Povaha, tedy její základní rysy, se hodně promítají do přístupu toho kterého zrozence k potomkům. Je to logické, protože priority každého z dvanácti znamení zodiaku jsou vždy trochu jiné s ohledem na vládnoucí planetu. Sice v rovině obecné, ale zaškatulkovat je můžeme opravdu celkem snadno.

Jsou tu samozřejmě planety obývající jednotlivé domy, což už u každého stejné není - vždy platí, že „není Lev jako Lev", ovšem kupříkladu pohled na potomka konkrétně u Lva se bude velmi výrazně lišit například od takového Kozoroha, a to při jakémkoli rozmístění planet v domech i ascendentu. U žen to pak platí ještě o něco více.

 

Rodič KOZOROH

horoskopDěti rodičů z tohoto znamení to opravdu lehké nemají a mohli bychom směle politovat například potomka ve Lvu, Beranu či Vodnáři. Děti kozorožích rodičů budou za každých okolností mluvit pravdu i o tak ožehavých věcech, jako jsou známky na vysvědčení.

Vyžadují disciplinu a řád. Jídlo bude vždy ve dvanáct, spát se půjde v devět. Heslem rodiče Kozoroha bude „Tohle jsem řekl a tohle se stane." Nejsou nastaveni na kompromisy, i když jsou výjimky, kdy se nechá tvrdolín Kozoroh přemluvit. Vyžaduje to ovšem taktiku a strategii. Ta musí být založena spíše na něčem praktickém než na citových výlevech malých Ráčků nebo urputnosti malých Lvíčků.

V dospělém věku bude už ale rodič Kozoroh pro své děti spíše starším přítelem. Své mateřství si mnoho rohatých maminek začne naplno vychutnávat až u vnoučat, jimž bude skvělou a vynalézavou babičkou.

Rodič VODNÁŘ

horoskopPokud přijdou děti Vodnáře s problémem, bude jim sice ochotně naslouchat, ale zároveň jim vysvětlí, že jim sice může poradit, ale že by si své problémy měly řešit v první řadě samy. Školu a jejich úspěchy v ní nebude brát příliš vážně a reparát nebo pár horších známek na vysvědčení ho z míry nevyvede. Dobře totiž ví, že úspěchy v životě se odvíjejí od jiných záležitostí, než jsou tyto podružnosti. Klidně proto podepíše dítěti omluvenku a nebude trvat na tom, aby jedlo mrkev, kterou nesnáší.

Svým nekonvenčním přístupem vychová dítě, jež je stejně nekonvenční jako on sám, ale které se v životě velice dobře uplatní. Vodnáři rádi posunují hranice, pokud si vůbec nějaké připustí. U dítěte s oblibou zkoumají osobnost a vychovávají ho k odvaze. Jejich děti bývají samostatné a málokdy trpí komplexy. To proto, že Vodnáři nechávají dítěti obrovský prostor pro rozpoznání a uplatnění vlastních kvalit.

Rodič RYBA

horoskopCelý život Ryb je založen na spoustě snů, z nichž se jim samozřejmě některé nepodaří splnit. Když se jim potom narodí jejich vlastní dítě, je to jasné: Vše, co se nepodařilo jim, se jim podaří prostřednictvím jejich dětí - a to i v případě, kdy jsou tomu přirozené sklony dětí na hony vzdáleny.

Takové dítě Býk, které pro svůj život potřebuje pevné mantinely, bude z rodiče Rybky celý život poněkud vykolejené. Je bezvadné, pokud druhý rodič přísluší k zemi.

Ryba bytostně nesnáší omezování a hranice. Často nechápe, že se najde někdo, kdo potřebuje pravidelný denní režim a důslednost. Když se ale dítě dostane do pochybností o sobě samém a svém místě na světě, je Ryba ten nejlepší terapeut, který mu vysvětlí, jak je cenný pro ni a tím i pro celý svět.

Snad nikdo není schopen takové empatie jako právě Ryba. Pokud rodič Ryba trpí, zpravidla není schopen oddělit svůj problém od výchovy. Stává se někdy pro své dítě i zátěží. Není výjimkou, kdy se v tomto případě zemité dítě postaví do role rodiče svému rodiči.

Rodič BERAN

horoskopBude skvělým vychovatelem pro otevřené, energické a sportovně založené děti. Nedělá zbytečné problémy z drobných ran. Sám si dobře vzpomíná na své dětství, a proto má vždy dobře zásobenou domácí lékárničku a při ruce číslo nejbližšího chirurgického oddělení.

Někteří lidé si mohou myslet, že nemá mateřské srdce, protože rozhodně nevyskočí vždycky, když jeho dítě zapláče. Bude ale pracovat na vytváření jeho bojového ducha a naučí ho, aby se umělo bít za své oprávněné zájmy.

U beraních maminek je jediný problém. Pokud to přeženou, stanou se pro své dítě spíše trenérem než matkou, což kupříkladu taková Rybička nebo Ráček rozhodně nepotřebuje.

Mnoho matek v Beranu má tendenci poněkud přehlížet citový život svého potomka na úkor jeho pevného místa ve společnosti.

