Rok jinakZměnit kariéru delší dobu po získání prvního místa či absolvování školy je mnohem snazší, než se může na první pohled zdát. Příběhů lidí, kteří se rozhodli opustit kanceláře a místo toho si založili biofarmu, odjeli na druhý konec světa vyučovat děti v rozvojových zemích nebo si otevřeli hospodu, je více než dost. Pro to, abyste v práci dělali to, co vás naplňuje, ale nemusíte měnit rovnou profesi. Naopak můžete své know how využít. Umožňuje to právě například grantový program Nadace Vodafone Rok jinak. V rámci tohoto programu mohou lidé jeden rok nebo jeden až tři měsíce pracovat v neziskové organizaci, přičemž mzdu, na jakou byli zvyklí z původní profese, jim hradí Nadace Vodafone. Nemusejí tak mít obavy, že kvůli práci v neziskovce přijdou o svůj životní standard nebo si nebudou moci dovolit splátky na auto či hypotéku.

Program Nadace Vodafone Rok jinak přináší možnost profesionálům předat své zkušenosti neziskovým organizacím, které by si takového pracovníka nemohli dovolit. Cílem programu je rozvoj neziskové sféry díky přínosu profesionálů z byznysu a veřejného sektoru. Čtvrtý ročník programu Rok jinak dal možnost sedmi odborníkům z různých oblastí, aby vybraným neziskovým organizacím pomohli ve svém oboru. Rok jinak v České republice absolvovalo dosud osmadvacet grantistů, kteří se zabývají širokou škálu činností, od fundraisingu, přes PR, až po vytváření strategií HR či rozvoje.

Více informací na internetových stránkách www.rokjinak.cz a www.nadacevodafone.com.

Letošní účastníci Roku jinak:

Zuzana Křivánková (Život 90)
Zuzana pracovala v automobilce, kde měla na starosti externí komunikaci. Sdružení Život 90 pomáhá zviditelnit poskytované služby a zvýšit poptávku po nich. Snaží se sjednotit komunikaci sdružení a docílit vyššího povědomí o službách u cílové skupiny seniorů i u odborníků a institucí působících v této oblasti. Sdružení Život 90 se věnuje všestranné pomoci seniorům, řeší specifické problémy seniorů a napomáhá jim aktivně, důstojně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak jen to je možné.
Nabízí zejména různé služby sociální a zdravotní povahy určené seniorům: Non-stop krizová telefonní linka Senior telefon, sociální a odborné poradenství, volnočasové, vzdělávací a aktivizační programy, tísňová péče Areíon (tzv. tísňové tlačítko), rehabilitační a fyzioterapeutické centrum, centrum denních služeb. Organizace vydává časopis Generace a spravuje informační internetový portál pro seniory.

Jan Krčmář (Auto*Mat)
Jan dlouho pracoval v oblasti PR v pozici ředitele kontaktní kanceláře města Vídně v Praze. V rámci Roku jinak 2012 ve sdružení Auto*Mat pomáhá zlepšit image organizace v očích veřejnosti a nastavit dlouhodobou komunikační strategii. Zároveň proškoluje tým organizace tak, aby byli pracovníci schopní rozvíjet PR aktivity i po skončení jeho působení v organizaci.
Auto*Mat je iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Lidé v Auto*Matu věří, že klíčem k lepšímu prostředí města je organizace dopravy, posláním organizace je proto podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu v Praze a usilovat o zodpovědné používání automobilů ve městech a zklidňování dopravy. Pořádá pravidelné cyklojízdy, podzimní zážitkový festival Zažít město jinak a další vzdělávací a osvětové programy.

Bohuš Získal (Hudební informační středisko)
Bohuš působil jako projektový specialista v oblasti digitálních archivů, v projektu také využívá své zkušenosti z České televize. Svůj Rok jinak tráví v Hudebním informačním středisku. Cílem jeho projektu je založení digitálního archivu vážné hudby na internetu a zpřístupnění jeho obsahu včetně audioložky širší veřejnosti a školám a jiným vzdělávacím institucím. V průběhu Bohušova působení vznikne systém, který do dalších let umožní nenáročnou digitalizaci a zveřejnění těchto dat.
Hudební informační středisko má za cíl propagovat českou hudbu a také vést archiv not, tiskovin a nahrávek české vážné hudby.

