Onemocnění chřipkou je v České republice stále podceňováno, přestože následky může mít fatální. Každý rok u nás zemře na následky chřipky více než 2 000 lidí. V rámci EU je při chřipkové sezóně evidováno přes 38 000 úmrtí. Zejména u rizikových skupin obyvatel se proto důrazně doporučuje očkování – a dokonce jej mají zdarma. Jedná se až o 2,4 milionu lidí. Patříte do této skupiny i vy?

Rizikovou skupinou se rozumí občané nad 65 let, a také lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, jater nebo diabetici, dále pacienti po odstranění sleziny a po transplantaci krvetvorných buněk.

Můžeme sem zařadit rovněž osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému, s cystickou fibrózou nebo chronickou anémií. Komplikace způsobené chřipkou bývají u těchto pacientů velice vážné, ať už se jedná o zhoršení základního onemocnění nebo o další komplikace, jakými může být zánět plic, encefalitida, meningitida nebo bakteriální pneumonie.

Očkování

Právě pro tyto skupiny je chřipka největší hrozbou, zvláště pak její následky, a proto by prevenci rozhodně neměli zanedbat ani oni, ani jejich okolí. Všichni takto ohrožení lidé mají u pojišťoven očkování proti chřipce zdarma. Všeobecná zdravotní pojišťovna tuto možnost nabízí dokonce všem svým zákazníkům v rámci „Klubu pevného zdraví“, ostatní pojišťovny mají také své programy.

Existují ale i další skupiny obyvatel, kterým je očkování doporučeno. Jedná se zejména o těhotné ženy, osoby, které často přicházejí do styku s rizikovými skupinami, např. lékaři nebo pracovníci v sociálních zařízeních, příbuzní vážně nemocných pacientů a zaměstnanci pracující ve větších kolektivech. Právě jejich proočkovanost znamená ochranu i pro okolí.

I když jste člověk v produktivním věku  a v plném zdraví a do rizikové skupiny nepatříte, očkování proti chřipce je pro vás vhodné - chráníte tím nejen sebe, ale i svou rodinu (své děti a rodiče) a všechny, s nimiž se setkáváte a pro něž by mohla být nákaza i ohrožením života. A pokud si myslíte, že ve svém okolí nikoho z rizikové skupiny nemáte, zaručeně jej potkáte v zaměstnání, v MHD či v restauraci.

očkování

Ať už patříte do rizikové skupiny nebo ne, je nezbytné se pro očkování proti chřipce rozhodnout včas. Chřipková sezóna začíná každoročně na podzim, zpravidla od října, a epidemie začíná obvykle v lednu a vrcholí v únoru. Nejvhodnější doba k očkování je proto od září do listopadu, aby si tělo stihlo vytvořit protilátky. Výrobci vakcín letos přivezli do ČR kolem 750 000 dávek. Většina z nich už je sice vyočkována, ale možnost očkování ještě stále je. Váháte-li, zda se nechat očkovat, nerozmýšlejte se příliš dlouho. Množství vakcín pro danou chřipkovou sezónu se totiž plánuje s velkým předstihem a je velmi složité, někdy téměř nemožné, jej v průběhu sezóny navýšit (například při větším zájmu o očkování nebo při epidemii apod.).

Očkování obecně je dnes opředeno mnoha mýty, které však s úspěchem vyvracejí vakcinologové i četné odborné studie. Faktem je, že benefity vakcíny proti chřipce jsou prokazatelné – u zdravých dospělých v 70 až 90 % zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku o 30 až 70 % a riziko úmrtí až o 80 %2. Hospitalizaci se díky němu může vyhnout až 70 % diabetiků či osob s kardiovaskulární poruchou. U nich zároveň o 55 % snižuje výskyt mozkových příhod a o 67 % infarkt myokardu. Dále též snižuje výskyt zánětu středního ucha u dětí. Dětem, které trpí astmatem, pomáhá očkování zabránit zhoršení jejich nemoci v 41 %.

očkování

www.ockovaniprotichripce.cz

očkování

 

 

Reklama