Máte doma pětiletého a staršího předškoláka, kterého zatím neposíláte do školky? Od letoška jej tam budete muset zapsat. V nadcházejícím školním roce začíná platit povinná předškolní docházka. Co vás čeká a nemine a případně jak tuto povinnost obejít?

Nová povinnost roční bezplatné docházky do mateřské školy se vztahuje na předškolní děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let. Nyní je alespoň na jeden rok musíte přihlásit ve spádové mateřské škole. Tam musí po celý rok docházet pravidelně v pracovních dnech na dobu 4 souvislých hodin denně.

garden

Jaká školka bude spádová?

„Obce stanoví školské obvody, kdy je zcela jasné, pro které konkrétní ulice, v nichž má dítě trvalý pobyt, je příslušná mateřská škola spádová, jinými slovy kde má dítě místo ve škole zajištěné. Rodič tak má jistotu, že jeho dítě bude přijato do spádové mateřské školy poblíž bydliště. Pokud bude mít spádová škola plnou kapacitu a dítě nebude moci přijmout, musí obec zajistit vzdělávání dítěte v jiné mateřské škole,“ říká Klára Bílá, vedoucí Oddělení vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství. To ale neznamená, že byste si v případě zájmu nemohli zvolit školku zcela jinou, než je spádová. Finální výběr zůstává i nadále na vás.

Kdo má přednost?

V nadcházejícím školním roce budou mít čtyřleté a starší děti přednost v přijetí do spádových školek před ostatními. O rok později už se bude přednostní přijetí vztahovat i na děti od tří let a od roku 2020 také na dvouleté děti. Pořád ale platí, že pokud bude mít jakákoli mateřská škola volné kapacity, může i nadále přijímat děti z jiného školského obvodu, popřípadě mladší děti.

Pozor na zanedbání péče

Pokud dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásíte, dopouštíte se dle školského zákona přestupku. Za to vám hrozí pokuta až do výše 5 000 Kč. Přesto si ale můžete nechat svého potomka i nadále doma. Stačí zvolit individuální vzdělávání.

Co je individuální vzdělávání?

Dítě může být vzděláváno doma rodičem či jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. Nezapomeňte to ale v době zápisu (nejpozději do konce května) oznámit ve své spádové školce! Na konkrétních pravidlech a formě ověření úrovně dovedností a znalostí vašeho dítěte (nejedná se o zkoušku) se pak domluvíte s jejím ředitelem.

Kdy k zápisu?

Do své spádové mateřské školy musíte vyrazit už příští měsíc. Konkrétní termíny se sice liší školka od školky, ale všechny spadají do období mezi 2. a 16. květnem.

Více informací získáte na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Čtěte také: