Na téma rotavirových infekcí odpovídá MUDr. David Jilich, infektolog. Ochrání očkování proti rotavirům i proti všem druhům rotavirových infekcí?

MUDr. David JilichCo to jsou rotavirové infekce a rotavirová gastroenteritida. Kde se s nimi můžeme setkat?
Rotaviry jsou velmi odolné, rychle se šířící a extrémně nakažlivé viry způsobující průjmy a zvracení a mnohdy jsou také příčinou hospitalizace v nemocnici. Do těla se rotaviry dostanou většinou orální cestou (ústy). Nejohroženější skupinou jsou malé děti, potrápit mohou ale i dospělé, především seniory.

Rotavirová gastroenteritida je infekční onemocnění způsobené právě rotaviry, které u malých dětí mohou způsobit zdravotní komplikace související s onemocněním trávicího traktu.

Jak velké je riziko nakažení rotavirovými infekcemi u malých dětí?
Rotaviry jsou u dětí do 5 let nejčastější příčinou průjmových onemocnění a setká se s nimi téměř každé dítě v tomto věku. Největší výskyt je u dětí od 6 do 24 měsíců. U malých dětí dochází k nákaze především požitím viru z kontaminovaných předmětů, jako jsou hračky a jiné předměty, které malé děti s oblibou „ochutnávají“ a na kterých rotaviry dlouho přežívají nebo infekci získají přímo od nakažených osob. Riziko nákazy rotaviry je tedy vysoké. Spolehlivou obranou proti infekci je očkování.

Mohou být infekční průjmová onemocnění pro děti nebezpečná?
Rotaviry po požití napadnou buňky střeva, množí se v nich a střevní buňky ničí, tím vzniká průjem. Zničené buňky nejsou schopny vstřebávat živiny a vodu, dochází k rozvratu vnitřního prostředí a ke ztrátám vody. Rotavirus navíc produkuje toxin, který procesu odvodnění napomáhá a tím umí dehydrataci organismu způsobit velmi rychle. Odvodnění je velmi nebezpečné především u kojenců, kde často vede k hospitalizaci. Nejčastějšími projevy onemocnění jsou průjem, zvracení a vysoké horečky. Platí, že první kontakt s virem bývá nejzávažnější, právě proto jsou malé děti ohrožené nejvíce.

Lze dítě před rotaviry chránit?
Díky extrémně snadnému a rychlému šíření rotavirů, kdy stačí i velmi malá dávka virových částic k vyvolání onemocnění, se infekci téměř nelze vyhnout. Rodičům se doporučuje důsledně dodržovat hygienické zásady (např. často si mýt ruce, pravidelně dezinfikovat hračky a povrchy). Tato opatření mají však pouze omezený vliv. Jedinou možností, jak dítě před touto nemocí účinně chránit, je včasné očkování.

Není očkování proti rotavirům pro děti přílišnou zátěží?
Očkování je určeno dětem od 6 týdnů do 6 měsíců věku. Pro dětský organismus je vakcinace daleko menší zátěží, než jakou by představovalo odvodnění organismu, které rotaviry mohou způsobit. Navíc je očkovací látka podávána ústy formou roztoku, ne injekčně, takže dítě nebude vystaveno dalším vpichům. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že vakcína dětem i chutná. Očkování proti rotavirům je také jediné nadstandartní očkování, které rodiče platí v prvním roce života dítěte.

Chrání očkování proti rotavirům proti všem druhům rotavirových infekcí?
Očkování chrání proti těžkému a středně těžkému průběhu rotavirové infekce, lehké či bezpříznakové formy rotavirových infekcí nepředstavují vážné riziko. Pro malé děti jsou nejnebezpečnější právě těžké a středně těžké průběhy této infekce, které mohou být důvodem hospitalizace.

Reklama