Dnes je Světový den boje proti AIDS. Má zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci způsobené virem HIV a upoutat pozornost k problémům souvisejících s epidemií. V ČR totiž žije více než dva a půl tisíce HIV pozitivních osob a počet nakažených roste. Kdo je nejvíce ohrožen, kdy je člověk bezpříznakovým nosičem a jakých změn doznala léčba? Na tyto a další otázky odpovídal MUDr. Jaroslav Kapla, primář AIDS centra Fakultní nemocnice Hradec Králové.

O HIV a AIDS se hodně mluvilo v devadesátých letech. Ale v posledních letech mi připadá, že veškerá varování utichla. Čím to je?

Infekce HIV, která ve svých důsledcích způsobila pandemii čítající celosvětově víc jak 35 milionů osob žijících s touto infekcí, bohužel opravdu v současnosti poutá stále méně a méně pozornost běžné populace. Povědomí léčitelnosti onemocnění, nezvyšující se počet úmrtí na komplikace této nemoci či připomenutí si významu tohoto onemocnění obvykle jedenkrát ročně, tedy právě 1. prosince na Světový den boje proti AIDS jsou jen některé z důvodů. Zájem médií je poután jinými celospolečenskými tématy, preventivní programy v dané oblasti jsou tlumeny nedostatkem financí a varování zasvěcených odborníků o reálných negativních dopadech na společnost v brzké budoucnosti nejsou příliš vnímána.

Hiv

Jak se tedy od devadesátých let vyvinula možnost léčby HIV a AIDS? Mají pacienti více šancí na přežití, komfortnější život s nemocí?

Pokrok medicíny v možnostech léčby infekce HIV je obrovský. Díky velkému úsilí farmaceutických firem a koneckonců i s nemalým přispěním našeho vynikajícího vědce pana prof. Holého, má současná medicína k dispozici celou plejádu protivirových léků proti této infekci. Z nemoci fatální se tak stala nemoc chronická, kdy při dobré spolupráci může pacient vést téměř plnohodnotný život, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Rovněž délka života dobře léčeného pacienta již není prakticky zkrácena a je ovlivněna stejnými faktory jako u non-HIV osob.

Je léčba v ČR a ve světě srovnatelná? Myslím její způsob a úspěšnost.

Péče o pacienty s infekcí HIV je v ČR soustředěna do 7 regionálních center. Léčba je standardizována formou Doporučeného postupu, který vychází z evropských terapeutických standardů a je pravidelně aktualizován podle posledních světových medicínských trendů. Dostupnost spektra antiretrovirových léků podobně jako v ostatních vyspělých státech Evropy zaručuje i srovnatelnou efektivitu terapie.

Kolik lidí v ČR ročně onemocní?

Z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu v Praze vyplývá jednoznačně negativní trend s dlouhodobě narůstajícím počtem osob s infekcí HIV v ČR. Přitom v posledních letech se každý rok infikuje stále více a více osob. V roce 2014 se nakazilo 232 osob. Letos k 31. 10. bylo potvrzeno již 213 osob s infekcí HIV a za celý rok 2015 tak zřejmě bude počet nakažených opět vyšší než v loňském roce. Bohužel, nejpočetnější skupinou jsou mladí lidé mezi 20 až 40 lety věku, dominantně muži, kteří mají sex s muži.

Pokud je člověk HIV pozitivní, jak dlouho může být bezpříznakovým nosičem?

Infekce HIV, není-li léčena, má více období. Po několika málo týdnech od získání nákazy se u poměrně velkého počtu pacientů mohou přechodně objevit příznaky akutní infekce. Ty samy záhy odezní a následuje několikaleté bezpříznakové období. Délka trvání období, kdy je pacient bez obtíží, je zcela individuální. Vliv může mít věk, celkový zdravotní stav apod. Narůstající porucha obranyschopnosti poté vede k manifestaci méně či více závažných infekcí, nádorových onemocnění i jiných komplikací. Onemocnění pak končí smrtí.

Lze nákazu virem HIV poznat při běžných krevních odběrech, tedy ne na HIV, u praktického lékaře?

