Rotaviry jsou velmi odolné a rychle se množící viry. Jsou nejčastější příčinou akutního průjmového onemocnění a zvracení u kojenců, batolat a malých dětí. Téměř všechny děti se během prvních pěti let života s rotavirovou infekcí setkají.

Toto onemocnění, známé jako gastroenteritida, může vést kvůli častému zvracení, horečce a vodnatému průjmu k dehydrataci organismu, což u malých dětí může skončit hospitalizací. Většinou se jedná o 4 až 5 dní v nemocnici, kdy jsou děti napojeny na infúzi. V České republice je ročně hospitalizováno přibližně 4000 dětí s rotavirovým průjmem. Bohužel i v našich podmínkách se výjimečně vyskytují úmrtí na rotavirózy u jinak zdravých dětí.

RotarixRotavirům se nedá vyhnout, jsou součástí našeho běžného života. Tyto viry jsou odolné proti většině běžných čisticích a dezinfekčních prostředků. K přenosu dochází především ústy z kontaminovaných předmětů, nejčastěji hraček, kde může rotavirus přežívat celé týdny. Proto se doporučuje očkování kojenců, například vakcínou Rotarix, která pomáhá chránit před těžkým průběhem onemocnění. Toto očkování se aplikuje formou suspenze do úst. Většina maminek potvrdí, že Rotarix miminkům chutná. Jsou možné nežádoucí účinky (např. řidší stolice po dobu sedmi dnů), většina dětí ale žádnou reakci po tomto očkování nemá. Vakcína Rotarix se užívá ve dvou dávkách již od 6 týdnů věku. Očkování musí být dokončeno do 24. týdně věku. Ochrana přetrvá až po 3 roky, což je věk, kdy je výskyt rotavirových průjmů největší.

Další nebezpečí pro malé děti představují pneumokoky. Streptococcus pneumoniae (neboli pneumokok) je nejčastějším původcem běžných zánětů nosohltanu, ale i invazivních infekcí. Pneumokok je součástí běžné flóry na sliznici dýchacích cest až asi u poloviny dětí. Invazivní infekce vznikají průnikem pneumokoků do normálně sterilních částí těla: do krve, mozkomíšního moku, plicních sklípků, dutiny břišní, vedlejších dutin nosních a do středního ucha.
Onemocněními způsobenými pneumokoky jsou nejvíce ohroženy děti do dvou let a osoby starší 65 let věku. V naší republice ročně onemocní na respirační pneumokoková onemocnění desetitisíce až statisíce lidí.
Infekce pneumokokem se šíří kapénkami z dýchacích cest při kašlání, kýchání nebo mluvení. Pneumokokům se velice dobře daří tam, kde viry nejdříve oslabí imunitní systém a poškodí sliznice. Tím umožní bakteriím (pneumokokům) způsobit další komplikující onemocnění. To znamená především záněty nosních dutin, záněty středního ucha a záněty průdušek, ale také spektrum vážných nemocí, jako je zánět mozkových blan, otrava krve a závažné formy zápalu plic.

Nejčastěji se setkáváme u malých dětí se zánětem středního ucha. Zánět je doprovázen zalehnutím ucha s následnou tepavou bolestí v uchu a horečkou, která může dosáhnout až 40 °C. Roční počet případů v České republice je v desítkách tisíc. Pneumokok je nejčastějším původcem zánětů středního ucha. Meningitida způsobená pneumokokem (zánět mozkových blan) je závažné onemocnění provázené horečkou, bolestí hlavy, zvracením, únavou, podrážděností či ztuhlou šíjí. Riziko úmrtí je 30%. V České republice dochází každoročně k několika případům u dětí.

injection

Další onemocnění vyvolané invazivní pneumokokovou infekcí je sepse (otrava krve).  U dětí se vyskytuje v České republice každoročně v desítkách případů. Podobně jako meningitidu i sepsi způsobují také jiné druhy bakterií. V České republice bohužel stále dochází k občasným, ale zbytečným, úmrtím dětí na pneumokokové infekce. Přitom je k dispozici očkování, které je navíc hrazené.

Očkováním vakcínou Synflorix zabráníte riziku invazivního průběhu infekce u svého dítěte. Dojde tím k účinné ochraně nejen dětí, ale i jejich kamarádů, rodičů a prarodičů. Synflorix pomáhá chránit proti sérotypům, které v evropských podmínkách často malé děti ohrožují a způsobují u nich až 90 % invazivních pneumokokových onemocnění. Vakcína Synflorix byla vyvinuta na základě mnoha klinických zkoušek a hodnocení, na kterých se významnou měrou podíleli čeští vědci i dětští lékaři. Od uvedení Synflorixu na trh již bylo v ČR vyočkováno více než 800 tisíc dávek. Synflorix může být aplikován s hexavakcínou Infanrix hexa či vakcínou proti rotavirům (např. Rotarix) a je v této kombinaci dětmi dobře snášen. Očkování vakcínou Synflorix je plně hrazeno ze zdravotního pojištění, pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku dítěte. Hrazená péče zahrnuje i přeočkování provedené do 15. měsíce.

Rotarix

Reklama