Dnešek je připomínán jako Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. V Česku se tímto tragickým tématem každoročně zabývá především Linka bezpečí.

A její pracovníci se o tom skutečně mohou zeširoka rozpovídat. Vždyť měsíčně se na ně telefonicky kvůli týraní či zneužívání obrátí 170 dětí!

Podle odborných odhadů je v České republice týráno až čtyřicet tisíc dětí. A ještě krutější je obsah právy Fondu ohrožených dětí. Ta hovoří o tom, že kolem padesáti dětí ročně u nás na následky týrání a špatného zacházení umírá! Nemusí se přitom jednat pouze o fyzické, ale i duševní týrání, zanedbávání péče… Případy, které se zveřejní, jsou však jen pouhou špičkou ledovce utrpení, jimiž děti mnohdy procházejí.

Také poslední čísla policejních výzkumů naznačují, že ani letošní rok nebude výjimkou. Podle nich bylo od ledna do konce září 2008 spácháno 8556 trestných činů tohoto okruhu.


Na Lince bezpečí více hovorů
Linka bezpečí přijala v roce 2007 celkem 6,8 % hovorů, tedy 2031 hovorů s tématikou CAN (týrání, zneužívání, zanedbávání…). Jedná se přitom o rostoucí trend, v roce 2006  bylo na Lince bezpečí přijato 5,3 % hovorů na téma CAN a v roce 2005 to bylo 4,9 %.

„Syndrom CAN je také jedním z důvodů provádění intervencí u dalších institucí. V roce 2007 byla z tohoto důvodu provedena intervence celkem ve 34 případech, což je téměř polovina ze všech provedených intervencí,“ uvádí Martin Klouda, vedoucí Linky bezpečí.


Formy prevence proti týrání a zneužívání dětí
► Obecně je vhodnou prevencí co největší informovanost, a to ve všech oblastech.
► Dostatečná informovanost o této problematice mezi širokou veřejností.
► Informovanost rodičů.
► Informovanost samotných dětí.
► Práce s rizikovými rodinami.


Ochrana týraných dětí je nedostatečná
V Česku panuje dlouhodobá nespokojenost s ochranou týraných a ohrožených dětí. Vyplývá to z aktuálního online výzkumu společnosti GfK, který uskutečnila letos v září. Více než polovina dotazovaných lidí (54 %) uvedla, že ochrana týraných dětí je u nás nedostatečná.

Každý osmý respondent se již s týraným nebo ohroženým dítětem setkal, ale pouze polovina dospělých, která měla tuto zkušenost, to ohlásila. Důvodem je většinou strach s možných následků (např. pomsty, komplikace při styku s úřady), ale i lhostejnost lidí.

Z výzkumu dále vyplynulo, že by se měly zpřísnit sankce a tresty za týrání dětí a měla by se zlepšit informovanost občanů v této problematice. Pokud by lidé oznamovali týrání dětí, nejvíce by se jich obrátilo na Policii ČR (79 % respondentů), dále pak na sociální úřad 29 % a na Linku bezpečí 6 % (více o výzkumu na www.gfk.cz).

Telefony, e-maily a webové stránky

Linka bezpečí
116 111
Primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě)

Linka vzkaz domů
800 111 113 nebo 724 727 777
Zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení (bezplatné volání z pevné sítě)

Rodičovská linka
840 111 234
Pomáhá řešit dospělým výchovné problémy

Linka bezpečí Online – e-mailová poradna
pomoc@linkabezpeci.cz

Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi
chat.linkabezpeci.cz

Poradna pro bezpečný internet Internet Helpline
www.internethelpline.cz

Jak si vysvětlujete, že Linka bezpečí eviduje stále větší počet hovorů týraných a zneužívaných dětí?

Reklama