Rodič BÝK

horoskopJde o rodiče, pro kterého jsou děti nejenom smyslem života, ale i tím nejcennějším, co kdy dostal. Hodlá o ně taky pořádně pečovat. Bude dohlížet, aby jeho ratolesti chodily vždy hezky, vkusně a čistě oblečené, do školy jim bude připravovat svačinu a po návratu je bude čekat skvělé jídlo završené vynikající buchtou. S dětmi se sice mazlí, ale přesto dává pozor, aby se včas naučily pořádku a měly své věci vždycky ladně urovnané.

S tím, jak děti rostou, rostou i požadavky, které na ně má, a později může dojít i ke střetu vůlí, který může nepříjemně narušit rodinné ovzduší. Je paradoxní, že matky Býci nesnáší projevy odporu, a přitom si váží jenom těch lidí, kteří se jim dovedou postavit.

Když jim děti dokážou, že umí stát na svých nohách a postarat se o sebe, budou na ně opravdu hodně pyšné. Matka Býk by mohla mít problém s dítětem ve Lvu a Beranu. Ti totiž nesnáší autority z podstaty své bytosti a Býk JE autorita.

Rodič BLÍŽENEC

horoskopDěti jsou pro Blížence od peřinky těmi nejlepšími kamarády a tím, že rostou, se na stavu věcí nic nemění. Má spoustu zájmů a se všemi své potomky rád a s nadšením seznamuje. Učí je hledat krásu v dobrodružství, které se skrývá v lidském poznání, a stará se, aby děti měly dostatek výletů, kroužků a sportů, které je nasytí.

Matka z tohoto znamení obvykle velmi pomalu stárne, a proto bude s dětmi bez námahy sdílet nadšení pro jejich idoly, bude s nimi navštěvovat koncerty a ohnivě debatovat o jejich názorech.

Blíženci nemívají děti, které umí poslouchat na slovo. Po boku svého rodiče se totiž brzy naučily uvažovat a nebudou umět přijímat příkazy, které nejsou logicky zdůvodnitelné.

Jediným problémem by mohlo být, že Blíženec má zpravidla tolik vlastních zájmů a bere si na sebe tolik úkolů, že mnohdy může zcela přehlédnout, že jeho dítě MÁ PROBLÉM.

Rodič RAK

horoskopPatří k druhu rodičů, kteří potřebují mít přesný přehled o tom, co jejich děti právě dělají a kde jsou. Pokud ho nemají, udělají z malého opomenutí takový kravál, že si dítě jednou provždy zapamatuje, že se hlásit prostě musí.

Na to, aby na sobě děti měly šálu a rukavice, bude dohlížet i v době, kdy rodiče Raka už děti o hlavu přerostly. Když děti dorostou a vypraví se z rodného domu do zlého světa, bývá nejedna maminka v Raku smutná. Jediným lékem na její stresy a obavy jsou potom vnoučata, jejichž rozmazlování se věnuje se stejnou intenzitou, s jakou rozmazlovala jejich rodiče. Ne každá, ale některé račí maminky své děti v dobré víře doslova dusí a nenechají jim prostor pro vlastní vývoj.

Muže v Raku poznáte snadno - bude ňufinkat a pinožit se kolem svého potomka stejně infantilně jako žena. To proto, že Rak JE ŽENA, a to i v policejní uniformě nebo se zednickou lžící.

Rodič LEV

horoskop„Von ty děti nevychovává, von se jenom kouká.“ Tohle, nebo něco podobného, si o rodiči ve Lvu může klidně myslet třeba takový Kozoroh nebo Býk. Nemá ale pravdu. Lev není špatný rodič a z jeho pacek se do světa zpravidla vrhají zcela sebevědomé a sebevědomím napěchované děti.

Tak jako Lvice v přírodě, chová se i lidská matka v tomto znamení. Zdánlivý nezájem je dobře cílená akce. Leží si kliďánko pod stromem a zpovzdálí pozoruje své šelmičky, jak si hrají a sem tam utrží nějaký ten šrám. Proč by chodila a odklízela jim z cesty sebemenší překážky? V životě to také nikdo dělat nebude.

Sílu rodiče Lva poznáte ve chvíli, kdy hrozí opravdové nebezpečí. Snad nikdo není tak zlý, když se jedná o jeho „mládě", jako rodič ve Lvu. Vystartuje a ve vteřině je případný nepřítel zničen. To celé doprovázeno přímo královským řevem.

Lev chyby svých dětí nevidí (nechce). Jakmile na ně někdo upozorní, stává se jeho osobním nepřítelem. Na děti nebude litovat peněz. Své potomky učí Lev předně rovnému boji a cti. Matka Lvice je na své potomky až roztomile hrdá a hovoří o nich v superlativech.

