moneta-zenain.jpg

Mateřská vs. rodičovská

Rodičovský příspěvek není „mateřská“, i když se tak často mylně označuje. Mateřská dovolená probíhá první půlrok po porodu a rodič během ní opravdu pobírá mateřskou, správně peněžitou pomoc v mateřství. Tato dávka se vyplácí z nemocenské a její výše tak záleží na odvedených penězích. Před ukončením mateřské se musíte přihlásit na úřad práce, pod který spadáte a na odboru sociálních věcí zažádat o rodičovský příspěvek. Kolik dostanete, zjistíte snadno s pomocí internetových kalkulaček rodičovského příspěvku.

Kdo dostane rodičovský příspěvek?

Žádost podejte několik týdnů před ukončením mateřské, aby vám na sebe příspěvky hladce navázaly. Vyhnete se tak možnému prodlení a finančním nepříjemnostem. Příspěvek vám bude schválen, pokud se budete starat o nejmladší dítě v rodině (do 4 let věku) a jestliže máte trvalé bydliště na území ČR. Budete si moci vybrat mezi čerpáním po dobu 2, 3, nebo 4 let. Příspěvek může pobírat vždy jen jeden z rodičů. Jestliže jste nestihli na úřad zaběhnout, nezoufejte – o příspěvek se můžete přihlásit i zpětně, maximálně však o 3 měsíce.

Může také nastat situace, že rodič nemá nárok na mateřskou, první peněžitou pomoc po porodu. Pak může rodič zažádat o rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte a povinně jej vybrat v následujících 4 letech.

Navýšení příspěvku uleví rodinám

Příspěvek na celou dobu rodičovské dovolené se pro 1 dítě navýšil na 300 000 Kč (rodičům dvojčat se obnos násobí koeficientem 1,5). Čím déle budete chtít příspěvek pobírat, tím méně peněz měsíčně dostanete. Legislativa však povoluje si během rodičovské přivydělat – dítěti ale musíte zajistit po dobu vaší nepřítomnosti dohled a péči.

Zažádejte si o příspěvek včas

Mateřská není rodičovská – a o oba příspěvky si musíte sami včas zažádat. Jestliže si nejste jisti postupem, kontaktujte úřad práce v místě vašeho bydliště. Rodičovský příspěvek může pobírat vždy jen jeden z rodičů, který má trvalé bydliště v ČR a zároveň se v domácnosti stará o nejmladší dítě, kterému je méně než 4 roky. Dobu pobírání příspěvku si můžete individuálně upravit, nezapomínejte však, že na její délce závisí výše měsíční finanční dotace od státu.
 

Reklama