V minulých dnech schválila Sněmovna zvýšení rodičovského příspěvku. Ráda bych Vás seznámila s tiskovou zprávou společnosti Gender Studies, která se problémy postavení žen ve společnosti dlouhodobě zabývá.


 

V souvislosti s rozhodnutím Poslanecké sněmovny přijmout vládou předložený zákon o životním minimu, včetně návrhu lidoveckého poslance Pavla Severy o současném zvýšení rodičovského příspěvku na dvojnásobek, chce Gender Studies, o. p. s., důrazně upozornit na potenciální důsledky tohoto kroku.

Gender Studies na jedné straně vítá podporu rodičů pečujících o malé děti, na druhou stranu zná složitou pracovní a kariérní situaci matek a otců zůstávajících po dlouhou dobu na rodičovské dovolené.


Gender Studies také v této diskusi postrádá jakýkoli náznak politické iniciativy, která by podpořila zájem otců o nástup na rodičovskou dovolenou.


Rodičovský příspěvek – stejně jako institut rodičovské dovolené - v současné době využívají především ženy. Muži se rodičovské dovolené účastní poměrem nepřesahujícím 1 procento. Není důvodu se domnívat, že zvýšení rodičovského příspěvku na 7 400,- měsíčně tuto situaci změní.

Proto je třeba mluvit o důsledcích, které tento politický tah bude mít na životní strategie žen. Pouhé zvýšení sociální dávky bez dalších instrumentů povede ke zvýšení nezaměstnanosti žen a ke zvýšení obavy zaměstnavatelů z angažování žen – potenciálních matek – do svých pracovních pozic.

Těmito instrumenty máme na mysli především politické kroky podporující kontinuální práci žen na svém profesním růstu či trvající kontakt se svou mateřskou firmou i po dobu trvání rodičovské dovolené (teleworking).

Dále pak motivaci firem k zavádění pracovního prostředí přívětivého rodině (práce na zkrácený úvazek, firemní školky, flexibilní pracovní doba) tak, aby se do výchovy dětí mohli rovnocenně zapojovat oba partneři.

 

Gender Studies také upozorňuje, že pouhé zvýšení rodičovského příspěvku směřuje k zachování tradičního dělení rolí mezi oběma pohlavími, k uzavírání žen do domácího prostředí a k jejich ekonomické, sociální i kariérní izolaci.

Životní strategie žen v návaznosti na zvýšení rodičovského příspěvku povedou k prodloužení pobytu doma, k závislosti na partnerovi, k plánování rodičovství tak, aby doba čerpání příspěvku byla co nejdelší.

Bez výše zmíněných mechanismů se tedy situace žen na pracovním trhu i v partnerském vztahu spíše zhorší. Cílem všech podobných politických opatření by mělo být směřování k harmonizaci pracovního a domácího života, kariéry a péče o děti. Tak, aby ani jeden z rodičů nepociťoval v některé z obou oblastí diskriminaci, či nadměrnou zátěž.

 

Zdroj: www.feminismus.cz

         www.ecn.cz

 

 

Reklama