OTÁZKA TÝDNE:

 

Chtěl bych v prvních měsících pomoci manželce s péčí o syna, který se nám narodil v polovině června. Proto jsem v zaměstnání požádal o poskytnutí rodičovské dovolené, a to od 20. června 2007. Jak to bude s placením pojistného na zdravotní pojištění po dobu mé rodičovské dovolené? Nejsem osobou samostatně výdělečně činnou a zaměstnání je mým jediným zdrojem příjmu.

 

ODPOVĚĎ:

 

S platbou pojistného si v tomto případě dělat starost nemusíte, a ani tuto novou skutečnost nemusíte oznamovat zdravotní pojišťovně. A i když za vás (dle současné legislativy) v tomto období zdravotní pojištění nebude hradit ani zaměstnavatel, ani stát, máte dál nárok na standardní čerpání zdravotní péče - stejně jako ostatní pojištěnci.

 

Vzhledem k tomu, že jste zaměstnán, hradíte pojistné na zdravotní pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele. Zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je dán způsob stanovení výše pojistného a také výše vyměřovacího základu pro jeho výpočet. Minimální vyměřovací základ zaměstnance se rovná minimální mzdě, která od 1. 1. 2007 činí 8 000 Kč. Tento minimální měsíční vyměřovací základ se ale snižuje na poměrnou část (a to o příslušný počet kalendářních dnů), pokud je zaměstnanci poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci. Jednou z důležitých osobních překážek v práci je právě rodičovská dovolená.

 

Pojistné za červen 2007 odvede tedy váš zaměstnavatel z dosaženého příjmu, minimálně však z vyměřovacího základu, který se sníží na poměrnou část, tj. ve vašem případě na 19 dní (1. až 19. 6., období od 20. do 30. června „se nepočítá“). Od července, kdy budete čerpat rodičovskou dovolenou po celý měsíc, bude váš minimální vyměřovací základ nulový a nulové bude tedy i pojistné.

 

Přesto, že je podle zákoníku práce zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou zaměstnankyni i zaměstnanci, je v zákoně o veřejném zdravotním pojištění uvedeno, že nárok na platbu pojistného státem z důvodu rodičovské dovolené má pouze žena. Z tohoto důvodu za vás po dobu vaší rodičovské dovolené nebude hradit pojistné ani stát. V evidenci zdravotní pojišťovny budete veden stále jako zaměstnanec a vzhledem k tomu, že ve vašem případě nevzniká nárok na platbu pojistného státem, je bezpředmětné nástup na rodičovskou dovolenou oznamovat zdravotní pojišťovně.

 

Jana Víšková

tisková mluvčí VZP ČR


Občas na našich stránkách diskutujeme o tatíncích na mateřské dovolené.
Jaká mají práva a povinnosti?
Znáte je?
A znáte vůbec nějakého ve svém okolí?

Reklama