18. května proběhla v Praze tisková konference na téma ,,Vývoj hraček v souvislosti s rozvojem potřeb dětí v uplynulých 75 letech“, kterou uspořádala společnost Mattel.

Čestným hostem konference byla pedagožka Dr. Kathleen Alfami, vedoucí sekce výzkumu a rozvoje dítěte firmy Fischer-Price, která přednesla zajímavá zjištění a odpovídala na mnoho zvídavých dotazů. Dnes vám představíme výsledky výzkumu k problematice „Role hraček ve vývoji dítěte.“  

Hračky jsou přirozenou součástí dětského světa. Odráží dobovou kulturu, jsou ukazatelem historických změn a trendů společnosti, o čemž se můžeme přesvědčit v muzeích hraček na celém světě. I když jsou moderní hračky častokrát diametrálně odlišné od těch tradičních, jejich poslání zůstává stejné - vnášet smích a radost do života dětí a poskytovat jim možnost učit se a rozvíjet se.

Děti se učí hrou

Mnoho rodičů vnímá hru dětí jako zábavu. Faktem však je, že už batolata během hry přirozeným způsobem poznávají předměty a provádějí činnosti, které stimulují jejich smysly a rozvíjejí motorické schopnosti. Mnoho výzkumů prováděných v poslední době dokazuje, že spojení hry a pohybu přispívá k intelektuálnímu rozvoji dětí. Bylo například dokázáno, že pohyb je nutný k přirozenému rozvoji mentálních funkcí a že se smyslově-motorické zkušenosti přenášejí během hry přímo do center slasti v mozku. Bylo také zjištěno, že dítě, které nemá možnost si hrát, se většinou vyvíjí nesprávně.

Proč je tedy hra pro děti tak důležitá?

•Pomáhá dětem poznávat sebe sama a hodnotit stupeň porozumění fyzickému a společenskému světu, který je obklopuje
•Dává dětem možnost objevit, jak věci fungují, jak se domluvit s ostatními a jak se cítit v nových rolích
•Podporuje kreativitu a představivost
•Rozvíjí jazyk a společenské cítění
•Aktivuje myšlení a učí schopnost řešit problémy
•Rozvíjí percepčně-motorické schopnosti (velmi podrobně i všeobecně: jednak koordinaci oko-ruka, jednak rovnováhu) posiluje kondici a koordinaci     
•Je zdrojem sebevědomí, samostatnosti a hodnot
•Umožňuje dětem učit se a cvičit společenské schopnosti jako: dělení se s jinými, jednání a spolupráce
•Podněcuje zvídavost, soustředění a rozdělení pozornosti


Co by měla obsahovat „pořádná“ krabice na hračky?

I. Hračky, které napodobují reálný život

Je důležité mít hračky, které dovolují dětem použít představivost, rozvíjet kreativitu a společenské schopnosti. Sestavy s malými lidičkami, miniaturní kuchyně, servisy na čaj, lékárničky, sestavy pro malé doktory, telefony… To všechno pomáhá dítěti učit se o světě přizpůsobeném dětské úrovni. 
Stejnou funkcí plní například i různé kolekce zajímavých přestrojení.

II. Hračky, které inspirují k řešení problémů

Seřazování kostek o různých tvarech, stavění věží z jednotlivých dílů a skládačky pomáhají rozvíjet schopnost soustředění a zvládaní obtíží.

III. Hračky pro rozvoj kreativity 

Děti milují papír, pastelky a barvy. Plastelína skvěle cvičí představivost a manuální schopnosti. Patří sem i stavebnice, které kromě kreativity podporují i logické uvažování.

IV. Hudební hračky

Tanec a zpěv zlepšují koordinaci, podporují paměť a také chuť a možnost společenské hry s ostatními dětmi. Proto doporučujeme správný kazetový či CD přehrávač a bohatý výběr dětské hudby.

V. Knížečky

Děti by měly mít dostupné co největší množství knížek. Dokonce i když si jen hrají na čtení, už cvičí představivost a úvodní schopnosti čtení.
Jak by měla vypadat dobrá hračka pro vaše dítě

•Odolná a bezpečná
•Příjemná při použití
•Zajímavá pro dítě
•Stimuluje kreativitu a představivost
•Láká k hledání a nápaditosti
•Je nástrojem k výuce
•Je výzvou, ale ne příliš obtížnou - nevyvolává frustraci
•Lze ji mnohokrát použít
•Počítá s interakcí s dítětem
•Uspokojuje potřebu rozvoje a nabývání nových schopností

Zdroj: Dr. Kathleen Alfami, tisková konference ,,Vývoj hraček v souvislosti s rozvojem potřeb dětí v uplynulých 75 letech“, společnost Mattel, květen 2006, Praha

Reklama