Vážená redakce,

K napsání tohoto příspěvku mě přiměla debata, kterou jsme měli před pár týdny s kolegy a kolegyněmi v práci. Sešlo se nás osm ve věku od 24 do 55 a většina z nás je vdaná/ženatý nebo žije s partnerem.  Na začátku bylo povídání o plánech na dovolené, pak se rozhovor rychle stočil na financování dovolených a od toho byl už jen krůček k tématu "jak financovat rodinnou domácnost".

Byla jsem překvapena, kolik modelů existuje a také tím, jak si toto fungování lidé zdůvodňují. Shoda byla vlastně jen v jednom: většina rodin vyšla alespoň částečně z toho, jak to chodilo u nich doma, když byli ještě dětmi. Při popisování (a obhajování) svých rodinných financí několikrát padl argument "to je normální" a "tak se to přece všude dělá". Ale to nebyla pravda. Vlastně jsme nenašli mezi námi jedinou domácnost, která by po finanční stránce fungovala stejně.

Přístupy se pohybovaly mezi dvěma variantami:

1. model - společná rodinná kasa, každý odevzdá vše, co vydělá, a bere si tolik, co je třeba, pochopitelně s ohledem na to, aby zbylo i na ostatní. Nebere se do úvahy to, kolik kdo vydělává, a ten, kdo má méně finančně lukrativní místo (v naší debatě vždy žena), o to víc pracuje zdarma v domácnosti.

2. model - finance jsou oddělené, manželé mají rozdělené stálé platby ve stylu já platím byt, ty telefon, na běžný chod domácnosti přispíváme dohodnutou částkou atd. a zároveň nejsou informováni o výši svého kapesného. V tomto případě se jednalo o nejmladší dvojici.

K debatě se nás sešlo jen osm, a tak je těžké z tak malého počtu osob vyvozovat závěry. Nicméně by mě zajímalo, jak se fungování ekonomiky různých domácností liší, zda hraje roli věk manželů, výše jejich příjmu, vzdělání, vzájemný poměr výše platů atd. Jak se změní financování domácnosti při narození dítěte a čerpání mateřské dovolené?

S přáním pěkného dne vaše
čtenářka.Milá ženo-in,
ráda se ujmu vašeho námětu na téma dne a nabídnu ho čtenářkám do diskuze.
Máte pravdu, co domácnost, to jiný model, jen doufejme, že se nám s ním budou chtít ostatní čtenářky svěřit.
Položíme jim pár obligátních otázek a uvidíme.
Koneckonců, každý zveřejněný příspěvek přinese do každé domácnosti přinejmenším 30 bodů a zvýší naději, že se právě ten jejich rozpočet rozroste o výhru v naší letní soutěži.

Jaký model financování funguje ve vaší domácnosti?
Společná kasa?
Nebo oddělené finance?
Nebo máte jiný model?Jaký?
Jak to fungovalo ve vaší  původní rodině?
Vzali jste si příklad, nebo naopak?
Jak řešíte velké investice (auto, zařízení, dovolené apod.)?
Co udělal s vaším rozpočtem příchod dítěte, mateřská?

redakce@zena-in.cz

Napište nám o tom. Všechny uveřejněné příspěvky odměníme body, nejlepší navíc kosmetickým dárečkem.

Reklama