Poprvé v ČR vychází knižně soubor autentických příběhů o zážitcích z porodu. Ve čtyřiceti příbězích ženy i muži vypovídají svůj jedinečný příběh o narození dítěte. Vyprávějí sami za sebe, vlastním jazykem, porod vidí vlastní perspektivou, a proto má jejich výpověď sílu mimořádného zážitku. Často se objevuje popis jednání zdravotnického personálu. Kniha tím nastavuje zrcadlo stavu porodnictví v ČR.
 
Porodní příběhy – Rodíme se jednou vydalo 12. 12. 2006 nakladatelství SmartPress, vázaná vazba, 250 stran, 299 Kč.

Knihu koupíte v knihkupectvích nebo v internetovém obchodě na dobírku: www.smartpress.cz Nedílnou součástí knihy je slovníček pojmů spojených s těhotenstvím, porodem a raným rodičovstvím. Autoři podrobně zpracovaných hesel jsou zkušení psychologové a psycholožky, porodní asistentky, duly a laktační poradkyně. Odbornou část lektorují vedoucí lékaři předních pražských porodnic.

Kniha je určena všem, koho zajímá, jak dnes vypadá porod v ČR – především nastávajícím rodičům. Ale nejen jim. Není to kniha jen pro těhotné, a dokonce ani výhradně pro ženy. Je pro každého, kdo hledá PODPORU v souvislosti s porodem a těhotenstvím. Tedy i pro partnery, doprovázející osoby, pro ty, kteří se vyrovnávají s problematickým zážitkem, i pro porodní profesionály. Lékaře i nelékaře. 

Je v tom cosi pradávného, vyprávět o narození dítěte, cosi společného celému lidskému rodu. Takové vyprávění posiluje, otevírá pokoře a smiřuje se světem.

Kniha Porodní příběhy – Rodíme se jednou vychází v době, kdy se možnosti volby okolností porodu ztenčují – Centrum aktivního porodu na Bulovce je už přes rok uzavřeno, vyhlášená vrchlabská porodnice, díky níž vznikl pojem „porodní turistika“, obměňuje tým lékařů a jediný porodní dům v ČR po několikaletém úsilí získal v říjnu absurdní registraci, podle které může poskytovat pouze péči před a po porodu, nikoli v jeho průběhu.
Po propuštění z běžné nemocnice jsou ovšem novopečení rodiče v péči o dítě odkázáni sami na sebe – naprostá většina z nich nevyužívá návštěvní službu porodní asistentky hrazenou v symbolickém rozsahu tří návštěv z veřejného zdravotního pojištění. To je v příkrém rozporu s poporodní péčí obvyklou v dalších zemích Evropské unie, kde ambulantní porod a časté návštěvy porodní asistentky v domácnosti šestinedělky patří k běžné a pro stát ekonomicky výhodné alternativě.

Okamžik porodu je hraniční zkušeností pro matku i pro dítě a všechny vjemy v jeho průběhu působí jinak než obvykle. Je prokázáno, že pro příznivý průběh porodu je rozhodující dobrá duševní i tělesná pohoda ženy. Proto je tak důležité konečně slyšet, jak porod a jeho okolnosti prožívaly ženy jako jeho hlavní aktérky. Včetně prostředí, doprovázejících osob a přítomnosti zdravotníků. 
Při pročítání porodních příběhů pozvolna vyvstávalo do popředí to, co jsme tušili – že porod je vždy individuální cestou konkrétní ženy a konkrétního dítěte v daném čase a prostoru a že představy žen o tom, co je pro ně při porodu bezpečné a příjemné, jsou velmi rozdílné. Pro některou to může být fakultní klinika a direktivnější přístup lékařů, pro jinou zázemí nemocnice s možností řídit průběh vlastního porodu samostatně, a pro další zase vlastní domov a péče porodní asistentky.

Narození dítěte je zkušenost, která se dotýká nás všech. Všichni jsme byli porozeni, někteří byli přítomni narození, některé samy porodily. Porod je přirozenou součástí naší sexuality. V naší společnosti ale zůstává stranou otevřené debaty.
V Knize Porodní příběhy – Rodíme se jednou zaznívají hlasy těch, kteří okusili různé přístupy. Jejich rozhodnutí a vlastně i samotný průběh porodu jsou intimní a důležitou součástí jejich vlastního, nezaměnitelného životního příběhu a jsou často klíčem i ke vztahu k narozeným dětem. Bylo by nesmyslné požadovat, aby je podřídili stávajícím zvyklostem a tlakům; mnohem smysluplnější se jeví požadavek, aby v porodnickém systému byla dostupná celá řada bezpečných alternativ péče. Vždyť se rodíme jen jednou.

APERIO
Posláním sdružení Aperio, o. s. – Společnost pro zdravé rodičovství je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti, aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství.

APERIO usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.
Chce dosáhnout širší nabídky kvalitních porodnických služeb, lepší informovanosti rodičů, lepších podmínek rodičů na trhu práce, kvalitní a flexibilní legislativy pro osoby pečující o děti a rovnocenného zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu.
K naplnění svých cílů zpřístupňuje Aperio informace, poskytuje poradenství, prosazuje legislativní změny a iniciuje dialog mezi poskytovateli a příjemci služeb.

Eliška Kodyšová je autorkou porodního příběhu Na Cestě
Článek poskytla tisková a informační agentura Gita:
www.ta-gita.cz