Paní J. má malého syna Tomáše, kterému by ráda nechala provést otoplastiku – přišití ušních boltců, protože se bojí, že by se mu ve škole ostatní děti kvůli odstátým uším posmívaly. Otec Tomáše, se kterým je paní J. rozvedená, s plastikou ale nesouhlasí. Jak bude postupovat lékař, který zná názory obou Tomášových rodičů a jaké má případně možnosti paní J.?

Lékař, který poskytuje zdravotní služby dítěti, v záležitostech souhlasu většinou vybírá mezi několika postupy. Pokud je nezletilý ve věku, kdy už je dostatečně rozumově a volně vyspělý, aby mohl dát souhlas s poskytnutím zdravotních služeb sám, postačí souhlas nezletilého. Pokud jde o neodkladnou nebo akutní péči, a nezletilý ještě nemůže rozhodnout sám a zároveň souhlas zákonného zástupce není možné získat bez zbytečného odkladu, rozhodne o poskytnutí péče ošetřující zdravotnický pracovník.

operace

Foto: Shutterstock

Zákon o zdravotních službách výslovně nevyžaduje, aby si lékař vyžádal souhlas od obou zákonných zástupců, a ponechává to na občanském zákoníku. Ten říká, že jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Zde však lékař není v dobré víře, protože zná i nesouhlasný názor otce. Zároveň nejde o neodkladnou nebo akutní péči, takže lékař nemůže o provedení zákroku rozhodnout sám. Pořadí, ve kterém se lékař dozvěděl o souhlasu či nesouhlasu zákonných zástupců nehraje roli, pokud o nich ví před zákrokem. Lékař by za takovéto situace tedy neměl zákrok provádět.

Podle občanského zákoníku mají rodiče rodičovskou odpovědnost vykonávat ve vzájemné shodě. Jeden rodič může sám rozhodnout jedině v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, což však není tento případ. Jelikož nejde o běžný léčebný zákrok, ale o kosmetický zákrok, který může být významný pro dítě a jeho budoucnost, a rodiče se v této záležitosti neshodli, paní J. nezbývá, než se obrátit na soud. Ten by pak měl zjistit stanovisko obou rodičů i názor dítěte a poté rozhodnout v nejlepším zájmu dítěte.

Potřebujete i vy poradit s vašimi právy u lékaře nebo v nemocnici? Využijte bezplatného právního poradenství.

Autoři článku: JUDr. Richard Kops a Jindra Zieglerová, Kancelář Ombudsmana pro zdraví.

Reklama