Český statistický úřad zveřejnil výroční zprávu za loňský rok. Podle ní se v České republice narodilo nejvíce dětí od roku 1993. Rekordně také vzrostla rozvodovost, každé druhé manželství vloni skončilo krachem a počet uzavřených sňatků klesá.

Počet živě narozených dětí v roce 2008 byl o 4,9 tisíce vyšší než v roce předchozím a dosáhl 119,6 tisíce. Více dětí se naposledy narodilo v roce 1993 - 121,0 tisíce. Průměrný počet dětí narozených jedné ženě se v roce 2008 zvýšil na 1,50 dítěte.

Počet potratů registrovaných v roce 2008 (41,4 tisíce) byl o 529 vyšší než v roce 2007. Více bylo jak umělých přerušení těhotenství (o 346), tak i potratů samovolných (o 171). Trend vzestupu spontánních potratů je patrný již od roku 2003 a souvisí zejména s nárůstem počtu těhotenství.

Stoupá i věk rodičů. Průměrný věk všech rodiček je v současné době přes dvacet devět let. Muž bývá při narození dítěte průměrně o čtyři roky starší než žena, jeho věk tedy činí 33 let. Průměrný věk při narození prvního dítěte je zhruba o dva roky nižší.

Rovněž vzrostla míra rozvodovosti. V roce 2008 bylo rozvedeno 31,3 tisíce manželství a úroveň rozvodovosti dosáhla 49,6 %, je to doposud nejvyšší zaznamenaná míra historii. Zatím nejvyšší hladiny rozvodovost dosáhla v roce 2004 (49,3 %). Průměrné manželství do svého zániku rozvodem v loňském roce trvalo průměrně 12,3 roku, stejně jako v roce 2007. Téměř jedna pětina manželství je ukončena do 5 let od uzavření sňatku, další pětina v rozmezí od pěti do deseti let od sňatku. Do dalšího manželství následně vstupuje 44 % mužů i žen, průměrně po necelých 8 letech od rozvodu.

Sňatků naopak ubývá. Snoubenci uzavřeli v minulém roce 52,5 tisíce sňatků, o 4,7 tisíce méně než v roce 2007, který byl z hlediska sňatečnosti výjimečný díky atraktivnímu datu 7.  7. 2007. I v roce 2008 se vyskytlo datum, které lákalo snoubence ke sňatku více než kterýkoliv jiný – 8. 8. 2008, kdy bylo uzavřeno celkem 2,2 tisíce sňatků (7. 7. 2007 to bylo ale 4,4 tisíce). Průměrný věk nevěst při prvním sňatku se zvýšil v roce 2008 na 28,7 roku a ženichů na 31,4 let, což bylo o 0,2, resp. 0,3 roku více než v roce 2007.

„S přihlédnutím k velikosti populace svobodných osob (tedy sňatkuschopného obyvatelstva) se ukazuje úroveň sňatečnosti svobodných mužů a žen nižší. A to dokonce nižší než kdykoli předtím: při zachování úrovně sňatečnosti z roku 2008 by před dosažením 50 let věku vstoupilo do manželství pouze 66,1 % svobodných žen a 59,6 % mužů," uvádí zpráva statistického úřadu.

Přispěla jste do statistiky?

Reklama