěji setkáváme i s dospělými, kteří chtějí především vylepšit svůj úsměv.
V estetice obličeje hrají v západní civilizaci zářivý úsměv a dobře udržovaný chrup významnou roli. Jsou jakýmsi vysvědčením o jejich nositeli, o jeho vnitřní kázni, kultuře a péči o tělo.
Zdravé a rovné zuby jsou pro řadu lidí i určitou vizitkou společenské úspěšnosti a ochoty jedince investovat do vzhledu svého chrupu mnohdy nemalé částky.

Málo dospělých pacientů přichází do ortodontické ordinace s žádostí o léčbu, protože se jim „špatně kouše“ a špatně čistí zuby.
Ortodontické vady chrupu můžeme léčit prakticky v každém věku.

Předpokladem je dobrý biologický faktor chrupu, tedy zdravé nebo dobře a systematicky ošetřované zuby, zdravé dásně a dobrá hygiena dutiny ústní.
Kdy se setkáváme s potřebou ortodontické vady chrupu u dospělých pacientů?

Je to jednak tam, kde pacient, nebo spíše jeho rodiče, v dětství úpravu chrupu zanedbali, nebo u pacientů, kde vada vznikla nebo se výrazně zhoršila s postupujícím věkem.
Závažné skeletální ortodontické vady, které vadí svým nositelům nejen esteticky, ale jsou příčinou poruch řeči, žvýkání a dýchání, se řeší chirurgicko – ortodonticky až po ukončení růstu a vývoje.
Nemalou skupinu dospělých ortodontických pacientů tvoří ti, u nichž se zhoršuje postavení zubů v souvislosti s onemocněním dásní a ortodontická vada je zase překážkou v léčbě onemocnění dásní.
Dnes už víme, že i zuby, kolem jejichž kořene došlo k poměrně značné ztrátě kosti, lze opatrně ortodonticky dovést do správného postavení, a tím zásadně přispět k prodloužení jejich životnosti.
Předpokládá to ovšem systematickou mezioborovou spolupráci parodontologa, ortodontisty a protetika.

I v době bouřlivého rozvoje dentální implantologie totiž platí, že nejlepší je zachovat vlastní zub.
Nicméně i v souvislosti s plánovaným ošetřením implantáty navštíví ortodontickou ordinaci řada dospělých pacientů.
Jsou obvykle poněkud překvapeni, když místo očekávané rychlé náhrady ztracených zubů implantáty jsou odesláni do ortodontické ordinace s požadavkem úpravy anatomických poměrů tak, aby bylo pro implantát dost místa a aby bylo možné jej do zbývajícího chrupu začlenit co nejlépe.
U dospělých pacientů se pro ortodontickou léčbu používají především fixní ortodontické přístroje.

Síly, které používáme pro jejich aktivaci, jsou menší než u dětských pacientů, protože adaptabilita a schopnost tkáňové přestavby v dospělosti klesá.
U dospělých pacientů klademe důraz na retenci dosažených výsledků.
Znamená to, že po ukončení aktivní ortodontické léčby pacient dlouhodobě nosí retenční pomůcku v podobě snímatelné či pevné dlahy, klasického snímacího ortodontického přístroje apod.
Sejmutím fixního ortodontického přístroje ortodontická péče nekončí, jen se kvalitativně mění.
I přes tato úskalí je o ortodontickou léčbu mezi dospělými pacienty velký zájem, protože dokáže podstatně přispět k návratu pocitu jistoty a příjemného sebevědomí při komunikaci.

MUDr. M. Koťová, Ph.D.    

      
Reklama