Další příspěvek k diskuzi do dnešního tématu zaslala čtenářka KurzH. Píše, že rodičům manželství vydrželo, ale ona sama je se svým rozhodnutím rozvést se spokojená - i děti ho považují za správné.

Nyní trochu jiný pohled. Následující krátký příspěvek zaslala čtenářka KurzH - odhaluje v něm, jak vnímali její rozvod děti...


Mezi rodiči to sice téměř neklapalo, ale nerozvedli se. Oproti tomu já a n o - chtěla jsem sice - kvůli dětem vydržet - ale nakonec samy děti mi řekly: „Mami, netrp už a neboj se odejít -my půjdeme s tebou.“ A tak jsem „zavřela dveře a víc neotevřela“ - a udělala jsem dobře: než blbé manželství, je lepší žádné !! A z dětí jsem vychovala slušné, šťastné lidi - dnes už s rodinami. Tím je i mé stáří klidné a spokojené.

KurzH

Pozn: red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. května 2012: Rozvod či krize rodičů

Téma je při pátku neveselé, leč závažné. Rozvod či velká krize rodičů může pěkně zamávat s psychikou dětí, a to i dospělých.

  • Rozvedli se vaši rodiče?
  • Řešili rodiče velkou manželskou krizi?
  • Jak jste rozvod či krizi rodičů vnímala?
  • Smířila jste se s tím?
  • Zatahovali vás rodiče do svých manželských problémů?
  • A co rodiče, zůstali po rozvodu v kontaktu? A v jakém?

Své příspěvky formou příběhů či úvah na dané téma mi posílejte do redakční e-mailové schránky Redakce@zena-in.cz, a to nejpozději 25. 5. 2012 v 15.00 hodin. Za svůj příspěvek můžete získat velký balíček tyčinek, ne, ne, MEGA BALÍK DELI, neb čokoláda je nejlepším lékem na nervy, které taková krize rodičů může pěkně pocuchat. Ještě podotýkám, že chcete-li mít šanci na dárek a uveřejnění, ať je váš text dlouhý alespoň jako tento odstavec.

DELI

Reklama