Sdružení Romů severní Moravy, které před několika dny vyzvalo otevřeným dopisem předsedu vlády a další představitele českého státu, aby se urychleně zasadili o zrušení Dělnické strany, Národní strany a také organizace Národní odpor, se dočkalo. Vláda již podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na rozpuštění krajně pravicové Dělnické strany. Romové v dopise hrozili hromadnou emigrací z České republiky.

Vyhověno bylo nejen žádosti Romů, ale i žádosti ministra Ivana Langera, který stranu označil za extremistickou. Jako hlavní důvod pro rozpuštění strany označil její prohlášení ze 17. října 2008, ve kterém vyhlašuje nulovou toleranci k polistopadovému politickému systému v České republice.

Ministerstvo vnitra politickou stranu ze zákona rozpustit nemůže. Může pouze dát podnět vládě, která pak předá návrh na zrušení strany nejvyššímu soudu. Jeho rozhodnutí bude konečné.

Dělnická strana bývá zpravidla spojována s dalšími extremisty, především nacisti, kteří se akcí strany často účastní. Na nedávném shromáždění v Litvínově tomu nebylo jinak. Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas je přesvědčen, že se Langer snaží zastrašovat opoziční stranu. Návrhem na její rozpuštění se údajně dopustil trestného činu. Vandas už na Langera podal trestní oznámení.

Reklama