S nástupem roku 2012 se změnily různé dávky a mezi ně patří i rodičovský příspěvek. Má nový „strop“ i některé další parametry. Pokud pro vás ale změna není výhodná a již příspěvek pobíráte, můžete pokračovat „po starém“.

online

Nastal čas změn a reforem. S příchodem roku 2012 a se změnily různé dávky sociální podpory. Mezi ně patří i rodičovský příspěvek, tedy příspěvek, na nějž má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě. Na příjmu rodiče nezáleží. K jakým došlo změnám?

Změna ve výši příspěvku...

  • „Strop“ u příspěvku se sjednotil na: 220.000 korun.
  • Měsíční dávku můžete měnit podle svých aktuálních potřeb. Limitem pro výši rodičovského je částka 11.500 korun měsíčně. Měnit výši můžete jednou za tři měsíce. Pozor, měníte tím ale i případnou délku jeho čerpání - ta je stanovena horní hranicí výše příspěvku (viz „strop“), případně dovršením 4 roku věku dítěte (případně 7 let, je-li dítě zdravotně handicapované).

Změna ve způsobu čerpání...

  • Délka čerpání rodičovského příspěvku je fakticky libovolná. „Nová pravidla umožňují rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Určí si, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. To považuji za stejně podstatně jako to, že se rodič nebude muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby nepřišel o příspěvek, říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.
  • Příspěvek mohou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku je zavedeno jednotné konto 46 hodin na měsíc a maximálně 5 dnů v měsíci. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně.
  • Pro získání možnosti volby výše příspěvku stačí, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní jen jeden (tedy kterýkoli) z rodičů.

Pro koho je to výhodné?

U dvouletých a čtyřletých variant čerpání se zvýšil „strop“. U tříleté se naopak snížil. Pokud ale čerpáte tuto variantu, můžete nadále jet ve starých kolejích a o změnu nežádat.

A jak vlastně na to?

K pobírání rodičovského příspěvku je potřeba vyplnit žádost. To můžete učinit on-line přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na následujícím odkaze...

Čerpat příspěvek můžete maximálně s tříměsíční zpětnou platností, tedy požádáte-li v březnu, dostanete zpětně peníze i za leden, požádáte-li až třeba v červnu, dostanete zpětně peníze jen za 3 měsíce, i kdybyste vám vznikl nárok již dříve.

Čtěte také...

Reklama