Chcete si naklonit matku ve Lvu? Pochvalte její dítě, i kdybyste si to měli vymyslet. Lev je ve své podstatě naivní a zbožňuje obdiv. Přívržence své rodiny a své přátele brání Lev stejně srdnatě jako rodinu vlastní. Heslo: „Tohle je můj super kámoš - můj potomek.“

Rodič PANNA

horoskopPanna přistupuje ke svým dětem jako k jednomu z životních úkolů a hodlá je vychovávat důsledně a svědomitě. Stará se o to, aby její dítě bylo vždy bezvadně upravené, aby mělo všechno v nejlepším pořádku. Ochotně doprovází své dítě na kroužky vyšívání, jízdu na koni, housle a podobně. Nadbytek volného času, dle mínění Panny, vede jenom k neřestem.

Od útlého věku bude svého potomka vést k šetrnosti a k tomu, aby dítě neutrácelo zbytečně. Problém může nastat v období dospívání, kdy mohou mít děti Panen dojem, že je jejich rodič svazuje víc, než je třeba, a neposkytuje jim volnost, na kterou mají nárok. Panna není mazel.

Už jsem viděla hodně rodičů v tomto znamení, kteří ve chvíli, kdy drželi na klíně dítě, vypadali jako když vegetarián dostane do ruky husí stehno.

Panna je velmi disciplinovaný rodič, který svému dítěti dá všechno potřebné. Je neskutečně obětavá a pro děti dělá maximum, protože „Tak to má být - to je povinnost.“ Jen je trochu neohrabaná v oblasti emocí.

Rodič VÁHA

horoskopRodič Váha má pro své děti vždy otevřenou náruč a pytlík sladkostí. Ten pytlík slouží k navazování kontaktů a vyjadřuje základní motto, které zní: Když je po ruce kus čokolády, nic není tak zlé. Váha nemá ráda konflikty, a proto zpravidla nebude při výchově dětí zvyšovat hlas. Taková Lvice nebo „Beranice" s klidem řvoucí na svou ratolest může Váze připadat jako zloduch.

Váha bude spíše mistrem manipulací, kterým budou děti velmi těžko odolávat. Děti Vah bývají harmonické, protože harmonie a soulad je u Váhy životní potřebou.

Se špatným partnerem se Váha klidně rozejde právě kvůli citové vyrovnanosti svých dětí. Velmi brzy jí dojde, že pokud nebude v rodině soulad, nejvíc to odnesou právě děti.

Váhy zbožňují u svých dětí hudební talent. Matka Váha, která vychovala dítě v dominantním znamení, k němu v dospělosti klidně bude vzhlížet a řídit se jeho radami. V opačném případě jej bude vychovávat třeba ve čtyřiceti. Chcete-li oblažit rodiče ve Váhách, naučte se hrát na klavír.

Rodič ŠTÍR

horoskopO lásce moc mluvit neumí, a pokud okolí čeká, že ho to jeho dítě naučí, hluboce se mýlí. Štír patří k těm lidem, které k dětem odmala přistupují jako k dospělým a velmi vážně berou vše, co jim jejich ratolesti říkají.

Dětem většinou takové jednání lichotí, protože za ním vycítí skutečné a hluboké vnitřní spojení. Současně Štír očekává, že i jeho slova budou brána smrtelně vážně. O lásce rodiče Štíra nikdy nikdo nepochybuje.

Rodič Štír je na děti sice hodně náročný a nikdy se nespokojí s průměrem, když mají na víc, ale také nedovolí, aby talenty jeho ratolestí zakrněly jenom proto, že chyběla taková přízemní věc, jako jsou peníze. Štír je až sebedestruktivní, pokud mu o něco jde. Vzdělání považuje za nejlepší investici.

Matka ve Štíru vždy najde způsob, jak dát svým dětem, co potřebují, a je při tom nemilosrdná jak k sobě, tak někdy i k okolí. Ze svých dětí vychová lidi, kteří nebudou mluvit o tom, čemu nerozumí, ale pokud promluví, půjde o slova, která by se dala okamžitě tesat do kamene.

Rodič STŘELEC

horoskopObvykle srší optimismem, štiplavým humorem, vtípky a nadšením pro vše, co se kolem něho děje. Děti bude od nejútlejšího věku tahat všude, kam se jenom pohne, a ani mu nepřijde, že by měly mít nějaký pravidelný režim.

Díky svým nekonvenčním rodičům si sice užijí velice málo ukolébavek, ale ohnivé debaty na nejrůznější témata budou jejich denním chlebem. Střelec je z hloubi duše optimistický, a proto ho ani nenapadne, aby ze svých dětí vychovával tvory, kteří se něčeho bojí.

Život je pro Střelce pohádka s dobrým koncem a žije tak, aby to on a celá rodina jedním dechem potvrzovala.

Velký důraz klade tento rodič na vzdělání, ke kterému automaticky počítá pobyt v cizině. Pokud to jenom trochu jde, najde vhodný vzdělávací program a pošle dítě na vzdělání přes moře. Sám totiž velice rád cestuje a návštěva dítěte ve škole je pro podobnou akci vhodnou záminkou.

Matka Střelec bere děti jako součást sebe sama. „Co mám já, dopřeji i jim, a také obráceně“. Pokud zlobí, zpravidla je umí jednou větou tak zpražit, že mají pocit, že je právě praštila cihlou.

Poznáte se jako rodič? A co na to vaše dítě?