Jak se řeč vyvíjí?
5e281cbb7a72aobrazek.png
5e281ccde8a6eobrazek.png

Rozvoj řeči je rozdělen do několika období. Prvním z nich je období novorozenecké, kdy miminko křičí po příchodu na svět. Po pár dnech a týdnech se jeho projev stane melodičtějším a maminka díky tónu broukání okamžitě pozná, jestli je vše v pořádku nebo se miminku něco nelíbí. Po této fázi následuje období broukání a žvatlání, kdy dítě vydává různé zvuky či hlásky a dochází k zapojování motoriky. V dalším období začne dítě napodobovat řeč, kterou slyší kolem sebe, vysloví první slova, věty a začne si rozšiřovat slovní zásobu. Nastává období vlastního vývoje řeči. Díky další zvídavosti nastává (zejména u rodičů oblíbená) fáze otázek. Okolo 1,5 roku se dítě ptá kdo, co, a okolo 3. roku, kdy dítě začne komunikovat i s širším okolím, se začne ptát kdy a proč. A jak mohou rodiče správnou výslovnost hlásek pozitivně ovlivnit?
5e281d29cc449obrazek.png

Věnujte se svým dětem

Trendem moderní doby je nadužívání technologií, které dobré výslovnosti dětí nemusejí prospívat, čehož by se měli rodiče snažit vyvarovat. Aktivní účast a pozornost rodičů je v preventivním procvičování výslovnosti velmi důležitá. Dodržování jednoduchých pravidel k rozvoji řeči a správné výslovnosti mohou výrazně pomoci tato pravidla:

 • dívejte se vzájemně do očí
 • věnujte si dostatek pozornosti
 • vyprávějte si, ptejte se, povídejte si
 • rozvíjejte obratnost, sílu, soutěživost svého dítěte
 • cvičte paměť, naučte se básničku, zpívejte si
 • prohlížejte si obrázky, čtěte knížky
 • hrajte si

Pomocná ruka pro rodiče
5e281c6d39079obrazek.png

K logopedovi v roce 2018 docházelo 154 395 pacientů, kteří celkem absolvovali téměř milion konzultací a vyšetření, přibližně z 90 procent jde o děti do 19 let (zprávy Ústavu zdravotnictví a statistiky ČR). Na základních školách evidováno s vadou řeči 8 525 dětí, před deseti lety jich statistiky uváděly čtyřikrát méně. Ale ani tato čísla nepokrývají zdaleka všechny. Podchycují jen ty, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením (jedná se o děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.)* Proto se společnost Madeta rozhodla podat rodičům pomocnou ruku. Rozjela nový projekt Hláskování s Lipánkem, ve kterém oslovila odborníky v logopedii a natočila s nimi názorné videonávody k procvičování artikulace, které jsou volně ke zhlédnutí na www.hlaskovanislipankem.cz. Jde o první projekt svého druhu v Česku, který ve videích nabízí užitečné rady, jak dětskou řeč rozvíjet správně a zábavně.
5e281c804d059obrazek.png

Kdy navštívit logopeda?

Důvodů k návštěvě logopeda je hned několik, a to pokud vaše dítě:

 • nemluví
 • mluví, ale nerozumíme mu
 • neslyší, když na něho někdo volá
 • nedívá se na rodiče, když oni se dívají na něj

blobid0.png
Hlavní je jednotlivé body nepodceňovat. Pokud by rodiče došli k přesvědčení, že „něco není s jejich potomkem v pořádku“, neměli by návštěvu logopeda rozhodně odkládat.

*Zdroj MŠMT: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Reklama