Tomáš Pavlík (IQ Roma servis)
Tomáš Pavlík, bývalý tiskový mluvčí Unicredit Bank ČR, prožívá svůj Rok jinak v občanském sdružení IQ Roma servis. Tomáš připravuje spuštění programu Gendalos - projekt individuální podpory vzdělávání, dále profesionalizovat činnosti PR týmu a zlepšit strategické přístupy ke klíčovým PR projektům a procesům. Lidem v organizaci nabídne manažerskou podporu a koučování.
Na konci projektu by po Tomášovi měl zbýt vyškolený tým, profesionálně fungující PR oddělení a charitativní program podporovaný veřejností i firemními dárci a umožňující konkrétním mladým lidem vzdělání.
Sdružení IQ Roma servis poskytuje komplexní pedagogické a sociální služby sociálně vyloučeným lidem, primárně Romům; působí převážně v Brně a okolí.

Marek Šálek (Nadace Via)
Marek je novinář, působil jako šéfreportér časopisu Týden a má více než dvacetiletou praxi v práci v médiích. S Nadací Via v roce 2012 zrealizuje projekt „Via Bona Times“, jehož hlavním cílem je vytvořit důvěryhodný informační zdroj o filantropii pro vysokopříjmové skupiny u nás. Tento časopis by měl inspirovat a motivovat ke smysluplné a systematické podpoře neziskového sektoru ze strany privátních dárců. Kromě toho Marek během svého působení podpoří formou koučinku mediální dovednosti pracovníků Nadace Via.
Nadace VIA podporuje aktivní lidi a iniciativy, jež rozvíjejí komunitní život českých obcí a měst; posiluje neziskové organizace a investuje do jejich rozvoje, a pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství .

Miluše Dvoržáková (Amelie)
Miluše do konce roku 2011 působila v pozici Corporate Affairs Manager v nadnárodní firmě Monsanto; navrhovala a realizovala pro firmu komunikační strategie ve třech evropských zemích. Jejím oborem je komunikace, krizové řízení a marketing.
Pro Amelii chce především zajistit finanční stabilitu, mimo jiné získáním dlouhodobého finančního partnera v komerčním sektoru a nalezením dalších cest financování aktivit organizace. Kromě toho chce také Amelii pomoci navázat dlouhodobou spolupráci se zahraničním partnerem s cílem sdílení know-how a přenosu osvědčené praxe. Současně by ráda zvýšila povědomí o problematice psychosociální podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých u nás.
Amelie je sdružení nabízející psychosociální podporu onkologicky nemocným a jejich blízkým. Služby organizace reagují na to, že nemocným je u nás poskytována kvalitní lékařská péče, nedostatky však existují v péči psychosociální a v podpoře pro rodiny nemocných, které jsou nemocí blízkého člověka také silně poznamenány.

Dominika Kovaříková (Centrum Bazalka)
Dominika, dříve sales export manager ve firmě Budějovický Budvar ,působí v organizaci Centrum Bazalka. Hlavním cílem jejího projektu je zkvalitnění systému řízeného a udržitelného financování provozu a rozvinutí fundraisingu.
Dominika se pustila do práce s velkou vervou - organizace pod jejím vedením změnila název ze Světlušky (kterou si lidé pletli se stejnojmennou sbírkou) na Centrum Bazalka a pod Dominičinou taktovkou se rozjela zatím největší benefiční akce Bazalky - dražba „Motorkáři s velkým srdcem - bratři Smržové pomáhají postiženým dětem“.
Centrum Bazalka v Českých Budějovicích provozuje denní a týdenní stacionář pro děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z Jihočeského kraje. Posláním Bazalky je sociální začlenění dětí a mládeže s těžkým kombinovaným postižením do hlavního proudu společnosti, poskytnutí péče v odpovídajícím zařízení v rodinné atmosféře a ulehčení životní situace rodinám klientů.

Reklama