„Našla jsem si skvělý přivýdělek při rodičovské dovolené, ale po dvou měsících mi vybouchlo hlídání. Babička se už o naši roční Anetku nemohla starat, protože si zlomila nohu, a skončila v nemocnici. Nezbylo mi tak nic jiného, než se s prací rozloučit,“ svěřuje se Kamila (29), která si placenou chůvu nemůže dovolit. Nezkusila ale jinou možnost. Pozeptat se v jeslích či dětské skupině v okolí, zda se jim náhodou neuvolnilo místo. I při pobírání rodičovského příspěvku má totiž nárok umístit své dítě v takovém zařízení. Byť jen na státem omezenou dobu.
blobid0.jpg

Jak to vidí zákon?

Zákon říká, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do čtyř let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč.

Zmíněná celodenní osobní péče je ale splněna i v následujících případech:

  • Pokud dítě mladší dvou let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. To znamená, že dítě může v takovém zařízení pobývat například 11,5 dne po 4 hodinách denně.
  • Jestliže dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
  • V případě, že zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.
  • Když dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV.
  • Další možností je, že rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.
  • Pakliže však dítě dovršilo 2 roky věku, není jeho docházka do zařízení při pobírání rodičovského příspěvku nikterak omezena.

Řiďte se pravidly!

Pokud byste se rozhodli nad výše uvedenými pravidly mávnout rukou, můžete následně hořce litovat. Když na úřadu práce, který příspěvek vyplácí, zjistí, že zákonem dané podmínky nedodržujete, jste povinni mu vyplacenou částku vrátit. A to za celé období, kdy vám pro nesplnění pravidel rodičovský příspěvek nenáležel.

Čtěte také: