Již je to více než týden, co jsme rozhodovali o vstupu do Evropské unie. Valná většina z nás odpověděla ano.

Jsme však skutečně dobře informováni o tom, co nás čeká, nebo bylo naše „ano“ pouze výsledkem mediální masáže? Kdo z nás si našel čas na alespoň letmé prostudování naší blízké budoucnosti?

Položme si alespoň několik otázek týkající se každé z nás - rodinných dávek v EU.

Rodinné dávky členských států Evropské unie jsou často spojeny s typicky národní politikou, která nepřihlíží k evropským aspektům problému. Národní systémy jednotlivých států mají podporu svých obyvatel, a tak není důvod proč tyto soběstačné systémy nahrazovat jedním společným.
Co to znamená pro nás?

V zásadě se nemusíme bát žádných velkých změn. Podle směrnic EU má každý členský stát svůj způsob rozdělování sociálních, v tomto případě rodinných, dávek.
Pro občany ČR to znamená, že sociální dávky, ať už mluvíme právě o rodinných dávkách, o podpoře v nezaměstnanosti, nemocenské či mateřské, se vstupem do EU nezmění.

Jiná situace ovšem nastane, rozhodnete- li se přesunout i s rodinou za prací do zahraničí, v blízké době pouze do jiné členské země.
Podívejme se, jak to řešili naši předchůdci v šedesátých letech minulého století.

Jestliže rodina zaměstnaného člověka měla trvalé bydliště v jiném než příslušném státě, nebyla záležitost jednoduchá. Podle tehdejšího nařízení dostával pracovník rodinné dávky od země, ve které byl zaměstnán. Tyto dávky však mohly být vypláceny do stanovené maximální výše a byly ve skutečnosti omezeny na sumu, na kterou by byl nárok v zemi trvalého bydliště dětí.

Někdy se dokonce vyskytly případy, kdy konkrétní dávka byla členským státem přiznána jen za podmínky, že dotyčný rodinný příslušník byl na území tohoto státu zaregistrován jako nezaměstnaný. To samozřejmě vyvolávalo nesouhlas obou zainteresovaných zemí.
Tolik historie.

Jako se člověk učí ze svých vlastních chyb, tak se poučila i EU a my už se proto podobných situací bát nemusíme.
Rodinné dávky existují podle právních předpisů všech členských států, ale jejich charakteristiky a částky se mezi zeměmi značně liší. Proto je důležité vědět, od které země můžete tyto dávky dostat a jaké jsou podmínky pro získání nároku.

Jestliže vaši rodinní příslušníci bydlí ve stejné zemi, podle jejíchž právních předpisů jste pojištěn jako zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činná osoba, tato země bude vždy kompetentní pro výplatu rodinných dávek. Máte nárok na přesně stejnou výši dávek jako státní příslušníci tohoto státu.

Jestliže vaši rodinní příslušníci nebydlí v zemi, podle jejíchž právních předpisů jste pojištěna, platí následující pravidlo: Když v takovém případě nárok na rodinné dávky existuje podle právních předpisů několika zemí, vaše rodina dostane zpravidla nejvyšší dávku, která se poskytuje podle právních předpisů jednoho z těchto států. Jinými slovy, s vaší rodinou se zachází, jako kdyby všechni její členové bydleli a byli pojištěni s nejpříznivějšími právními předpisy.

Zní to pěkně, počkejme si, jaká bude praxe.

použité materiály: Ministerstvo sociálních věcí; Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU, Praha 2002  

       
Reklama