Bohužel z běžného odběru krve, např. u praktického lékaře, nelze pojmout jasné podezření na infekci HIV. Pravdou však je, že v krevním obrazu při klinických projevech akutní infekce HIV jsou určité změny, které naznačují virový původ obtíží (ovšem nikoli specifické pro infekci HIV). Důležitější jsou některé klinické nálezy, třeba manifestace plísní. Infekce v dutině ústní, déletrvající teploty, zvětšené lymfatické uzliny atd. To by mělo vést lékaře k odběrům krve na průkaz anti-HIV protilátek.

V současné době hýbe světem kauza herce Charlieho Sheena, který se přiznal, že je HIV pozitivní. Tvrdí, že se léčí, a nemůže nikoho nakazit. Je to možné? Navíc prý jeho partnerky byly pod lékařským dohledem. Co to přesně znamená?

O zdravotním stavu pana Sheena nemám z logických důvodů podrobnější informace. Obecně platí, že je-li osoba s infekcí HIV řádně léčena, pak riziko přenosu infekce HIV při pohlavním styku klesá. Není ale pravdou, že léčený pacient s infekcí HIV nemůže nikoho nakazit. Pravidelná vyšetření sexuálních partnerů takovýchto osob mohou včas odhalit získání infekce HIV, ale infekci zabránit nemohou.

Znamená tedy diagnóza HIV, či AIDS pro pacienta konec sexuálního života? Případně jaká má pravidla?

Diagnóza infekce HIV jistě neznamená konec pacientova sexuálního života, ale zcela nepochybně jej ovlivní. V souvislosti s infekcí HIV nebo užívanými léky se mohou manifestovat některé sexuální dysfunkce, jako např. porucha erekce u mužů či snížený zájem o sex u žen. Partneři mohou mít obavy z přenosu nákazy, častý je i psychický dyskomfort pramenící z pocitu viny apod. Řešením je adaptace obou parterů na novou situaci, dodržování zásad bezpečnějšího sexu s použitím bariérových ochranných pomůcek či změna užívaných sexuálních praktik.

Pokud má někdo nechráněný pohlavní styk s osobou nakaženou HIV, je nějaká šance, že se nenakazí?

Nechráněný pohlavní styk je nejdůležitějším způsobem přenosu infekce HIV. Nejrizikovější sexuální praktikou je receptivní anální pohlavní styk s HIV pozitivním partnerem, kde pravděpodobnost přenosu infekce je okolo 0,82 %, u receptivního vaginálního styku je riziko 0,15-0,30 %. Riziko přenosu je velmi individuální, nicméně je zřetelně vyšší, jedná-li se o osobu s dosud neléčenou infekcí HIV nebo s jinými pohlavně přenosnými chorobami. Riziko zvyšují i specifické sexuální praktiky.

Ani neporušený kondom prý neznamená stoprocentní ochranu, co se jeho propustnosti týče. Je to tak?

Mnohé laboratorní studie prokázaly, že mužské latexové či polyuretanové kondomy, které jsou v současnosti používány, jsou zcela nepropustné pro původce infekcí přenášených sekrety pohlavních orgánů. Představují tak spolehlivou ochranu nejen před infekcí HIV, ale i jinými sexuálně přenosnými chorobami. Důležitou podmínkou spolehlivosti kondomu je nejen jeho certifikát kvality, ale i správnost skladování. Zejména zamezení kontaktu se slunečním zářením nebo vystavení vysoké teplotě.

Pokud je těhotná žena HIV pozitivní, je virus automaticky přenesen na plod? Může pak žena s HIV kojit?

Vertikální přenos (z matky na dítě) infekce HIV je možný a nejčastěji se tak stane během vaginálního porodu. V Evropě před zavedením antiretrovirové terapie činilo riziko přenosu nákazy na dítě okolo 15 % (v rozvojových zemích až 40 %), v současnosti je to u léčené ženy okolo 1 až 3 %. Porod je veden formou císařského řezu, kojení se nedoporučuje.

Čtěte také:

Reklama