Není vždy lehké najít zaměstnání. Do skupiny nejvíc ohrožené nezaměstnaností patří především rodiče malých dětí. Zvláště matky po rodičovské dovolené mají často problém sehnat práci. Ale existují projekty, které ženám i mužům s dětmi pomáhají uplatnit se na trhu práce.

Jedním z těchto projektů byl projekt Miniškolka při KCR, který za podpory Evropského sociálního fondu realizovalo Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o. s. (KCR) v letech 2009 až 2011. To pomáhalo rodičům malých dětí, aby snadněji sehnali práci.

V praxi to probíhalo tak, že například po dobu pracovního pohovoru nebo vyhledávání zaměstnání na internetu se realizátoři projektu postarali o děti, a to za symbolický poplatek, který si mohly dovolit i sociálně slabé rodiny či samoživitelé/ky. Zároveň těm, kteří doma neměli počítač, nabízeli možnost vypracovat životopis či vyřídit e-mailovou korespondenci se zaměstnavateli v internetovém koutku zdarma.

mini

Miniškolka při KCR

Děti nejsou důvodem k nezaměstnanosti

Miniškolka při KCR nenahrazovala mateřskou školu, pouze rodičům umožnila svěřit dítě do odborné péče (zdravotního a pedagogického pracovníka), zatímco si hledali zaměstnání nebo se připravovali na návrat do práce.

„Klientům jsme dále nabízeli přednášky a semináře ke zlepšení šance na uplatnění na trhu práce. Naučili se například, jak napsat životopis, dozvěděli se, jak nejlépe sladit rodinný a pracovní život, a probrali jsme s nimi i to, jaké zaměstnání je pro ně, na základě jejich možností, schopností a požadavků, nejvhodnější,“ uzavírají výčet aktivit centra jeho provozovatelé.

Školky na pracovišti

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím evropských peněz podpořilo i zřizování školek na pracovišti.

linet

Firemní školka LINET

Nabízenou možnost využila i společnost LINET, která v červenci 2009 otevřela svou vlastní firemní školku. „V předběžném průzkumu jsme zjistili, že 87 % zaměstnanců má o zmíněný benefit zájem a hodlá své dítě do firemní školky umístit,“ uvedla Vladimíra Michnová, personální ředitelka LINETu.linet

Do předškolního zařízení s celodenním provozem, které se nacházelo přímo v areálu firmy, se vešlo až 41 dětí ve věku od 2 do 6 let. Využít jeho služby mohli nejen zaměstnanci, ale i lidé z okolí Slaného. „Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro soulad rodinného a pracovního života zaměstnanců ve společnosti LINET,“ dodávají jeho autoři.

Více o projektech najdete zde:

Reklama