Vymírají rodiny?Dětí se letos zatím narodilo méně než vloni, je více nemanželských potomků, k oltářům se hrnulo výrazné méně lidí. Taková jsou neveselá čísla prvního čtvrteltí, která zveřejnil statistický úřad. Lidem se chce nějak méně zakládat rodiny.

Za letošní první čtvrtletí se narodilo v Česku 28 tisíc dětí, což bylo o 775 méně než vloni. Vyplývá to z průzkumu, který uveřejnil v pátek Český statistický úřad.

V prvním čtvrtletí tak počet obyvatel mírně vzrostl o 9000 na zhruba 10 476 543 obyvatel, což je důsledkem zahraniční migrace. Ta dosáhla počtu 9,4 tisíce. Počet přistěhovalců byl letos v prvním čtvrtletí 2,3krát nižší, počet vystěhovalých byl letos vyšší. Ubylo také sňatků, a to o 1,2 tisíce, rozvodů o 541 a potratů o 247.

Naopak zvýšil se počet úmrtí o 792. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených dětí v prvním čtvrtletí o 356. Záporný přirozený přírůstek v prvních třech měsících byl ale registrován i v letech 2006 a 2007, tedy v letech, kdy byl přírůstek přirozenou měnou za celý kalendářní rok kladný.

Nižší počet narozených dětí v prvních třech měsících oproti minulému roku podle průzkumu byl naposledy zaznamenán v roce 2003. Nemanželských dětí v 1. čtvrtletí se narodilo 38,5 procenta, což je celkem 10,8 tisíce dětí. Podíl dětí narozených nevdaným ženám oproti prvnímu čtvrtletí 2008 tak vzrostl o 2,4 procentní body.

Podle průzkumu naopak kojenecká úmrtnost byla letošní rok nižší než ve stejném období minulého roku. Úmrtnost dětí do jednoho roku věku činila 2,9 zemřelých kojenců na 1 000 živě narozených dětí. Počet potratů také za tři měsíce letošního roku ubyl, zatímco samovolných potratů bylo nepatrně více, umělých přerušení těhotenství bylo méně.

Nových sňatků také na rozdíl od minulého roku za první tři měsíce ubylo o 1,2 tisíce než v prvním čtvrtletí minulého roku. Tehdy jejich počet dosáhl čísla 3,9 tisíce. Druhý nebo další sňatek uzavírali muži v 38 procentech, u žen opakované sňatky tvořily 42 procent všech sňatků.

Rozvodů ubylo, ve sledovaném období jich bylo o 541 méně. Ze statistik vyplývá, že v 65 procentech zažádaly o rozvod ženy, v 58 procentech případech šlo o rozvod manželství s nezletilými dětmi. Průměrný věk rozvádějícího muže v prvních třech měsících letošního roku byl 41,7 roku, ženy 38,8 roku.

Co to podle způsobuje - kariérismus mladých lidí, ekonomická krize...? Anebo myslíte, že je to jen náhoda a další čísla budou optimističtější?