Na počátku roku 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zahájilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, který je financován ze zdrojů Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. Se začátkem roku 2015 odstartovala již třetí etapa tohoto projektu, který potrvá do 30. června 2015. Jeho cílem je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v České republice – rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku.

Projekt podporuje celorepubliková informační kampaň, jejíž součástí je osvětová roadshow. Ta již od počátku roku navštívila Hradec Králové, České Budějovice, Břeclav a Litoměřice. 7. 4. 2015 se osvětová roadshow uskutečnila v Praze – konkrétně v areálu FN Motol. Nové informace, přímý kontakt s lékaři a motivace získaná na roadshow dávají projektu další rozměr. Hlavním mediálním partnerem projektu je Česká televize, která významným způsobem napomáhá zvyšovat povědomí o tomto důležitém tématu.

Road show

Roadshow jsou informačními a osvětovými akcemi, které pomáhají zvýšit povědomí veřejnosti o prevenci rakoviny. Včera 7. 4. 2015 se od 14.00 do 17.00 hod roadshow odehrála v areálu FN Motol, přímo u hlavního východu z nově otevřeného metra, který ústí přímo do FN Motol. Za účasti významných lokálních osobností a odborníků z řad lékařů, působících především ve FN Motol, nabídla osvětový program, který všem přítomným poskytl informace o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Odborníci byli po celou dobu roadshow k dispozici všem příchozím, kteří s nimi mohli konzultovat své individuální dotazy.

Příchozí také na roadshow mohli napsat svým blízkým osobní vzkaz a motivovat je tak k návštěvě preventivního vyšetření stejně tak, jako to v informační kampani dělají Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský.

Aliance žen s rakovinou prsu během roadshow nabídla poradenství vyškolených pracovnic z partnerské organizace Bellis & Young. Návštěvnice si mohly vyzkoušet a naučit se samovyšetření prsu na speciálních modelech. Lidé si také prošli obří maketou tlustého střeva, kterou zde představil Onkomaják. Roadshow podporují Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius / Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO a Onkomaják. Další informace k roadshow najdete na webu MZČR www.bezrakoviny.cz.

Road show

V nadcházejících měsících roadshow navštíví tato města:

·           4. 2. – Hradec Králové: OC Atrium, Dukelská třída 1713/7, Hradec Králové

·         12. 2. – České Budějovice: IGY Centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice

·           3. 3. – Břeclav: Shopping Centrum, J. Palacha 3197, Břeclav

·         12. 3. – Litoměřice: OC Galerie Na Soutoku, Želetická 2277, Litoměřice

·           7. 4. – Praha: areál Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)

·         13. 4. – Opava: OC Breda, U Fortny 49/10, Opava

·         22. 4. – Karlovy Vary: OC Fontána, Chebská 370, Karlovy Vary

·         28. 4. – Chrudim: Hypermarket Albert – Chrudim, Slovenského národního povstání 1060

·         30. 4. – Brno: OC Velký Špalíček, Mečová 2, Brno

·         13. 5. – Třebíč: Karlovo náměstí, Třebíč

·         14. 5. – Pardubice: OC AFI Palace, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice

 Rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku a rakovina prsu jsou dlouhodobě nejrozšířenějšími typy rakoviny. Každoročně si jejich diagnózu vyslechne 16 000 obyvatel České republiky, 6 400 z nich zemře. Screeningové programy jsou cestou, jak snížit číslo maminek, tátů, babiček a dědů, kamarádek a kamarádů, které si nemoc vzala. Včasné odhalení nádorového onemocnění totiž markantně zvyšuje šanci na uzdravení pacienta. Roadshow motivuje občany, aby se postavili vlastnímu strachu z případného pozitivního výsledku vyšetření, právě to je totiž prvním krokem k uzdravení.  Všechny pojišťovny po celou dobu trvání projektu adresně zvou občany z nejvíce ohrožených skupin. Celkový počet oslovených by měl dosáhnout až 3,6 milionu osob. Informační kampaň včetně roadshow významně podporuje proces adresného zvaní a zvyšuje osvětu občanů České republiky. „Rád bych osobně požádal občany, aby nepodceňovali prevenci rakoviny a využili možnosti screeningových vyšetření. Pokud dojde k včasnému zachycení nemoci, znamená to i vysokou šanci na záchranu života. Věřím, že probíhající projekt pomůže zvýšit návštěvnost screeningových center a že občané využijí tuto jedinečnou možnost, jak důkladně pečovat o své zdraví,“ řekl ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. 

Road show

Projekt SCREENINGOVÉ PROGRAMY je průběžně vyhodnocován a dosavadní výsledky potvrzují, že je schopen naplnit svůj smysl. Lidé na něj reagují zvýšenou návštěvností preventivních screeningových vyšetření. Od zahájení projektu v lednu 2014 až do září 2014 pojišťovny do schránek svých klientů, kteří jsou třemi nejrozšířenějšími nádorovými onemocněními nejvíce ohroženi, každý měsíc doručily 150 000 až 200 000 pozvánek. Dosud nejméně navštěvovaným programem byl screening rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ve zmiňovaných devíti měsících proto pozvánku obdrželo 44,1 % občanů (1,25 milionu českých mužů a žen ve věku 50 až 70 let), kteří spadají do rizikové cílové skupiny. Jeho návštěvnost se tak díky této aktivitě zvyšuje. Oborová zdravotní pojišťovna hlásí oproti roku 2013 nárůst návštěv preventivního vyšetření karcinomu kolorekta o 30,5 %, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR zaznamenala nárůst o 22 % a Všeobecná zdravotní pojišťovna o 30,9 %. Obdobný trend potvrzují i ostatní zdravotní pojišťovny.

Road show

V období od ledna do března 2014 obdrželo pozvánku na některé ze screeningových vyšetření 685 475 občanů. V období do června 2014 využilo 15,5 % z nich možnost zúčastnit se alespoň jedné z nabízených preventivních prohlídek. Z jednotlivých programů byla nejvýraznější účast v tomto období zaznamenána u preventivního vyšetření karcinomu kolorekta, které navštívilo 14,2 % pozvaných osob (pozváno na něj bylo v lednu až březnu 2014 celkem 525 225 klientů českých zdravotních pojišťoven).

Road show

Více informací o projektu a problematice nádorových onemocnění celkově je k dispozici na www.bezrakoviny.cz anebo na webových stránkách jednotlivých onemocnění www.mamo.cz, www.cervix.cz a www.kolorektum.cz.  

 

Reklama